In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 19 Kwietnia 2009

Finał XIX Ogólnopolskiej
Olimpiady Teologii Katolickiej

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

Dziś w Kaliszu odbył się finał XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Po przejściu etapów szkolnego i diecezjalnego do finału zakwalifikowało się 123 uczestników z całej Polski. W Auli Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej o 8.30 przystąpili oni do testu pisemnego przygotowanego przez ks. Sebastiana Łagódakę, studenta UKSW w Warszawie. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione w teście finaliści zwiedzili Kalisz a następnie przybyli do Sanktuarium Świętego Józefa na Eucharystię sprawowaną przez ks. prof. Piotra Tomasika, przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej.

Galeria

Na Eucharystię przybyli także szafarze nadzwyczajni z diecezji kaliskiej, którzy pod kierunkiem ks. dra Dariusza Kwiatkowskiego przeżywali dziś w Sanktuarium dzień skupienia w ramach swojej formacji stałej. Wszystkich przybyłych do Bazyliki powitał Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Jacek Plota, przestawiając najważniejsze fakty, jakie na przestrzeni wieków wpisały się w rozwój kultu św. Józefa.

W homilii ks. profesor Tomasik uzasadnił wybór myśli przewodniej tegorocznej Olimpiady - „Otoczmy troską życie”. Wskazał na św. Józefa, patrona diecezji kaliskiej, pierwszego obrońcę życia oraz na Jana Pawła II, który przed dwunastoma laty nawoływał na Placu przed Bazyliką o obronę życia ludzkiego. Ksiądz Profesor stwierdził również, że w kontekście wielości zagrożeń życia, jakie mają miejsce dziś w świecie, konieczna jest wiedza i świadectwo życia. Przygotowanie zaś poszczególnych uczestników do wzięcia udziału w Olimpiadzie z pewnością pomogło im pogłębić świadomość i przyswoić sobie poszczególne treści wynikające z Magisterium Kościoła.

Po Eucharystii jej uczestnicy zawierzyli się w opiekę św. Józefa, a następnie udali się do Seminarium, gdzie ogłoszono nazwiska dziesięciu laureatów, którzy przystąpili do testu ustnego.

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego, które jest organizatorem Olimpiady. W organizacji Olimpiady Towarzystwo współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii rzymsko-katolickiej w szkole. Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Celem Olimpiady Teologii Katolickiej jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.