In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 18 Marca 2018

Nuncjusz Apostolski
modlił się u św. Józefa

- Wielkość św. Józefa płynie z codzienności ewangelicznego życia. Wiara w Jezusa i wierność Ewangelii to główne wyzwania dzisiejszego Kościoła - mówił abp Salvatore Pennacchio, który przewodniczył Mszy św. w intencji papieża Franciszka, w wigilię uroczystości św. Józefa, w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 

W słowach powitania biskup kaliski Edward Janiak wyraził radość, że w 5. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu przez papieża Franciszka nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio u św. Józefa Kaliskiego będzie modlił się w intencji Ojca Świętego. – Dla nas to jest ogromna łaska, że Ojciec Święty w tym Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa dał nam szansę, byśmy poprzez św. Józefa zanosili do tego potężnego patrona wszystkie nasze sprawy osobiste i naszych rodzin. Cieszymy się, że papież nazwał nasze sanktuarium narodowym. To jest wielkie wyróżnienie dla naszego Kościoła Kaliskiego – powiedział ordynariusz kaliski.

 

W homilii abp Salvatore Pennacchio odwołując się do życia św. Józefa przytaczał wersety z Ewangelii mówiące o tym świętym. – W Józefie jest pewna cecha widoczna i obecna w każdym wersecie w Ewangelii. Tym przymiotem jest milczenie, stąd tradycja nadała mu przydomek „milczący” – powiedział celebrans.

 

Wskazywał, że św. Józef był ciągle w drodze. - Z Nazaretu Józef udał się do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, z którym musiał wraz z Maryją uciekać do Egiptu. Wróciwszy stamtąd, ponownie udał się do niewielkiego nazareńskiego miasteczka. Gdy Jezus miał dwanaście lat, Józef i Maryja przybyli do Jerozolimy. Tam ich Syn się zagubił, lecz rychło został odnaleziony pośród uczonych w świątyni. Józef był ciągle w drodze, a jego aktywność trwała od nocy do nocy. Był więc człowiekiem czynu – podkreślał nuncjusz apostolski.

 

Ukazując duchowość św. Józefa kaznodzieja zaznaczył, że był on człowiekiem Ewangelii. – Św. Józef jest człowiekiem Ewangelii w podwójnym znaczeniu. Po pierwsze, dlatego, że należy do nielicznych świętych opisanych i obecnych w Ewangelii. Po wtóre, odznacza się postawą głęboko ewangeliczną. Wynikała ona z bliskości życia Józefa z Chrystusem – akcentował hierarcha.

 

Podkreślił, że św. Józef był miłośnikiem milczenia, ponieważ we wszystkich wydarzeniach, które go w życiu spotkały, milczał. - Milczenie mówi o nim najwięcej. Jest wizytówką jego życia. Milczenie oznacza pozostawienie w sobie przestrzeni dla Boga, która nie jest zajęta własnymi słowami. Józef we dnie i nocy wycofuje się ze swoimi słowami, aby zrobić miejsce Bogu, który mówi. Józef milczy, po to, aby słuchać, a słucha po to, aby przekazane mu słowo Boże wprowadzić w czyn – zauważył kaznodzieja, który dodał, że św. Józef na słowo Pana zawsze odpowiadał czynem.

 

Hierarcha wspominając wizytę św. Jana Pawła II w Kaliszu wskazał na  wypowiedziane wówczas słowa odnoszące się do św. Józefa „Dziękuję św. Józefowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej obecności w Kaliszu. Szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona. Niechaj święty Józef wyprasza waszej diecezji i całemu Kościołowi w Polsce gotowość wiernego służenia zbawczej woli Bożej, aby za jego przykładem i wstawiennictwem mógł wiernie postępować drogami świętości i sprawiedliwości” – cytował celebrans.

 

Prosił wiernych, aby na wzór św. Józefa byli ludźmi Ewangelii. - Wielkość św. Józefa płynie z codzienności ewangelicznego życia. Mamy żyć w pełni Ewangelią, tym, co otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa i z Tradycji. Wiara w Jezusa i wierność Ewangelii to główne wyzwania dzisiejszego Kościoła – mówił nuncjusz apostolski.

 

Przekonywał, że św. Józef w rozgadanym i rozkrzyczanym dzisiaj świecie, w powodzi pustych słów, przypomina o zapomnianym darze milczenia. - W tym zagonionym świecie, w którym nie istnieje czas dla siebie samego, a tym bardziej dla Boga, trzeba odkryć sens milczenia. Koniecznie musimy uczyć się, że milczenie jest drogą do osobistego i wewnętrznego spotkania z obecnością Boga w nas. Szczególnie dzisiaj, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy Kościół koncentruje naszą uwagę na misterium krzyża, wchodząc milczeniem w przepaść męki Chrystusa, zechciejmy, jak święty Józef, być ludźmi milczenia – powiedział arcybiskup.

 

Dodał, że pełną odpowiedzią na słowo Boże jest czyn. - Starajmy się, by słyszane słowo Boże podczas liturgii słowa, rozważania męki Pańskiej, rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw paschalnych, było wprowadzane w czyn. Byśmy byli, jak wasz Patron, ludźmi czynu – zachęcał hierarcha.

Przypomniał, że papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Kościele w Polsce. - Niech ten niezwykły Rok inspiruje do zgłębiana duchowości św. Józefa, czerpania z niej uniwersalnego przesłania i do częstej modlitwy za Ojca Świętego – mówił abp Pennacchio.

 

Podczas uroczystości dwoje mężczyzn zostało przyjętych do Bractwa św. Józefa.

 

Po komunii św. biskup kaliski Edward Janiak w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa odmówił modlitwę polecającą papieża Franciszka, duchowieństwo, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich potężnemu patronowi.

 

Przed udzieleniem błogosławieństwa nuncjusz apostolski wyjawił, że inaugurując Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego złożył św. Józefowi przyrzecznie, że przybędzie do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, aby modlić się za papieża Franciszka. – Pięć lat temu po wyborze na Stolicę Piotrową papież Franciszek zwrócił się do milionów osób, które były zgromadzone na Placu św. Piotra i prosił, aby modlić się za niego. My czynimy zadość tej papieskiej prośbie modląc się za jego posługę na rzecz pokoju i miłości, a szczególnie za osoby cierpiące. Przekażę te słowa o waszej modlitwie i proszę was nadal, abyście za przyczyną św. Józefa modlili się za Ojca Świętego – powiedział abp Pennacchio.

 

Na zakończenie Mszy św. nuncjusz apostolski udzielił szczególnej łaski, jaką jest papieskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym dla wiernych zgromadzonych w kaliskim sanktuarium św. Józefa lub uczestniczących w tej uroczystości duchowo za pośrednictwem Telewizji Internetowej Dom Józefa.

 

Wraz z nuncjuszem apostolskim abp Salvatore Pennacchio Mszę św. koncelebrowali: biskup kaliski Edward Janiak, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, bp pomocniczy Łukasz Buzun, ks. prałat Jacek Plota, kustosz sanktuarium i kapłani.

 

Ewa Kotowska-Rasiak