In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 17 Czerwca 2017

Pierwsi księża wyświęceni w Kaliszu
modlili się u stóp św. Józefa

 

Pierwsi kapłani wyświęceni 25 lat temu w katedrze kaliskiej przybyli z pielgrzymką dziękczynną do . Wraz z jubilatami modlił się pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, który przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa.

 

Witając kapłanów jubilatów ks. prałat Jacek Plota przypomniał, że 27 maja 1992 r. z rąk bp. Stanisława Napierały w katedrze kaliskiej święcenia otrzymali diakoni pochodzący ze diecezji, które weszły w skład nowopowstałej diecezji kaliskiej. Wskazywał na św. Józefa jako potężnego i skutecznego patrona oraz orędownika na nasze czasy.

 

W homilii pierwszy biskup kaliski zaznaczył, że srebrny jubileusz księży zbiega się z 25-leciem diecezji kaliskiej. – Urodziliście się tutaj niedaleko w katedrze, matce kościołów naszej diecezji, ale rychło potem przyszliście tutaj i zostaliście zawierzeni temu, którego ojcowskiej opiece Bóg zawierzył największe skarby -swojego Syna i Jego Matkę. Jesteście zawierzeni świętemu Józefowi i tę świadomość z całą pewnością nosicie w sobie przez wszystkie te minione lata i będziecie nieść – mówił celebrans, który przypomniał, że kapłani byli formowani w seminariach różnych diecezji.

 

Podkreślał, że źródłem kapłaństwa jest Jezus Chrystus. - Jezus Chrystus jest kapłanem w swoim człowieczeństwie z chwilą wcielenia, natomiast ksiądz jest kapłanem przez uczestnictwo w tym jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Jako kapłani mocy tej tajemnicy Jezusa Chrystusa Kapłana, jesteście na wzór Jezusa reprezentantami Boga samego, jesteście przedstawicielami Boga, głosicie Boga, prowadzicie ludzi do Boga – zaznaczył kaznodzieja.

 

Zaznaczył, że we współczesnych czasach widoczne jest zjawisko antyklerykalizmu. Dodał jednak, że większość ludzi wierzących z szacunkiem odnosi się do kapłanów i widzi w nich tych, których Pan wybrał i ustanowił, aby byli przewodnikami ich w drodze do Boga. - Z wielkim szacunkiem odnoszą się ludzie do kapłana, a jakże boleją, gdy słyszą, że któremuś potknęła się noga, że upadł, że zgrzeszył, jak oni boleją, nie potępiają, modlą się, chcą mu pomóc. Tacy są ludzie, wśród których żyjemy i pracujemy jako kapłani – stwierdził hierarcha.

 

Wskazywał, że w życiu kapłana najważniejsze jest posłuszeństwo wiary nastawione na pełnienie woli Bożej oraz modlitwa. - Bez modlitwy nie ma mowy o tym, żebyśmy mogli być kapłanami na jakimś poziomie. My wiemy to z doświadczenia, że ta modlitwa jest trudna. Są takie chwilę uniesienia, radości i światła, ale najczęściej modlitwa jest trudem. Trzeba pamiętać, że modlitwa jest życiem, jest oddechem. Kapłan powinien być człowiekiem modlitwy. Jezus, który nas wybrał i nas kocha nigdy nie opuszcza swojego kapłana – przekonywał biskup kaliski senior, który dziękował kapłanom za wspólne budowanie diecezji kaliskiej.

Po komunii św. pierwszy biskup kaliski zawierzył św. Józefowi księży świętujących 25. rocznicę święceń kapłańskich.

W imieniu kapłanów słowa wdzięczności wyraził ks. prałat Zbigniew Stefański.

 

Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak

Zdjęcia: Rafał Rasiak