In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u

Wtorek, 31 Października 2017

Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

 

Ks. Łukasz Skoracki rozmawia z Bp Edwardem Janiakiem i ks. Prałatem Jackiem Plotą o rozpoczynającym się Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

 

Z radością informujemy, że z okazji ogłoszenia przez Papieża Franciszka  Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego powstała nowa strona informacyjna serdecznie zapraszamy:

 

http://rokjozefa.pl

 

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 1012/17/I

 

DEKRET

            PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku, w którym rozpoczyna się Rok Świętego Józefa Kaliskiego, po złożonej ofierze Mszy św. w Bazylice Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa uczestniczącym biskupom, kanonikom i innym kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym, mężczyznom i kobietom, i wszystkim pobożnym wiernym świeckim, którzy w szczerej pokucie i poruszeni miłością będą w tych obrzędach brać udział, udzielono PAPIESKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który powinien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św.).

            Wierni, którzy nabożnie przyjmą BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE, choć
z uzasadnionej okoliczności nie będą fizycznie obecni podczas świętych obrzędów, będą mogli otrzymać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa byleby z pobożną intencją śledzili transmitowane za pośrednictwem środków telewizyjnych lub radiowych obrzędy podczas ich sprawowania.

 

            Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dan w Rzymie z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 22 miesiąca sierpnia, roku Wcielenia Pańskiego 2017.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 1011/17/I

Ojcze Święty,

            Edward Janiak, Biskup Kaliski, z radością i z uszanowaniem Waszej Świątobliwości przedkłada: po wysłuchaniu Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny czyli Narodowego Sanktuarium św. Józefa, uprasza, ażeby od dnia 3 grudnia 2017 roku,
I Niedzieli Adwentu aż do dnia 6 stycznia 2019 roku, Objawienia Pańskiego, był obchodzony Rok Świętego Józefa, tak ażeby okazja przystąpienia do sakramentów, którą się obficie ofiarowuje z odpowiednim przygotowaniem, nakłaniała do dzieł braterskiej nadprzyrodzonej miłości i dzięki temu czy to u poszczególnych wiernych, czy to w różnych grupach wspólnoty diecezjalnej odnowa duchowa spowodowana przez Rok Miłosierdzia, za łaską Bożą wzmacniała się i poszerzała. Idąc za tym, dla tego bardzo upragnionego celu szczególnie będzie się cieszył z daru odpustów, o który z tego powodu ufnie uprasza się świadectwo i dowód ojcowskiej życzliwości Waszej Świątobliwości i zachętę, aby w całej Diecezji wzmacniała się więź hierarchiczna i synowska wobec tejże Waszej Świątobliwości i wobec własnego Biskupa. A Bóg itd.

Dnia 22 sierpnia 2017 roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

 

            PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka łaskawie zezwala na Nadzwyczajny Rok wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który winien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego) przez wiernych szczerze pokutujących i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także przez wstawienie się za duszami wiernych przebywających
w Czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce Narodowe Sanktuarium Św. Józefa Kaliskiego i tam podczas sprawowanych uroczystości jubileuszowych jak i w naznaczonych modlitwach będą pobożnie uczestniczyć, albo przynajmniej przed cudownym obrazem św. Józefa przez odpowiedni czas zanosić będą pokorne prośby za wierność Polski do chrześcijańskiego powołania, za kapłanów i zakonników, o uzyskanie nowych powołań oraz w obronie instytucji ludzkiej rodziny, której przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa.

            Wierni skrępowani starością, chorobą lub inną poważną przyczyną mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, gdy wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i zapewnią, że skoro tylko będzie to możliwe, spełnią trzy zwyczajne warunki odpustu, o których wyżej mowa, jeśli wobec jakiegokolwiek obrazu Patrona niebieskiego pobożnie odmówią wskazane modlitwy ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i niewygody.

            Dlatego więc, aby skuteczniej, przez wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do otrzymania łaski Bożej przez posługę Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kanonicy i inni kapłani, którym powierzona została posługa duszpasterska przy Sanktuarium z chętnym i ochoczym sercem oddawali się posłudze sakramentowi pokuty jak też i rozdzielaniu chorym komunii świętej.

            Wszystko to będzie obowiązywało przez cały Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

 

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy