In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 1 Maja 2016

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Pielgrzymka Ludzi Pracy
do św. Józefa w Kaliszu

Zgroza przenika szlachetne dusze, gdy widzimy jak szargane są solidarnościowe i polskie wartości oraz świętości – i to często przez tych samych ludzi, którzy o te wartości walczyli - mówił biskup kaliski Edward Janiak do robotników i pracodawców zgromadzonych na dorocznej pielgrzymce w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Galeria

W zorganizowanych już po raz 24. ogólnopolskich modlitwach świata pracy w Kaliszu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. W pielgrzymkę po raz 10. włączyło się Duszpasterstwo Pracodawców i Przedsiębiorców. Delegacje pracodawców, robotników i rzemieślników, m.in. hutników, górników, stoczniowców, kolejarzy, rybaków procesyjnie weszły do świątyni. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak w asyście biskupów seniorów Stanisława Napierały i Teofila Wilskiego, ks. prałata Jacka Ploty, kustosza Sanktuarium św. Józefa, ks. prałata Zbigniewa Krasa, kapelana prezydenta RP, ks. Grzegorza Piątka, koordynatora Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” i wielu kapłanów. W uroczystości uczestniczyli także: minister Andrzej Dera, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego, miasta Kalisza i powiatu kaliskiego, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność.

Witając pielgrzymów z całej Polski ks. prałat Jacek Plota wskazał na św. Józefa jako patrona na nasze czasy. - Św. Jan Paweł tutaj w Kaliszu 19 lat temu zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i poczęte życie. Tutaj przybywa dorocznie kilkaset tysięcy pielgrzymów. Św. Józef jest również wzorem i patronem ludzi, którzy własną pracą zdobywają środki do życia. Pracę zawodową łączył on z troską o Świętą Rodzinę, którą Bóg powierzył jego opiece – powiedział kustosz bazyliki, który zaznaczył, że modlitwie towarzyszą relikwie św. Jana Pawła II, który tak bardzo troszczył się o godność każdego człowieka oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszko, który został ustanowiony patronem NSZZ Solidarność.

W homilii bp Edward Janiak podkreślał, że Solidarność przyczyniła się do odzyskania wolności w ojczyźnie. – Stając w postawie wdzięczności Panu Bogu za dar wolności, chleba i pracy, najpierw przywołujemy wszystkich tych, którzy oddali swe życie za wolność Polski i poszanowanie godności ludzkiego życia, szczególnie za robotników Poznania, Wybrzeża, Radomia, kopalni „Wujek” i innych miejsc naznaczonych przelaną robotniczą krwią. Jesteśmy im to dłużni i jest to nasz święty obowiązek. Bez tej pamięci nie da się budować przyszłości naszej ojczyzny. Dziękujemy Bogu za odwagę ludzi tamtych czasów, za ich mądrość i szczere serca – zaznaczył celebrans.

Ubolewał, że nie wszyscy Polacy pozostali wierni ideałom Solidarności. – Prawdziwa pamięć domaga się prawdy. Z żalem trzeba powiedzieć, że nie wszyscy pozostali wierni ideałom Solidarności, choć te ideały się nie starzeją i ciągle pozostają aktualne, a my ciągle próbujemy odrabiać trudne zadanie wolności, także w dziedzinie praw pracowniczych i poszanowania godności ludzkiej pracy – powiedział kaznodzieja.

Wskazywał, że we współczesnych czasach odchodzi się od prawdziwych wartości. - Chcemy jednocześnie pokornie prosić Boga, aby słowa: wolność, naród, rodzina, robotnik, wiara – nabrały na nowo dla każdego Polaka prawdziwego znaczenia. Zgroza przenika szlachetne dusze, gdy widzimy jak szargane są te solidarnościowe i polskie wartości oraz świętości – i to często przez tych samych ludzi, którzy o te wartości walczyli – mówił ordynariusz kaliski.

Przypomniał, że Solidarność zrodziła się z siły i odrzucenia systemu opartego na manipulacji, kłamstwie i wykorzystywaniu innych. – Dziś ze smutkiem, ale i z trwogą patrzymy na sytuacje, w których ciągle interes i chęć zysku jednostek staje ponad dobrem ogółu, a szczególnie narodu. I smutne jest to, że są to ludzie, którzy niegdyś walczyli pod sztandarem Solidarności, szukali schronienia w kościołach, a dziś stają po stronie niegodziwości, nieuczciwości, kłamstwa, a nawet śmierci. Trzeba o tym mówić w imię pamięci i prawdy, ale także w imię troski o nasze wspólne dobro jakim jest Polska – stwierdził hierarcha.

Apelował, aby ludzie Solidarności nie zapominali o miłości do bliźniego. – Dziś trzeba powiedzieć, że nie ma solidarności bez porozumienia, nie ma solidarności bez przebaczenia, nie ma solidarności bez wzajemnego poszanowania i miłości – mówił bp Janiak.

Podkreślił, że papież Franciszek z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski skierował do Polaków słowa zachęty „do wytrwałego kroczenia odnowioną drogą w świetle Chrystusa, do obrony życia ludzkiego i rodziny, do kształtowania sprawiedliwości społecznej według Ewangelii”.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Edward Janiak zawierzył patronowi prezydenta RP, rządzących, robotników i pracodawców.

Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę do świętego.

W swoim wystąpieniu prezydent RP podkreślał, że Polska jest dzisiaj w lepszym stanie niż była w 1989 r. - Z całą pewnością jesteśmy dzisiaj zamożniejsi, niż byliśmy wtedy, ale trzeba popatrzeć spokojne i powiedzieć tak: nie wszystko zostało zrobione dobrze – mówił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że budowanie wspólnoty jest wielkim zadaniem związków zawodowych. - Człowiek spędza w pracy jedną trzecią swojego życia. Tam właśnie tworzy wspólnotę ze swoimi kolegami, tworzy wspólnotę z całym swoim zakładem, także z pracownikami - chociażby poprzez związki zawodowe. Związki zawodowe, które dobrze działają i bronią pracowników, są skuteczne, których liderzy uczciwie podchodzą do swoich obowiązków. Właśnie to budowanie wspólnoty pracowników, o których godność oni chcą ze wszelkich sił dbać, jest ich wielkim zadaniem – podkreślał prezydent.

Dziękował NSZZ „Solidarność” za to, że zrzesza pracowników i dba o ich interesy. - Dziękuję także wszystkim innym związkom zawodowym za to, że dbają o pracowników, że czasem także napomną i pracodawców, i rządzących, aby nie zapominano o sprawiedliwości, bo bez sprawiedliwości nie ma wspólnoty. Żeby nie zapominano o dbałości o sprawy pracownika, nie gubiono jego godności – stwierdził Andrzej Duda.

Wskazał, że jednym z obowiązków rządzących jest patrzenie na Polaków przez pryzmat rodzin. – Z ogromną radością przyjmuję to, że program 500+ - program większości parlamentarnej, polskiego rządu, a także i mój - jest realizowany. Wiele rodzin ogromnie tego programu potrzebowało po to, aby poczuć się godnie i mieć środki na wychowanie dzieci. Mam nadzieję, że ten program będzie jednym z elementów, które skłonią młodych ludzi do tego, aby mieć dzieci i mieć ich więcej - powiedział prezydent Duda.

Tradycyjnie już po Mszy św. prezydent Andrzej Duda i biskupi podzielili się chlebem z robotnikami, przedsiębiorcami i zgromadzonymi na uroczystości.

Organizatorem pielgrzymki ludzi pracy jest Zarząd Główny Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ Solidarność, a organizatorem pielgrzymki przedsiębiorców - Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.