In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 4 Czerwca 2017

Odpust ku czci Opieki Świętego Józefa

- Duch Święty jest nauczycielem mądrości – mówił biskup kaliski Edward Janiak podczas Mszy św. ku czci Opieki Świętego Józefa w kaliskiej bazylice. Odpust połączono z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, Pielgrzymką Rolników, Ogrodników i Sadowników do św. Józefa oraz dziękczynieniem za wizytę Jana Pawła II do Kalisza, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe kustosz sanktuarium ks. prałat Jacek Plota wskazał, że tegoroczny odpust Opieki Świętego Józefa wpisuje się w jubileuszowe obchody 25-lecia powstania diecezji kaliskiej i 20-lecia wizyty Jana Pawła II w Kaliszu. Dodał, że wczoraj uroczyście świętowano jubileusz pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza.

Przypomniał, że historia pielgrzymek rajców miejskich sięga połowy XVIII w., kiedy to rajcy miasta Kalisza po raz pierwszy udali się przed Cudowny Obraz  św. Józefa, by błagać Go o opiekę, by chronił gród od klęsk i nieszczęść. Dodał, że pielgrzymka została reaktywowana 25 lat temu przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, a od siedmiu lat odbywa się w dniu odpustu Opieki Świętego Józefa.

 

Kustosz prosił też o pamięć w modlitwie o obecnym papieżu Franciszku, który jest wielkim czcicielem św. Józefa, a 19 marca 2014 r. ofiarował świętemu pierścień jako wotum i prosił o modlitwę przed Cudownym Obrazem św. Józefa Kaliskiego.

W homilii biskup kaliski Edward Janiak wskazywał na tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. – Apostołowie dopiero po zesłaniu Ducha Świętego poczuli siłę, moc, przekonanie, by głosić Ewangelię i poszli na cały świat. To był początek Kościoła. Dzisiaj w to święto pragniemy Panu Bogu dziękować za dar wiary, za Ducha Świętego w naszych osobistych sytuacjach życia, naszych decyzjach, chwilach zwątpienia, niepewności, niestałości, wewnętrznej ciemności – powiedział celebrans.

Podkreślał, że Duch Święty jest nauczycielem mądrości. - Mądrość to nie tylko wiedza. Mądrość nie odnosi się tylko do rozumu. Mądrość dotyka rozumu i serca. Co dziś stało się z mądrością? Mądrość utonęła w wiedzy, a wiedza zagubiła się w informacji. Trzeba ratować prawdę, trzeba ratować mądrość. Prawdy i mądrości nauczy nas Duch Święty – stwierdził kaznodzieja.

Przypomniał, że dziś mija 20. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II w Kaliszu. - Jan Paweł II czerpał siły do tak szerokiej i ofiarnej pracy apostolskiej od Ducha Świętego. Dziękujmy w tej Eucharystii za dar św. Jana Pawła II, za jego świętość, za jego nauczanie, za jego przykład życia – zaznaczył hierarcha.

Zachęcał wiernych, aby swoje życie powierzali Bogu za przyczyną św. Józefa. - Prośmy też Jezusa, aby wyostrzył nam wzrok naszej wiary, byśmy nie zwątpili, nie podcinali sobie korzeni, z których wyrastamy, byśmy na oścież otwarli Chrystusowi drzwi naszych serc, wszystkich sektorów naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego, naszego miasta, naszej ojczyzny. Niech św. Józef, nasz sprawdzony Opiekun, prowadzi nas, dopomaga nam, byśmy nie musieli się wstydzić tego, co czynimy. Niech wiatr Ducha Świętego rozpędzi ciemne chmury nad światem, nad naszym miastem, nad Polską, nad naszą diecezją. Niech nam świeci słońce prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, miłości i wzajemnego zrozumienia – mówił bp Janiak.

Biskup kaliski podziękował władzom miasta i mieszkańcom Kalisza za współpracę dla dobra Kościoła.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa biskup kaliski Edward Janiak ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi.

Po Mszy św. wierni przeszli pod figurę św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Na uroczystości odpustowe licznie przybyli kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz państwowych, miejskich i powiatowych, organizacji kościelnych i społecznych, uczelni i szkół, a także grupa rowerzystów z Liskowa i pielgrzymi z różnych stron diecezji.

Uroczystość odpustową uświetniły: Chór Chłopięco-Męski z Sanktuarium św. Józefa pod kierunkiem Marka Łakomego i Orkiestra Dęta „Gród nad Prosną” pod batutą Wojciecha Zielezińskiego.

Wierni mogli uczcić relikwie krwi św. Jana Pawła II i zobaczyć piuskę papieża Polaka przywiezioną z Rzymu specjalnie na jubileuszowe uroczystości, które odbyły się w Kaliszu w dniach 3-4 czerwca.

Ewa Kotowska-Rasiak