In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Piątek, 1 Maja 2009

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka
NSZZ Solidarność
i III Pracodawców i Przedsiębiorców

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

1 maja to dzień św. Józefa, Robotnika, patrona ludzi pracy. Za tej racji do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu przybyła XVII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność i III Pielgrzymka Pracodawców i Przedsiębiorców w osobach ludzi rozmaitych stanów i zawodów z całego kraju. Rangę uroczystości podnieść miała w tym roku obecność Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który jednak z ważnych powodów odwołał swoją wizytę. Był jednak reprezentowany przez ministrów Aleksandra Szczygło i Piotra Kownackiego.

Galeria

Organizatorem Pielgrzymki jest od lat Zarząd Główny Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność z panem przewodniczącym, Janem Mosińskim. A towarzyszył mu Janusz Śniadek, przewodniczący Komitetu Krajowego. Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia sprawowana o godzinie 12.00 przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę. Przy ołtarzu stanęli także kapłani z Diecezji Kaliskiej i z poza jej granic, wśród nich rozmaici duszpasterze środowisk pracy.

Ksiądz Biskup przez wstawiennictwo św. Józefa, patrona ludzi pracy, modlił się „za Polskę, Ojczyznę naszą, aby pozostała wolną i niepodległą, za NSZZ Solidarność z jego władzami krajowymi i regionalnymi, za robotników i wszystkich ludzi pracy w naszej Ojczyźnie, za polskich przedsiębiorców i producentów, za stoczniowców, kolejarzy, górników, hutników, za rzemieślników, ludzi żeglugi polskiej i za rolników polskich, aby Ojczyźnie i wszystkim wymienionym Bóg błogosławił, aby pomógł ocalić stocznie polskie zwłaszcza w Gdańsku, gdzie koleba Solidarności, i aby ci, co chcą pracować, mieli pracę.” Intencją Mszy Świętej Biskup objął również prośbę o beatyfikację Sług Bożych Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki.

Homilia Biskupa Kaliskiego

W procesji z darami uczestniczyli organizatorzy pielgrzymki i przedstawiciele środowisk pracowników i pracodawców, składając między innymi dar serca na potrzeby Sanktuarium św. Józefa, świece, aksamit, pościel leczniczą, model żaglowca oraz chleb, którym po Mszy Świętej w geście braterstwa i solidarności wszyscy uczestnicy Eucharystii tradycyjnie się przełamali.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele świat ludzi pracy i świata producentów i przedsiębiorców zawierzyli św. Józefowi swoje stany:

Akt zawierzenia św. Józefowi
robotników i pracowników

1 maja 2009

Święty Józefie, wzorze pracujących, Opiekunie tych, którzy w pocie czoła zdobywają środki do życia. W dniu Twojego święta już po raz XVII przychodzimy do Ciebie jako uczestnicy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników NSZZ Solidarność.

Stróżu Nazaretańskiej Rodziny, strzeż nas w naszych miejscach pracy, strzeż nasze rodziny przed rozbiciem, głodem, utratą pracy i mieszkania. Prosimy Ciebie, nasz Wielki Patronie i Orędowniku, spraw, aby Solidarność na nowo stała się promieniem nadziei na pokonanie własnej niemocy i była przezwyciężeniem trudnych czasów, w jakich przychodzi nam żyć.

Święty Józefie, przyszliśmy do Ciebie z Całej Polski. Przekraczając progi tej świątyni, pragniemy prosić o Twoją opiekę dla naszej Ojczyzny, aby Polska, jak dobra matka, przygarniała swoje dzieci. Otocz swoją przemożną opieką tych, którzy sprawują władzę w naszym Państwie. Przychodzimy do Ciebie z naszą niedolą, a często i biedą, jako ludzie poszukujący pracy, ufni, że Ty wysłuchasz naszego wołania. Pomóż nam Św. Józefie, abyśmy jako Polacy, zjednoczeni w braterskiej miłości, byli dla siebie wzajemnym wsparciem, aby Polak nie bał się, że w swojej Ojczyźnie zostanie oszukany, napadnięty, okradziony czy też wykorzystany przez nieuczciwego pracodawcę.

Prosimy Ciebie, aby za Twoim wstawiennictwem jeszcze raz odmieniło się oblicza naszej Ojczyzny i świata, aby Bóg, Honor, Ojczyzna, dla każdego człowieka były najwyższymi wartościami.

Święty Józefie, wraz z robotnikami, od trzech lat przybywamy do Ciebie jako pracodawcy i przedsiębiorcy. Stając dzisiaj przy boku robotników, zawierzamy Twojej opiece nasze starania i dążenia. W Twoje ręce, Święty Józefie, pragniemy oddać nasze zakłady pracy, aby były miejscami gdzie szanuje się człowieka i ceni wykonywaną przez niego pracę. Uwrażliwiaj nasze serca, abyśmy z miłością potrafili patrzeć na tych, którzy w naszych zakładach pracują. Pomóż nam, abyśmy rozwijając własne zdolności, przyczyniali się do rozwoju świata. Niech pasja tworzenia rozbudza w nas radość z dzielenia się z drugim człowiekiem tym, co posiadamy.

Wdzięczni za Twoją opiekę, w postawie zawierzenia, polecamy Ci nas samych i nasze rodziny, dziękując za wszelkie dobro ośmielamy się prosić, abyś nigdy nas nie opuszczał i uczył, jak z Bogiem przejść przez życie. Pozwól nam uchwycić dłoń Boga i z nim iść do wiecznej chwały, gdzie On ze Swoim Synem w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Do Aktu Zawierzenia nawiązał Ksiądz Biskup, dziękując wszystkim za obecność w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Z niego bowiem płynie ważne przesłanie do Polski i świata, przesłanie ogromnej wagi, bo tu stykają się dzisiaj dwa światy: robotników z jednej strony i pracodawców z drugiej.

Drugie przesłanie, choć o wiele prostsze, wyraziło się w znaku, a tym znakiem jest każdego roku chleb, który był przy stole Eucharystii, chleb, którym przed rozesłaniem uczestnicy liturgii nawzajem się obdarowali i połamali.

Ksiądz Biskup zauważył również w słowie kończącym modlitewne spotkanie wśród reprezentantów środowiska pracy tych, którzy podjęli szczególny trud i przyczynili się do pomnożenia chwały św. Józefa, a więc pielgrzymów Rajdu Rowerowego z Józefem Maciąga, organizatorem, i z ks. Janem Różyckim, duszpasterzem (około 50 osób), Bractwo Świętego Józefa z Kalisza i z Chełmska Śląskiego z ks. proboszczem Stanisławem Kowalskim z diecezji legnickiej, pielgrzymkę rowerową Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej z Pleszewa i pielgrzymów, którzy przyjechali z Torunia. Ksiądz Biskup zapewnił także o duchowej łączności z mamą Prezydenta Polski, która w tych dniach jest w szpitalu.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na plac przed pomnik Jana Pawła II, gdzie Ksiądz Biskup odmówił modlitwę o beatyfikację Papieża Polaka. Tu słowo Prezydenta RP przytoczył także minister z Kancelarii Prezydenta, Piotr Kownacki, a po nim o trudnych chwilach dla polskich pracowników mówił Janusz Śniadek, przewodniczący Komitetu Krajowego NSZZ Solidarność.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości i zapewniamy o naszej modlitwenej pamięci przed cudownym wizerunkiem Świętego Józefa.