In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 7 Maja 2016

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

47. Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

Pod hasłem „Święty Józef: wiara i miłosierdzie” odbyło się 47. Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział znakomici prelegenci z Polski. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka.

Galeria

Witając uczestników sympozjum ks. prałat Jacek Plota przypomniał, że w 1969 roku zostało powołane Polskie Studium Józefologiczne. - Gromadzimy się w Kaplicy Cudownego Obrazu w pierwszą sobotę miesiąca poświęconą Niepokalanemu Sercu NMP. Przeżywamy  już  po raz 47. Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne pod hasłem „Święty Józef: Wiara i Miłosierdzie”. Doroczne Sympozjum organizuje Polskie Studium Józefologiczne powołane w 1969 roku przez ówczesnego Biskupa Włocławskiego Jana Zarębę. Od czasu powołania diecezji kaliskiej, Biskup Kaliski i inauguruje to sympozjum przewodnicząc Eucharystii i zawierzając Św. Józefowi prelegentów i uczestników Sympozjum oraz ich obrady. Witamy i cieszymy się obecnością w Domu Św. Józefa w „Polskim Nazarecie” J.E. Ks. Biskupa Edwarda Janiaka, Biskupa Kaliskiego. Sympozjum Józefologiczne poprzez refleksję naukową, wygłaszane referaty, a następnie wydawane publikacje, obronione z dziedziny Józefologii prace magisterskie i doktoranckie oraz habilitacje przyczyniają się również do wzrostu kultu Świętego Józefa. Witam organizatorów tegorocznego Sympozjum: Polskie Studium Józefologiczne z Prezesem Ks. Prałatem Andrzejem Latoniem: Wyższe Seminarium Duchowne z Ks. Rektorem i Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej przy UKSW w Warszawie z Ks. Dyrektorem oraz członków Kapituły Kolegiackiej. Witam  wszystkich prelegentów, profesorów, których szczegółowo przedstawi już w auli Centrum Józefologicznego Prezes i Dyrektor tego Centrum. Witam kapłanów, Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń, Bractwo Św. Józefa i świeckich – mówił kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Ks. prałat wskazał, że św. Józef, patron na nasze czasy ma coraz więcej czcicieli. Dodał, że do św. Józefa co roku przybywa ponad 20. ogólnopolskich pielgrzymek, a wśród nich przybył też 1 maja 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda. Kustosz wspomniał, że św. Józefa po wojnie rozsławili księża dachauowczycy. Podkreślił, że 19 lat temu u stóp św. Józefa modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II, który złożył w kaplicy kwiaty i ucałował ołtarz, a także zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i obronę poczętego życia w Polsce. - Pragnę zaświadczyć, że kult Św. Józefa zatacza coraz szersze kręgi. Do Sanktuarium przybywa corocznie ok. 500 tys. pielgrzymów w pielgrzymkach cyklicznych, dorocznych, a także autokarowych i rodzinnych oraz osoby indywidualne. Wiele nowych parafii nabywa obrazy lub figury i inauguruje kult Św. Józefa w swoich parafiach choćby ostatnio w Plewiskach i Ciechocinku.   Liczne świadectwa Łask i Cudów, vota to wszystko świadczy jak Św. Józef jest kochany przez wiernych jako skuteczny i potężny Orędownik w różnych sprawach często bardzo trudnych. Św. Józefie dziękujemy Ci za opiekę nad Kościołem. Wypraszaj nam Boże błogosławieństwo na każdy dzień i miej nasz Naród i Kościół w swojej opiece – powiedział ks. prałat Jacek Plota.

W homilii ks. dr Sławomir Kęszka podkreślał, że Kalisz jest nierozerwalnie związany z postacią patrona Kościoła. Dodał, że w tym roku przypada 250. rocznica wyznaczenia przez prymasa Władysława Łubieńskiego specjalnej komisji w celu zbadania wiarygodności cudów udzielanych ludziom za wstawiennictwem św. Józefa. Przypomniał, że w latach 60. XX wieku bp Jan Zaręba z Włocławka erygował Polskie Studium Józefologiczne z siedzibą przy kolegiacie kaliskiej. Zaznaczył, że św. Józef jest jedną z najbardziej fascynujących postaci biblijnych. – Ten skromny i zwykły człowiek z Palestyny, dzisiaj wielki w Królestwie Bożym, ukazuje się nam jako bliski i godny zaufania przewodnik w modlitwie i wierze – mówił kaznodzieja. Ukazywał postawę Józefa wobec ludzi, z którym zetknął się osobiście, bądź też takich, przez których był zagrożony i prześladowany. – Jego spokój, milczenie, gdy zatrzaskiwano przed nim drzwi, świadczą o przebaczającej miłości miłosiernej wobec bliźnich – zauważył ks. Kęszka. Wskazywał, że św. Józef, patron Kościoła Powszechnego, własnym życiem dał wzór pięknej, ale i ofiarnej miłości, która ma swój początek w Bogu.

Po komunii św. Biskup Kaliski Edward Janiak odmówił modlitwę powierzającą obrady Sympozjum św. Józefowi.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Sympozjum otworzył wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. W swoim słowie wstępnym zaznaczył, że tegoroczne sympozjum powiązane jest z obchodami Roku Miłosierdzia i jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. – Św. Józef był pielgrzymem wiary i utrzymywał tę wiarę bezpośrednio z Ojcem. Być przyjacielem św. Józefa to być w tym miejscu, gdzie rodzą się dzieci do wiary – powiedział ks. prał. Andrzej Latoń.

Wykłady wygłosili: ks. dr hab. Robert Skrzypczak – „Święty Józef jako wzór chrześcijanina po Soborze Watykańskim II”, Robert Zgorzelak – „Święty Józef w nauczaniu Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego”, o. Krzysztof Gzella – „Miłość oblubieńczą jako źródło wiary. Troska o miłość oblubieńczą jako troska o wiarę”, Paweł Wnuk – „Miłosierdzie Świętego Józefa”, ks. Andrzej Klimek – „Montreal - Santa Fe - Ciudad Guzman. Fenomen pobożności świętojózefowej w sanktuariach Ameryki”, ks. dr Jarosław Powąska – „Przeczyste Serce Świętego Józefa – podstawowe idee kultu”.

W sympozjum uczestniczyli: Biskup Kaliski Edward Janiak, pierwszy Biskup Kaliski Stanisław Napierała, biskup pomocniczy senior Teofil Wilski, ks. prałat Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, ks. Wojciech Hanc z Włocławka, honorowy prezes Polskiego Studium Józefologicznego, ks. prałat Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam Cudowny Obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.