In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 9 Kwietnia 2018

Dzień Świętości Życia Kapłańskiego

- Trzeba naszą posługę realizować z wielką radością, bo realizujemy ją z Panem. Radosnym być kapłanem. Być kapłanem, który raduje się zwycięstwem Chrystusa, Jego bliskością mówił bp Andrzej Czaja do księży z diecezji kaliskiej w Dniu Świętości Życia Kapłańskiego.

 

Kilkuset kapłanów z diecezji kaliskiej rozpoczęło Dzień Świętości Życia Kapłańskiego w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Konferencję formacyjną wygłosił sercanin ks. Sławomir Knopik, a po niej księża mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Po nabożeństwie w katedrze kapłani procesyjnie przeszli do Narodowego Sanktuarium św. Józefa na Eucharystię. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej w asyście biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna, bp seniora Stanisława Napierały, ks. infułata Tadeusza Szmyta, ks. prałata Jacka Ploty i zgromadzonych księży.

 

Biskupów i kapłanów powitał bp Edward Janiak. – Księże Biskupie proszę modlić się za nas, abyśmy byli bliżej Boga, byli autentycznymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Ogarniamy naszą pamięcią kapłanów chorych na czele z ks. biskupem Teofilem i starszych, którzy łączą się z nami duchowo. Raduje się moje serce, że bazylika wypełniła się dzisiaj tak pięknie kapłanami Kościoła Kaliskiego – powiedział biskup kaliski.

 

W homilii bp Andrzej Czaja podkreślał, że księża w dniu święceń kapłańskich zostali napełnieni szczególnym darem Ducha Świętego, który ich
uzdolnił do bycia reprezentantami Boga, by działać w zastępstwie Chrystusa. - Trzeba nam żyć z tą świadomością, że jest z nami Pan. Choć w trudnych
chwilach życia może nam wydawać się, że o nas zapomniał, nie, On zawsze jest z nami – zaznaczył celebrans.

 

Wskazywał, że kapłan powinien być radosny. - Trzeba naszą posługę realizować z wielką radością, bo realizujemy ją z Panem. Radosnym być kapłanem. Być kapłanem, który raduje się zwycięstwem Chrystusa, Jego bliskością – powiedział kaznodzieja.

Stwierdził, że pierwszym zadaniem związanym z posługą kapłańską jest bycie przy Jezusie. - On jest z nami, a naszym zadaniem jest tym radować się, iść
przez życie i posługiwać z Nim, ciągle pytając co jest Jego wolą i
rozeznając to co Boże – mówił biskup opolski.
Zachęcał księży, aby swoje lęki i obawy przedstawiali św. Józefowi. – Trzeba prosić, by w nas było więcej entuzjazmu i wiary w sens tego co robimy na niwie
Pańskiej – akcentował bp Czaja.

Prosił kapłanów, aby dbali o szczególną więź z Duchem Świętym. - Bez pomocy Ducha Świętego nie damy rady ani rozeznawać, ani rozwijać tego, co Boże. Dbajmy o szczególną więź z Duchem Świętym, o nabożeństwo do Ducha
Świętego, by nasza wszelka aktywność była współdziałaniem z Duchem Świętym – przekonywał hierarcha.

Dodał, że biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek uświadamiają, że

nie można posługiwania kapłańskiego ograniczać tylko do posługi nauczania i uświęcania, ale trzeba podejmować wysiłek wychodzenia, zbliżania się do każdego człowieka. - Pierwszym naszym obowiązkiem jest posługa miłości. Trzeba dziś więcej realizacji tego oficjum caritatis dla dobra człowieka, Kościoła, naszego duchowego zdrowia, dobra naszej kapłańskiej tożsamości. Każdego z nas na to stać – stwierdził ordynariusz diecezji opolskiej.

Kończąc homilię zacytował słowa papieża Franciszka skierowane do młodych: „Idźcie bez obaw, aby służyć”.

Po komunii św. biskupi i kapłani udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego, gdzie bp Edward Janiak odmówił akt zawierzenia św. Józefowi duchowieństwa i wiernych diecezji kaliskiej.

 

Ewa Kotowska-Rasiak