In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 18 Grudnia 2017

Spotkanie opłatkowe
seniorów naszej parafii

18 Grudnia 2017 roku, 90 emerytów i rencistów wzięło udział w spotkaniu opłatkowym w restauracji "Margo" w Kaliszu.

 

 

Uczestników spotkania powitała Przewodnicząca Rady Osiedla Rajsków.Życzenia świąteczne i noworoczne złożyli Prezydent Grzegorz Sapiński, wiceprzewodniczący R.M. Edward Prus i z parafii W.N.M.P. ks. Michał Świgoniak. Specjalną Bożonarodzeniową inscenizacje przedstawiły dzieci z os. Rajsków. Ks. Michał Świgoniak, po odczytaniu fragmentu o Narodzeniu Pańskim według ewangelii Św. Łukasza, zaprosił wszystkich do dzielenia się opłatkiem, a po symbolicznym poczęstunku było wspólne kolędowanie.

Wszyscy uczestniczy spotkania zostali obdarowani światecznymi upominkami. Organizatorem spotkania opłatkowego była Rada Osiedla Rajsków.