In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 27 Maja 2009

Promocja książki
ks. prof. Stanisława Olejnika

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

W minioną niedzielę w Sanktuarium św. Józefa odbyła się promocja książki ks. prof. Stanisława Olejnika, „Takie to były czasy, Tacy to byli ludzie. Karty Dziennika.” Autor, ks. prof. dr hab. STANISŁAW OLEJNIK, teolog, wykładowca, doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie (1968-1973), protonotariusz apostolski, prowadzi bardzo pracowite i kapłańskie życie. Jest autorem wielu artykułów, referatów, skryptów i podręczników, opracowań, książek, recenzji, homilii i przyczynków, którymi wniósł niemały wkład w rozwój teologii moralnej zgodnej z nową koncepcją przyjętą na Soborze Watykańskim II.

Galeria

Oprócz zajęć z teologii moralnej i etyki filozoficznej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku prowadził wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Akademii teologii Katolickiej w Warszawie. Wychował spore grono doktorantów, magistrów, asystentów i współpracowników.

Książka ks. Olejnika to napisana ze swadą wspaniała autobiografia, będąca poukładanym zbiorem kart dziennika, jaki od wczesnych lat młodości Ksiądz Profesor pisał o domu rodzinnym, o latach nauki szkolnej, studiach seminaryjnych i uniwersyteckich, o pracy naukowej i dydaktycznej, o wyjazdach zagranicznych wzbogaconych bystrymi, niekiedy dowcipnymi opisami odwiedzanych miejsc. To opowieść o pięknej, choć chwilami niełatwej drodze życia, na której Autor spotykał ludzi ciekawych, wybitnych czy też zwykłych, ale za to wielkich „umysłem, sercem, czynami”.

Na Jego drodze życia Opatrzność postawiła osobę ks. Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II. Między tymi młodymi wówczas księżmi nawiązała się nić koleżeństwa, która z czasem umacniała się i przerodziła w przyjaźń. Potwierdzeniem i świadectwem wieloletniej przyjaźni jest korespondencja. Wiele z listów, które słał do swego przyjaciela Stanisława biskup, arcybiskup i kardynał Wojtyła, a następnie Jan Paweł II, znalazło się w książce (wybrane również jako fotokopie oryginałów). Ostatni list otrzymał ks. Olejnik kilka miesięcy przed śmiercią wielkiego Papieża-Polaka. Materiał ilustracyjny, na który składają się wspomniane fotokopie wybranych listów oraz zdjęcia z archiwum Autora, doskonale "dopowiada" ten piękny i bogaty życiorys.

Ksiądz Profesor głosił homilie podczas niedzielnych Mszy Świętych w Bazylice św. Józefa, a po każdej z nich w kruchcie kościoła podpisywał książki i rozmawiał z parafianami, spośród których się wywodzi. Ks. Olejnik pochodzi bowiem z naszej parafii. Wieczorem zaś odbyło się spotkanie Księdza Profesora z księżmi, z którymi dzielił się bogactwem swojego kapłańskiego życia, którego historia opisana jest w książce.

Książka jest dostępna w Sklepiku Sanktuaryjnym.