In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 21 Czerwca 2018

Dziękczynienie za kapłaństwo

 

Ks. biskup Teofil Wilski wraz z kolegami kursowymi odprawił Mszę św. dziękczynną z okazji 58. rocznicy święceń kapłańskich. Kapłani modlili się w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice.

 

Księży i zgromadzonych pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Duchowny przypomniał dzieje obrazu św. Józefa. Wskazał też na najważniejsze wydarzenia mające miejsce w kaliskiej bazylice. Wśród nich wymienił pielgrzymki dziękczynne kapłanów z Dachau cudownie ocalonych za przyczyną św. Józefa, wizytę papieża Jana Pawła II w Kaliszu i jego modlitwę przed cudownym obrazem oraz ogłoszenie przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

 

W homilii ks. kanonik Jerzy Dworowski wskazywał na trzy krzyże stojące na Kalwarii. Jeden z nich nazwał krzyżem potępiającym, bo wisiał na nim niedobry łotr, który bluźnił nie widząc sensu cierpienia.

 

Zaznaczył, że drugi krzyż to krzyż pokutujący, bo wiszący na nim łotr zwrócił się do Chrystusa z poczuciem winy i głęboką wiarą. - Każdy ma swoje winy, ale jeżeli mamy w sercu świadomość naszych słabości, jeżeli mamy świadomość głębokiej wiary do Chrystusa to wtedy wypowiemy słowa: „Panie wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa”. Chrystus z miłością spojrzy na nas, przebaczy nam słabości oraz grzechy i powie „dziś będziesz ze mną w raju”. Wtedy przyjmujemy krzyż przebaczający – mówił kaznodzieja.

 

Podkreślał, że na Kalwarii stoi jeszcze trzeci krzyż – krzyż zbawiający, na którym została gwoździami przybita miłość Chrystusa do człowieka. - Chrystus umiera dla nas. Bądźmy Mu za to wdzięczni. Kochajmy nasze krzyże przebaczające, żebyśmy mogli bardziej zbliżyć się do krzyża uwielbionego Jezusa Chrystusa, który umarł dla naszego zbawienia – powiedział ks. Dworowski.

 

Po Mszy św. kapłanów i pielgrzymów zawierzono św. Józefowi. Odmówiono także modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji sług bożych kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Augusta Hlonda.

 

Wraz z księżmi świętującymi 58. rocznicę święceń kapłańskich modli się pielgrzymi z Centrum Ochotników Cierpienia z archidiecezji gdańskiej i wdowy konsekrowane z archidiecezji łódzkiej.

 

Bp Teofil Wilski wraz z kolegami w latach 1954-1960 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święceń kapłańskich udzielił im 11 czerwca 1960 r. w katedrze gnieźnieńskiej prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

 

Ewa Kotowska-Rasiak