In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 14 Maja 2009

11. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska
i Służb Komunalnych

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

Po raz jedenasty do Sanktuarium św. Józefa przybyła 14 maja 2009 roku Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych. Świętemu Józefowi w Jego Sanktuarium pielgrzymi powierzyli troski swoich rodzin i miejsc pracy, biorąc udział w Eucharystii sprawowanej przez Wikariusza Biskupiego, ks. prałata Henryka Orszulaka.

Galeria

Pracownicy służb komunalnych, zrzeszeni w rozmaitych zawodach i piastujący wielorakie stanowiska w całym kraju, nawiedzili Polski Nazaret wraz z Przewodniczącym Prezydium Krajowej Rady Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, panem Maciejem Jastrzębskim z Jaworzna oraz Krajowym Duszpasterzem, ks. Grzegorzem Krząkałą z Katowic. A modlitewnemu spotkaniu w Kolegiacie Kaliskiej towarzyszyły treści płynące z hasła roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie” oraz myśli św. Pawła, którego rok obchodzony jest w Kościele.

Zamyślenie to pogłębił w homilii ks. prałat Henryk Orszulak, wskazując na postać św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów i środowiska naturalnego, i na osobę św. Józefa, w którym uwidacznia się bogactwo cech rodzinnych. „Budujmy swoje życie, to zawodowe, i to rodzinne, na dwóch wielkich filarach, na św. Franciszku z Asyżu, ekologu, i budujmy swoje wspólnoty rodzinne na filarze, na Świętej Rodzinie, na św. Józefie. Niech te wspólnoty będą zawsze piękne, niech się ziści to, coście napisali w swoim czasopiśmie, że jesteście wspólnotą wiary, wspólnotą pracy i wspólnotą solidarności. Bądźcie przede wszystkim wspólnotą solidarności w rodzinie. Niech się tak stanie (...)”

„Obecność św. Józefa w środowiskach służb komunalnych – jak powiedział dla Radia Rodzina ks. Grzegorz Krząkała, Duszpasterz Krajowy - jest żywa. Bo w świadomości tych ludzi, którzy pracują w firmach gospodarki wodno-ściekowej, może czasami pojawiać się podobieństwo do Niego; oni też są niedoceniani. To są ludzie często niedostrzegani, ale mają tę wielką świadomość, że to, co robią, to służba drugiemu człowiekowi, chociaż może ten drugi człowiek tego nie widzi, tak, jak to miało miejsce w życiu św. Józefa.”

Po zakończonej Eucharystii ks. Grzegorz zawierzył pracowników służb komunalnych św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Dodajmy, że za organizację pobytu w Kaliszu odpowiedzialne jest środowisko Wodociągów Kaliskich z Prezesem Romanem Wiertelakiem, który po Mszy Świętej zaprosił wszystkich na wspólny posiłek. Po nim pątnicy udali się do Lichenia, oddać pokłon Matce Boskiej Bolesnej, Pani Licheńskiej.

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Ochrony Środowiska i Służb Komunalnych do św. Józefa Kaliskiego ma swoje korzenie w społeczności pracowników Wodociągów Częstochowskich, a szczególnie w osobach panów Andrzeja Grzeluszki i Henryka Żubertowskiego, którzy przed jedenastoma laty zachęcili Prezydium Krajowe wizją spotkania się z Opiekunem Zbawiciela. Od tego czasu, wraz z Przewodniczącym Prezydium Krajowej Rady Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, panem Maciejem Jastrzębskim z Jaworzna św. Józef gości w progach Polskiego Nazaretu ludzi zrzeszonych w zakładach służb komunalnych.