In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 2 Grudnia 2017

Inauguracja Nadzwyczajnego
Roku Świętego Józefa Kaliskiego

 

- Św. Józef niech będzie naszą inspiracją i wsparciem w szukaniu coraz większej prawości w naszym życiu osobistym i w życiu naszych rodzin - mówił abp Salvatore Pennacchio, który przewodniczył Mszy św. z okazji inauguracji Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, nazwanym przez papieża Franciszka narodowym sanktuarium.

 

W homilii abp Salvatore Pennacchio zaznaczył, że za zgodą Stolicy Apostolskiej w Kaliszu obchodzony będzie Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa. - Z radosnym sercem przestąpiłem progi narodowego sanktuarium św. Józefa w prastarym Kaliszu. Za zgodą Stolicy Apostolskiej ma tu bowiem miejsce bardzo doniosły akt: otwarcie Roku Jubileuszowego Świętego Józefa. Wchodzimy w adwent i cały nowy rok liturgiczny wsparci wstawiennictwem św. Józefa. On potrafił zadbać o ziemskie życie Jezusa, będzie też umiał nas wspomagać i chronić, i wskazywać na to, co w życiu najważniejsze: przyjaźń z Jezusem – podkreślił celebrans.

 

Odwołując się do Ewangelii wskazywał, że Bóg swoją wolę wobec św. Józefa przekazywał mu przez swoich wysłanników w snach. Dodał, że święty jest przykładem dla współczesnego człowieka, jak należy wypełniać w swoim życiu wolę Bożą. - Boga trzeba słuchać, nawet gdy objawia się w niecodziennych okolicznościach i działa przez różnych wysłanników. Bogu można zaufać, nawet w trudnych dylematach, bo Bóg nas chroni, choć może patrzeć w szerszej i dłuższej perspektywie, która w danym momencie umyka naszej uwadze – przekonywał nuncjusz apostolski.

 

Zaznaczył, że życie św. Józefa składało się zarówno ze strapień jak i radości. - Było ich sporo w jego życiu, bo spoczywała na nim szczególna odpowiedzialność. Odpowiedzialność ojca rodziny, opiekuna Jezusa, który przyszedł na świat, aby zbawić każdego człowieka. W tym sensie św. Józef jest ojcem nas wszystkich, opiekunem naszego zbawienia, bo troszczył się o ziemskie życie Tego, który nas zbawił – akcentował kaznodzieja.

 

Wskazując na kolejne etapy życia św. Józefa nuncjusz apostolski podkreślał, że po cierpieniach zawsze nastawała radość. - Gdy przyjrzymy się tym strapieniom i radościom w życiu św. Józefa, to zauważymy, że było w nim tyle samo cierpień, co wesela, i zaraz po strapieniu przychodziła radość, która sprawiała, że po troskach nie pozostawał nawet ślad – mówił hierarcha.

 

Dodał, że św. Józef nazywany jest mężnym opiekunem Świętej Rodziny i dobrym ojcem Kościoła. - Jak każdy, przeżywał rozterki i smutki, ale umiał szukać umocnienia w Bogu i umiał u Boga szukać rady; umiał korzystać z darów, które od Boga otrzymał: męstwa, roztropności, pilności. Dlatego Ewangelia nazywa go prawym człowiekiem – powiedział abp Pennacchio.

 

Prosił o modlitwę w intencjach papieża Franciszka. - Przekazując wam wszystkim serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwo w imieniu papieża Franciszka, proszę was również o modlitwę w intencjach Ojca Świętego – zaznaczył delegat papieża Franciszka.

 

Zachęcał wiernych, aby za przykładem św. Józefa prowadzili prawe życie. - Św. Józef, którego Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy otwieramy, niech będzie naszą inspiracją i wsparciem w szukaniu coraz większej prawości w naszym życiu osobistym i w życiu naszych rodzin – mówił nuncjusz apostolski.

 

Na początku Mszy św. ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej odczytał dekret ustanawiający Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego z łaską uzyskania odpustu zupełnego.

 

O trwaniu Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego będzie przypominać specjalna świeca dedykowana św. Józefowi. Jej płomień będzie towarzyszył wszystkim celebracjom związanym z tym świętym czasem. Zapalania świecy wniesionej przez kustosza sanktuarium ks. prałata Jacka Plotę dokonał abp Salvatore Pennacchio. Zapalona świeca została umieszczona przed Kaplicą Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego.

 

Po komunii św. biskup kaliski Edward Janiak w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa zawierzył duchowieństwo, osoby konsekrowane, rodziny i wszystkich wiernych świeckich potężnemu patronowi.

 

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak wyraził słowa wdzięczności papieżowi Franciszkowi za pozytywne ustosunkowanie się do prośby o ustanowienie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa, która zrodziła się z natchnienia Ducha Świętego i wdzięczności za łaski dla wielkiego patrona.

 

Biskup dziękował także nuncjuszowi apostolskiemu abp. Salvatore Pennacchio, kard. Henrykowi Gulbinowiczowi, biskupom, kapłanom, władzom państwowym, wojewódzkim i samorządowym, a przede wszystkim licznie zgromadzonym czcicielom św. Józefa.

 

Odwołując się do ustanowienia Nadzwyczajnego Rok Świętego Józefa Kaliskiego wskazał na słowa św. Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła”. - Słowa papieża Polaka uświadamiają nam niezwykły dar, jaki posiada nasza diecezja, a jednocześnie zadanie, jakie zostało nam powierzone: rozsławiać imię św. Józefa oraz dostrzegać i doceniać Jego obecność w życiu każdego i każdej z nas. Niech imię św. Józefa będzie przez nas rozsławiane z tego kaliskiego sanktuarium, aby każdy z nas mógł dostrzec Jego obecność, opiekę, skuteczne orędownictwo u Boga. Dziękuję Ci św. Józefie za to, że nas prowadzisz łagodnie i stanowczo poprzez cienie i blaski naszych czasów do dnia, gdy w końcu odpoczniemy w niebieskim Jeruzalem, gdzie nas oczekujesz z Maryja i wszystkimi świętymi w domu Ojca – powiedział bp Janiak.

 

Na zakończenie Mszy św. nuncjusz apostolski udzielił szczególnej łaski, jaką jest papieskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym dla wiernych zgromadzonych w kaliskim sanktuarium św. Józefa lub uczestniczących w tej uroczystości duchowo za pośrednictwem mediów diecezjalnych Telewizji internetowej Dom Józefa i Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz portalu ogólnopolskiego Opoka.

 

Na uroczystości do Kalisza przybyli także kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski senior, abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, bp Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej senior. Wraz z gośćmi modlili się biskup kaliski Edward Janiak, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, bp pomocniczy Łukasz Buzun i bp pomocniczy senior Teofil Wilski.

 

Papież Franciszek ustanowił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od I Niedzieli Adwentu do 6 grudnia 2019 r., czyli święta Objawienia Pańskiego.

 Rok ten jest szczególną łaską jaką Ojciec Święty na prośbę biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka udziela wiernym diecezji kaliskiej, a także wszystkim pielgrzymom nawiedzającym kaliską bazylikę. Łaska ta to przede wszystkim dar odpustu zupełnego, jaki można uzyskać w czasie trwania tego roku.

 

Ten święty czas podarowany wiernym przez papieża jest szczególną okazją, by głębiej i na nowo odkryć jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef.

 W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu znajduje się cudowny obraz Świętej Rodziny nieznanego autora, namalowany ok. 1673 r., w którym szczególną część odbiera św. Józef. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r. W 1985 r. miała miejsce rekoronacja obrazu Świętej Rodziny i IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

 25 marca 1992 r. św. Józef został patronem nowo utworzonej diecezji kaliskiej. W latach 1994-1996 odbyła się peregrynacja kopii obrazu Świętej Rodziny po całej diecezji.

 

Największym wydarzeniem w historii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r., który nawiedzając bazylikę wypowiedział znamienne słowa: ,,to sanktuarium ma bowiem szczególne miejsce w dziejach Kościoła i Narodu. Jest ono znane w całej Polsce i jest nawiedzane przez rzesze pielgrzymów’’.

 

W dniach 27 września – 4 października 2009 r. odbył się w Kaliszu X Międzynarodowy Kongres Józefologiczny.

Ewa Kotowska-Rasiak