In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 15 Maja 2016

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Księża jubilaci z archidiecezji wrocławskiej
modlili się w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

Księża z archidiecezji wrocławskiej obchodzący jubileusz 25-lecia kapłaństwa przybyli z pielgrzymką dziękczynną do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Wraz z jubilatami modlił się ich wychowawca biskup kaliski Edward Janiak, który przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Św. Józefa.

Uroczystą Mszę św. rozpoczęto od odsłonięcia obrazu Św. Józefa. Witając kapłanów jubilatów ks. prałat Jacek Plota wskazywał na Św. Józefa jako potężnego i skutecznego patrona oraz orędownika na nasze czasy. Kustosz kaliskiej bazyliki dodał, że Św. Józef jest bardzo kochany i czczony przez wiernych.

Galeria

Rozpoczynając Eucharystię bp Edward Janiak prosił o modlitwę w intencji księży jubilatów. - Kościół dzisiaj wspomina Św. Macieja Apostoła, a my przybywamy do Św. Józefa, aby dziękować za 25 lat kapłaństwa obecnych tutaj księży. Dziękczynienie zacznijmy przede wszystkim od rodziców, od domu rodzinnego. Tutaj przed Świętą Rodziną chcemy pamiętać tych którzy żyją i tych, którzy odeszli do wieczności. Chcemy dziękować im za dar chrztu i wychowania. Wiemy, że to Bóg wybiera. Nic się nie dzieje bez woli Bożej. Nie ma zbiegu okoliczności i przypadków. To jest rzeczywistość pisana przez Opatrzność Bożą. Tutaj u Św. Józefa, Opiekuna Kościoła prośmy, byśmy dochowali wierności Chrystusowi dziękując za ten czas i łaskę, która została nam dana. Z ogromną radością przewodniczę tej Mszy św. Cieszę się ze wszystkich Waszych sukcesów duszpasterskich i osobistych. Św. Józef jest sprawdzonym Opiekunem. Zawierzmy mu wszystkie nasze trudne sprawy w posługiwaniu kapłańskim – mówił pasterz diecezji kaliskiej, który zachęcał kapłanów, aby gorliwie pracowali w winnicy Pańskiej.

Homilię wygłosił ks. dr Sławomir Kęszka, archiwista Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Kaznodzieja zwracając się do księży jubilatów wskazywał na św. Józefa. – Modlimy się tu dzisiaj dziękując za dar Waszego kapłaństwa dla Kościoła i prosimy dla Was o wierność heroiczną, byście mogli pełnić wolę Boga wśród ludzi otwartych na drogę łaski, opromienionej Duchem Świętym – powiedział ks. Kęszka. Przypomniał, że papież Pius IX ogłosił Św. Józefa patronem Kościoła Katolickiego, a papież Franciszek zawierzył mu swoją posługę na Stolicy Piotrowej. Przytoczył też dzieje kaliskiego obrazu Św. Józefa. – Po ukoronowaniu przez papieża Piusa VI w 1783 r. kopii obrazu w Rzymie, dopiero w 1796 r., na skutek różnorodnych trudności, oryginał obrazu w Kaliszu ukoronowany został przez bpa Michała Kościeszę-Kosmowskiego. W 1896 r. obchodzono 100-letnią rocznicę koronacji. Uroczystościom przewodniczył bp Aleksander Bereśniewicz. Wzięła w nich udział włocławska kapituła katedralna i kaliska kapituła kolegiacka, a także licznie zgromadzone duchowieństwo i wierni – mówił archiwista diecezjalny. Zaznaczył, że rozkwit kultu Św. Józefa w XIX i XX w., podkreślający świętość i godność wielkiego patriarchy, stawiał go za wzór do naśladowania nie tylko ojcom rodzin i ludziom pracy, ale także księżom. – Kapłani katoliccy, odczytując rolę i misję Św. Józefa, darzą go szczególną czcią i miłością. Św. Józef staje się patronem i opiekunem życia kapłanów – stwierdził kaznodzieja. Dodał, że w 1931 r. Kongres Eucharystyczny Diecezji Włocławskiej odbył się przy cudownym obrazie Św. Józefa w Kaliszu z udziałem Prymasa Polski kard. Aufusta Hlonda. Podkreślał, że bohaterskie świadectwo o Św. Józefie dawali kapłani uwięzieni w obozach w Sachsenhausen i Dachau. – Po wojnie przybywali z pielgrzymkami do Św. Józefa, nie tylko dziękując Opatrzności za darowanie życia z „Kalwarii obozowej”, ale także prosząc o łaski w posłudze kapłańskiej w trudnych czasach powojennych – wskazywał ks. Kęszka.

Po komunii św. biskup kaliski zawierzył Św. Józefowi księży świętujących 25. rocznicę święceń kapłańskich. Życzenia księżom jubilatom złożyły dzieci z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Kapłani dziękowali bp. Edwardowi Janiakowi, który był ich wychowawcą w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. – Biskup Edward był naszym opiekunem w seminarium, prowadził nas w dorastaniu do kapłaństwa. Ksiądz Biskup jest dla nas ojcem, bratem i przyjacielem. Przez niemal 30 lat tego doświadczaliśmy i ciągle doświadczamy – mówili księża jubilaci, którzy obecnie pełnią posługę w archidiecezji wrocławskiej, diecezji legnickiej i diecezji świdnickiej.