In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 1 Maja 2018

XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców u św. Józefa

 

- Etos Solidarności nie starzeje się i jego przesłanie jest ciągle aktualne - mówił biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w intencji robotników i pracodawców zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbywającej się pod hasłem „Ufajmy w przemożne wstawiennictwo św. Józefa”.

 

W zorganizowanych już po raz 26. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczyły delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków. W pielgrzymkę po raz 12. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców.

 

Biskupa, kapłanów i licznie zgromadzonych pielgrzymów powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

Podczas uroczystości sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy, który napisał, że coroczne pielgrzymki robotników do św. Józefa są „cenną inicjatywą pokazującą, że zamiast tego, co dzieli, można i trzeba szukać tego, co łączy, a konflikt należy zastąpić bliskością”. - Cieszę się, że dziś, 1 maja, w Kaliszu w Sanktuarium św. Józefa gromadzą się razem ludzie pracy i pracodawcy. To ważne wydarzenie, które służy zarówno budowaniu wspólnoty, jak i refleksji nad wartością, jaką jest ludzka praca – podkreślił prezydent RP.

W homilii ks. dr Sławomir Kęszka przypomniał, że 1 maja 1955 r. papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1982 r. świętu pracy. – Odtąd dzień 1 maja jest radosnym świętem akcentującym szczególną godność i znaczenie pracy, jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści – powiedział kaznodzieja.

 

Wskazywał, że praca jest szkołą cnót osobistych i społecznych, takich jak wytrzymałość, solidarność, cierpliwość i męstwo. – Jeśli człowiek traktuje pracę, jako swoje posłannictwo jako zleconą sobie od Boga misję, praca dla niego staje się wówczas środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług dla nieba. Kościół wyniósł na ołtarze nie tylko książąt, biskupów, papieży i zakonników, ale także zapobiegliwych ojców, dzielne matki, rzemieślników, żołnierze i rolników – zaznaczył dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kaliszu.

 

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup kaliski Edward Janiak zawierzył św. Józefowi pracowników i pracodawców.

 

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak podkreślał, że etos Solidarności nie starzeje się i jego przesłanie jest ciągle aktualne. - Bardzo zależy nam na tym, aby ludzi łączyć, ale też rzeczy nazywać po imieniu, żyć w prawdzie historycznej – mówił biskup kaliski.

 

Wyraził radość, że Polacy mogą żyć w wolnym kraju. - Widzimy, że ta prawdziwa dekomunizacja do dzisiaj trwa, ale ludzie nie giną, nie ma przelewu krwi. Cieszymy się, że żyjemy w kraju wolnym, ale nie wolno zakłamywać historii. Chcemy iść do przodu odważnie z przykazaniami Bożymi na ustach – akcentował hierarcha.

 

Ubolewał, że niektóre osoby zatraciły prawdziwe wartości. - Dzisiaj gromadzi nas wdzięczność Panu Bogu i ludziom, choć niektórzy już odeszli, a inni poszli na zatracenie, zdradzili, komu innemu służą, a u początków gotowi byli życie oddać, a potem zatracili ideały – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej.

 

Biskup przekonywał, że św. Józef nikogo nie zostawi bez opieki.

 

Tradycyjnie już po Mszy św. biskup podzielił się chlebem ze zgromadzonymi w kaliskiej bazylice.
 
Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę do świętego.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: ks. prałat Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ks. Bogdan Tyc, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. Grzegorz Piątek, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, duchowieństwo, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych, pielgrzymka rowerowa z Jarocina oraz licznie zgromadzone delegacje robotników i pracodawców.

 

Organizatorem pielgrzymki ludzi pracy są Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność z przewodniczącym Jarosławem Wilnerem, a organizatorem pielgrzymki przedsiębiorców jest Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.

 

Ewa Kotowska-Rasiak