In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 4 Kwietnia 2015

Życzenia Wielkanocne

Alleluja, Alleluja!
Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał.

W tym wyjątkowym czasie danym nam przez Pana, kiedy z całym Kościołem na nowo odkrywamy najważniejsze prawdy chrześcijańskiej wiary, wszystkim Parafianom, Pielgrzymom, Czcicielom Świętego Józefa i Gościom życzymy, aby łaska, którą czerpiemy od Zmartwychwstałego umacniała nas w budowaniu dobra każdego dnia. Niech zadziwienie nad pustym Grobem prowadzi do jeszcze głębszego przejęcia się słowami Zbawiciela: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", a wtedy światło wiary i pragnienie serca powiedzie nas do Pana, który czeka, aby wyjaśniać nam Pisma i łamać dla nas chleb. On bowiem nieustannie przypomina i zaprasza mówiąc: "Ja Jestem  chlebem życia".

Ksiądz Prałat dr Jacek Plota - proboszcz Parafii, kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, wraz z Księżmi posługującymi w Parafii, Siostrami Służebniczkami oraz  Pracownikami.