In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 31 Października 2017

Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

 

Ks. Łukasz Skoracki rozmawia z Bp Edwardem Janiakiem i ks. Prałatem Jackiem Plotą o rozpoczynającym się Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego.

 

Z radością informujemy, że z okazji ogłoszenia przez Papieża Franciszka  Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego powstała nowa strona informacyjna serdecznie zapraszamy:

 

http://rokjozefa.pl

 

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 1012/17/I

 

DEKRET

            PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy władzy w szczególny sposób jej udzielonej przez Jego Świątobliwość w Chrystusie Panu Naszym z Bożej Opatrzności Ojcu Świętemu Franciszkowi, zezwala łaskawie Jego Ekscelencji i Czcigodnemu Ojcu Księdzu Salwatorowi Pennacchio, Arcybiskupowi Tytularnemu Montis Marani, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, aby w dniu 2 grudnia 2017 roku, w którym rozpoczyna się Rok Świętego Józefa Kaliskiego, po złożonej ofierze Mszy św. w Bazylice Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa uczestniczącym biskupom, kanonikom i innym kapłanom, diakonom, osobom konsekrowanym, mężczyznom i kobietom, i wszystkim pobożnym wiernym świeckim, którzy w szczerej pokucie i poruszeni miłością będą w tych obrzędach brać udział, udzielono PAPIESKIEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który powinien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., komunia św. i modlitwa w intencji Ojca św.).

            Wierni, którzy nabożnie przyjmą BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE, choć
z uzasadnionej okoliczności nie będą fizycznie obecni podczas świętych obrzędów, będą mogli otrzymać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa byleby z pobożną intencją śledzili transmitowane za pośrednictwem środków telewizyjnych lub radiowych obrzędy podczas ich sprawowania.

 

            Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Dan w Rzymie z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 22 miesiąca sierpnia, roku Wcielenia Pańskiego 2017.

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy

 

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. N. 1011/17/I

Ojcze Święty,

            Edward Janiak, Biskup Kaliski, z radością i z uszanowaniem Waszej Świątobliwości przedkłada: po wysłuchaniu Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Kapituły Katedralnej i Kapituły Bazyliki Kolegiackiej pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny czyli Narodowego Sanktuarium św. Józefa, uprasza, ażeby od dnia 3 grudnia 2017 roku,
I Niedzieli Adwentu aż do dnia 6 stycznia 2019 roku, Objawienia Pańskiego, był obchodzony Rok Świętego Józefa, tak ażeby okazja przystąpienia do sakramentów, którą się obficie ofiarowuje z odpowiednim przygotowaniem, nakłaniała do dzieł braterskiej nadprzyrodzonej miłości i dzięki temu czy to u poszczególnych wiernych, czy to w różnych grupach wspólnoty diecezjalnej odnowa duchowa spowodowana przez Rok Miłosierdzia, za łaską Bożą wzmacniała się i poszerzała. Idąc za tym, dla tego bardzo upragnionego celu szczególnie będzie się cieszył z daru odpustów, o który z tego powodu ufnie uprasza się świadectwo i dowód ojcowskiej życzliwości Waszej Świątobliwości i zachętę, aby w całej Diecezji wzmacniała się więź hierarchiczna i synowska wobec tejże Waszej Świątobliwości i wobec własnego Biskupa. A Bóg itd.

Dnia 22 sierpnia 2017 roku we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

 

            PENITENCJARIA APOSTOLSKA z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka łaskawie zezwala na Nadzwyczajny Rok wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który winien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego) przez wiernych szczerze pokutujących i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także przez wstawienie się za duszami wiernych przebywających
w Czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce Narodowe Sanktuarium Św. Józefa Kaliskiego i tam podczas sprawowanych uroczystości jubileuszowych jak i w naznaczonych modlitwach będą pobożnie uczestniczyć, albo przynajmniej przed cudownym obrazem św. Józefa przez odpowiedni czas zanosić będą pokorne prośby za wierność Polski do chrześcijańskiego powołania, za kapłanów i zakonników, o uzyskanie nowych powołań oraz w obronie instytucji ludzkiej rodziny, której przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa.

            Wierni skrępowani starością, chorobą lub inną poważną przyczyną mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, gdy wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i zapewnią, że skoro tylko będzie to możliwe, spełnią trzy zwyczajne warunki odpustu, o których wyżej mowa, jeśli wobec jakiegokolwiek obrazu Patrona niebieskiego pobożnie odmówią wskazane modlitwy ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i niewygody.

            Dlatego więc, aby skuteczniej, przez wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do otrzymania łaski Bożej przez posługę Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kanonicy i inni kapłani, którym powierzona została posługa duszpasterska przy Sanktuarium z chętnym i ochoczym sercem oddawali się posłudze sakramentowi pokuty jak też i rozdzielaniu chorym komunii świętej.

            Wszystko to będzie obowiązywało przez cały Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

 

Mauro Kard. PIACENZA

Penitencjarz Większy