In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 1 Marca 2018

Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia w Narodowym Sanktuarium św. Józefa

Galeria

 

- Pierwszym i podstawowym zadaniem Kościoła jest wychowanie sumienia. Kościół bowiem jest przekonany, że polityka nie może być wolna od zasad moralnych. Wolna od zasad moralnych polityka jest prostą drogą do samowoli w życiu publicznym, która zamienia instytucję państwa, stworzoną dla dobra i pomyślności ludzi, w piekło – mówił abp Stanisław Gądecki, który 1 marca przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia poczętego.

 

Temat marcowego spotkania brzmiał: „Mężczyzno – mężu – ojcze stań odważnie – jak święty Józef – na straży życia i rodziny”.

W homilii abp Stanisław Gądecki wyjaśniał podstawowe zasady dotyczące stosunku Kościoła do polityki, odwołując się przy tym do Ewangelii i nauczania kościelnego.

 

Podkreślał, że Kościół nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym. – Kościół nie jest po stronie prawicy, lewicy ani po stronie centrum, ponieważ Kościół winien stać po stronie Bożej – powiedział metropolita poznański.

Zaznaczył, że stosunek duchownego do działalności społecznej i politycznej jest inny, aniżeli człowieka świeckiego. – Celem kapłana jest szerzenie Królestwa Chrystusowego tak, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, aby świat został rzeczywiście poddany Chrystusowi. Podobnie jak Jezus, duchowny winien zrezygnować z włączania się w aktywne uprawianie polityki – mówił kaznodzieja.

 

Dodał, że kapłan zachowuje prawo do osobistych poglądów politycznych oraz do korzystania, zgodnie z sumieniem, z prawa głosu.

Akcentował, że ksiądz ze względu na swoją posługę, która jest posługą jedności wobec wszystkich, winien unikać jakiegokolwiek publicznego wyznawania swojej „wiary” politycznej. – Kapłani są zobowiązani do wyboru, na miarę wszystkich swoich sił, określonej linii działania, jeśli chodzi o obronę fundamentalnych praw człowieka, integralną promocję rozwoju osób, wspieranie sprawy sprawiedliwości i pokoju. Zawsze, co powinno być dobrze zrozumienie, za pomocą środków, które są zgodne z Ewangelią. Wszystko to odnosi się do przestrzeni nie tylko indywidualnej, ale także społecznej – akcentował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

 

Wskazywał, że kapłani winni wskazywać i potępiać nadużycia niesprawiedliwości, wykroczenia przeciw wolności, gdziekolwiek by do nich nie dochodziło i niezależnie od tego, kto byłby ich sprawcą. – Z pomocą właściwych sobie środków mają także walczyć w obronie praw człowieka, szczególnie człowieka ubogiego oraz na rzecz ich promocji. Kapłani służą „wyzwalaniu” proklamując Ewangelię, głosząc naukę społeczną Kościoła, towarzysząc ludziom dobrej woli w ich wysiłkach na rzecz nawrócenia i wspierając świeckich w ich zaangażowaniu w sprawy tego świata – mówił celebrans.

 

Podkreślał, że wierni świeccy biorąc udział w określonych partiach politycznych i organizowanych przez nie inicjatywach winni pamiętać o tym, że busolą dla nich powinno być prawidłowo ukształtowane sumienie w świetle zasad wynikających z Ewangelii. – Świecki nie może opowiadać się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką Kościoła, sprzecznymi z zasadami etycznymi bądź godzącymi w godność człowieka. Dobrze ukształtowane sumienie katolika nie pozwoli mu przyczyniać się do realizacji programu politycznego bądź też konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności – stwierdził hierarcha.

 

Odwołując się do nauczania Jana Pawła II wskazał, że papież zdefiniował katalog wartości nie negocjowalnych, czyli takich, które nie mogą podlegać demokratycznemu kompromisowi, a katolicy muszą zawsze ich bronić.

Dodał, że Ojciec Święty zaliczył do tych wartości ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, godności i dobra osoby ludzkiej, ochronę rodziny opartej na małżeństwie między osobami odmiennej płci, wolność wychowania własnych dzieci, prawo do wolności religijnej, przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu.

 

Polecił wszystkie te sprawy św. Józefowi – Niech św. Józef, opiekun Kościoła Powszechnego, czuwa nad kapłanami, formatorami ludzkich sumień, nad wiernymi świeckimi podejmującymi odpowiedzialność na polu polityki w zgodzie z dobrze uformowanym sumieniem – powiedział abp Gądecki.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli w św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

 

Abp Stanisław Gądecki poświęcił obraz św. Józefa Kaliskiego, który w Nadzwyczajnym Roku św. Józefa będzie nawiedzał schroniska św. Brata Alberta w całej Polsce.

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak zachęcał rodziny do przekazywania młodemu pokoleniu autentycznej wiary.

 

Wskazał, że marzec jest miesiącem szczególnie poświęconym św. Józefowi. Poinformował, że w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa w niedzielę, 18 marca, Mszę św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa odprawi nuncjusz apostolskiw Polsce abp Salvatore Pennacchio, a 19 marca Mszy św. będzie przewodniczył Prymas Polski senior abp Józef Kowalczyk. Zaprosił wiernych do uczestnictwa w tych uroczystościach.

O. Tadeusz Rydzyk wskazał, że dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i prosił o modlitwę w intencji ojczyzny.

 

Wcześniej pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadził ks. Damian Weiss. Konferencję na temat tego, co św. Józef ma do powiedzenia mężczyźnie, mężowi i ojcu wygłosił dr hab. Mieczysław Guzewicz, mąż i ojciec trójki dzieci, doktor teologii biblijnej, wykładowca oraz autor wielu książek, konsultant Rady Episkopatu Polski ds. rodziny. Prelegent wskazywał, że św. Józef ma być wzorem dla każdego mężczyzny. Prosił wiernych, a szczególnie parlamentarzystów o to, aby w Polsce chronione było każde życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek. 

 

Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów gołuchowskiego, lututowskiego i koźminkowskiego oraz pielgrzymi z całej Polski. 

 

 

Podczas Mszy św. zagrała Gminna Orkiestra Dęta w Koźminku pod kierunkiem Jacka Konopoczyńskiego.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Ewa Kotowska-Rasiak