In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Aktualności
Wtorek, 22 Maja 2018

Prezentacja reprintu książki
o cudach św. Józefa z 1780 r.

 

W Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego ukazał się przedruk książki z 1780 r. ks. Stanisława Józefa Kłossowskiego o cudach i łaskach św. Józefa. Reprint księgi cudów wydany przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelplinie został wykonany na podstawie egzemplarza przechowywanego obecnie w bibliotece kustosza kaliskiej bazyliki.

 

Reprint książki „Cuda y łaski za przyczyną y wzywaniem Mniemanego Oyca Jezusowego Józefa Świętego…” został zaprezentowany w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Licznie zebranych gości powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Prezentację ubogacił wykład dr Ewy Andrzejewskiej nt. „Kaliska księga cudów i łask jako źródło badań historycznych”. Prelegentka w bardzo ciekawy sposób ukazała zawartość książki. Mówiła m.in. o wotach składanych św. Józefowi w podziękowaniu za uzyskane łaski. Z kolei dr Bogumiła Celer mówiła o edycji dzieła i jej losów z perspektywy bibliologicznej.

 

Pomysłodawcą wydania reprintu księgi cudów był ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Duchowny zaznaczył, że ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego jest okazją, aby szerzyć kult św. Józefa zarówno w wymiarze duchowym jak i naukowym.

 

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Muzyki Dawnej „Alla Semibreve”.

 

Reprint księgi cudów można nabyć w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Ewa Kotowska-Rasiak