In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 4 Sierpnia 2016

Wspólna modlitwa w obronie życia
z Mary Wagner u św. Józefa

Kolejny, pierwszy czwartek miesiąca, wpisał się w historię wspólnych spotkań w obronie życia. Z wielką radością gościliśmy Mary Wagner, kanadyjkę - która zasłynęła na całym świecie swą postawa nieugiętego świadka wartości życia. Wielokrotnie więziona, prześladowana ale nieugięcie broniąca życia nienarodzonych przed klinikami aborcyjnymi. Znakiem jej dzieła stała się biała róża, znak niewinności życia poczętych dzieci. Przed Eucharystią dała przejmujące świadectwo i podkreśliła wagę postawy chrześcijan, którzy nie mogą milczeć wobec tak ważnych wartości jaką jest życie nienarodzonych.

Galeria

Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Piotr Turczyński, Biskup Pomocniczy diecezji Radomskiej. W homilii Ksiądz Biskup z wielkim entuzjazmem ukazał niezwykłą rolę św. Józefa w opiece nad Jezusem, który stał się centrum i sercem całego życia świętego Patrona. Podobnie, zauważyła, powinno wyglądać życie każdego chrześcijanina. Pytał: „Jeżeli się Jezusa usunie z życia, co zostanie człowiekowi?(…) bez Chrystusa nie możemy siebie zrozumieć i odnaleźć”. Pragnąc i kontemplując Bożego Syna możemy nauczyć się żyć. Tylko w Nim ma sens cały nasz trud, nasz krzyż i nasze ofiary. Homileta podkreśliła, że Św. Józef swym życiem uznał Boga za Pierwszego- za Prawdę i zauważył, że w dzisiejszym świecie największym jest grzech przeciwko Bogu- Stwórcy. Negowanie, że Bóg jest panem Życia. Jedną z najważniejszych do uznania prawd dla współczesnego człowieka stało się uznacie Boga za Pana natury i przyjęcie odpowiedzialności za życie innych- zwłaszcza tych najsłabszych. To jest droga do autentycznego szczęścia zauważył ks. biskup, bo ten kto potrafi sam dać szczęście, sam potrafi być szczęśliwy - nie jest egoistom.

Na koniec wspólnej modlitwy, po błogosławieństwie wyraził wdzięczność za szczęśliwy pobyt w naszej Ojczyźnie Ojca świętego Franciszka ks. bp Edward- nasz ordynariusz. Podziękował również za odprawioną Eucharystie i wygłoszoną homilię ks. biskupowi Piotrowi, chórowi z Elbląga prowadzonemu przez Ojców Redemptorystów za uświetnienie uroczystości, Mary Wagner za dar jej świadectwa i zgromadzonym kapłanom, a było ich ponad siedemdziesięciu. Wdzięcznością ks. biskup ogarnął również wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.

 

 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia
w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Nie idziemy do nieba sami, idą obok nas ludzie i trzeba przyjąć za nich odpowiedzialność – mówił bp Piotr Turzyński, który 4 sierpnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat sierpniowego spotkania brzmiał: „Dzieci poczęte najuboższymi z najuboższych – o potrzebie odwagi sprzeciwu odrzucenia tych najmniejszych”.

Galeria

Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. – Bardzo  serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Domu Świętego Józefa w Kaliszu, gdzie Święty Józef w cudownym wizerunku Świętej Rodziny oręduje, wstawia się u Jezusa i Maryi oraz opiekuje się wszystkimi, którzy się do niego o taką pomoc zwracają. Gorąco witam i pozdrawiam wszystkich, którzy na całym świecie łączą się z nami dzięki transmisji radiowej, telewizyjnej i internetowej. Rozpoczął się sierpień, to miesiąc szczególnie poświęcony Maryi, gdzie liczne pielgrzymki głównie piesze podążają do tronu naszej Matki i Królowej. Również w sierpniu obchodzimy kolejne rocznice wydarzeń narodowych; „Cudu nad Wisłą”, Powstania Warszawskiego i podpisania porozumień sierpniowych – mówił ks. prałat Plota. Nawiązał też do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. - W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy ŚDM i wizytę Ojca Świetgeo Franciszka w naszej Ojczyźnie, który młodym ludziom z całego świata przekazał swoje przesłanie, aby budować mosty a nie mury, a także jak pełniąc uczynki miłosierdzia żyć we współczesnym trudnym świecie. Ojciec Święty mówił o konieczności obrony życia i rodziny. Miniony czas to święto wiary, młodości i radości. To czas głębokich przeżyć, które na długo pozostaną w sercach i umysłach nas wszystkich. Z Jasnogórskiej Kany i Krakowskiego Wieczernika  przychodzimy dziś do „Polskiego Nazaretu”, aby jak co miesiąc modlić się w intencji obrony poczętego życia i rodzin szczególnie tych, którym jest ciężko – wskazywał kustosz kaliskiej bazyliki.

Przedstawił zgromadzonym program sierpniowego spotkania. - Centrum naszego spotkania będzie uroczysta koncelebrowana Eucharystia, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże J. E. Ks. Biskup dr hab. Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. Ekscelencjo serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam  J. E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka, Pasterza kościoła kaliskiego, który jako właściwy gospodarz na zakończenie liturgii skieruje do nas swoje słowo. Serdecznie witam i pozdrawiam Księży Biskupów seniorów J. E. Ks. Biskupa Stanisława Napierałę, pierwszego Biskupa Kaliskiego i Ks. Biskupa Teofila Wilskiego. Serdecznie witam i pozdrawiam o. dr. Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Maryja i Telewizji TRWAM oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i innych dzieł. Ojcze Dyrektorze dziękujemy za te media i wszystkie dzieła, za ten katolicki głos w naszych domach. Witam wszystkich obecnych tu kapłanów diecezjalnych i zakonnych według godności i urzędów, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Witam bardzo serdecznie Pana Ministra Jana Dziedziczaka, Parlamentarzystów, Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń obecne tu w Bazylice oraz Bractwo Św. Józefa. Witam ojca i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za Waszą ofiarną służbę życiu i rodzinie. Dzisiejszą uroczystość uświetni swoim występem Chór Redemptoris z Parafii MB Królowej Polski w Elblągu pod dyrekcją Pana Leszka Gosk. Witam wszystkich pielgrzymów przybyłych indywidualnie i w grupach zorganizowanych – witał ks. prałat Jacek Plota.

Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadził ks. Michał Świgoniak.

Konferencję pt. „Człowiek nie jest wrogiem, lecz ideologie, które wdzierają się do ludzkich serc” wygłosiła Mary Wagner, pochodząca z Kanady obrończyni prawa do życia nienarodzonych. Za swoją działalność na rzecz ratowania życia bezbronnych była wielokrotnie więziona i stawiana przed sądami. Spędziła już łącznie 6 lat w więzieniu za to, że z białą różą wchodziła do klinik aborcyjnych i modliła się o poszanowanie życia nienarodzonych. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek. 

Mszy św. przewodniczył bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, kapłani i wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów ostrzeszowskiego, twardogórskiego i złoczewskiego oraz pielgrzymi z całej Polski. Do wspólnej modlitwy zaproszono także wolontariuszy ŚDM z diecezji kaliskiej. 

W homilii celebrans podkreślał, że droga do nieba prowadzi przez trud. - Droga do nieba prowadzi przez wąską bramę, stromą ścieżkę, bo trzeba zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i iść za Panem Jezusem. Droga do zwycięstwa jest przez trud, przez cierpienie, które zostaje w Chrystusie uświęcone – powiedział bp Turzyński. Odwołując się do słów papieża Franciszka wskazywał, że we współczesnych czasach widoczna jest dechrystianizacja, usuwanie Chrystusa. - My w tym też uczestniczymy, gdy wstydzimy się osoby Chrystusa. Bez Chrystusa, bez Jego nauki życie jest puste – stwierdził celebrans.

Przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który mówił, że bez Chrystusa człowiek nie może siebie samego zrozumieć. Za św. Pawłem zaznaczył, że Chrystus jest mocą i mądrością. - Chrystus jest mądrością. Patrząc na Niego, czytając Ewangelią, kontemplując Jego życie możemy nauczyć się jak żyć, jaka jest mądrość. Widzimy w Chrystusie, że droga do zwycięstwa, do zmartwychwstania jest zawsze przez trud i krzyż. W Chrystusie widzimy, że nasz trud, nasze krzyże i ofiary mają sens – mówił kaznodzieja. Wskazywał, że człowiek musi brać odpowiedzialność za bliźniego. - Prawdziwe życie to jest życie pokorne, które uznaje Boga za pierwszego, w którym człowiek potrafi wziąć odpowiedzialność za siebie, za innych. To są imiona miłości: odpowiedzialność, pokora, ofiara. Nie idziemy do nieba sami, idą obok nas ludzie i trzeba przyjąć za nich odpowiedzialność – przekonywał hierarcha. Dodał, że droga do nieba nie jest drogą udręczenia, ale szczęścia. - Pamiętajmy, że to nie jest droga udręczenia, to jest droga szczęścia, bo szczęśliwy, błogosławiony jest ten, kto kocha, kto potrafi siebie dać, kto nie jest egoistą – zaznaczył biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak podziękował biskupom, kapłanom i wiernym za wspólna modlitwę w intencji rodzin. Słowa wdzięczności skierował do wolontariuszy ŚDM. Przypomniał, że Kalisz gościł młodych z Włoch, Francji i Słowenii. Dodał, że mieszkańcy Kalisza okazali się bardzo gościnni. Podkreślił też, że rząd bardzo dobrze wykonał zadanie związane z organizacją ŚDM w Krakowie. Poprosił wiernych o modlitwę w intencji zmarłego kard. Franciszka Macharskiego.

O. Tadeusz Rydzyk złożył życzenia wszystkim proboszczom z okazji wspomnienia św. Jana Marii Vianney. Zaprosił wiernych na XI Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do św. Józefa w Kaliszu, która odbędzie się 1 września.

Podczas Mszy św. śpiewał Chór Redemptoris z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu pod dyrekcją Leszka Goska.

Nabożeństwo transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Po Mszy św. ks. prałat Jacek Plota zaprosił wszystkich na wspólny posiłek – zupę z kuchni polowej.