In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 26 Grudnia 2015

Jubileusze małżeństwa

Tradycyjnie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia do Sanktuarium Św. Józefa zaproszeni zostali nasi Parafianie, którzy w mijającym roku obchodzili Jubileusze małżeńskie: 25 lat pożycia – 46 par i 50-lecia – 12 par.

Galeria

Uroczystej Eucharystii o godz. 1100 przewodniczył ks. proboszcz Jacek Plota – kustosz Sanktuarium wraz z ks. prałatem Andrzejem Gawłem. Podczas Mszy św. Jubilaci odnowili Swoje przyrzeczenia małżeńskie. Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Prałat złożył Jubilatom gratulacje i życzenia słowami: „Z okazji Jubileuszu zawarcia sakramentu małżeństwa w mijającym 2015 roku, życzymy Wam Bożego Błogosławieństwa i Opieki Świętej Rodziny przez całe dalsze Wasze życie. Niech Wasza Rodzina będzie domowym Kościołem. Wytrwajcie w miłości do końca Waszych dni. Zawierzamy Was Świętemu Józefowi. Przychodźcie często do Świętego Józefa – On Wam dopomoże. Wyraził również radość z obecności na Uroczystości członków rodzin par obchodzących Swoje jubileusze. Po błogosławieństwie każda z par otrzymała pamiątkę Jubileuszu.