In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 4 Kwietnia 2015

Oprac. ks. K. Duchnowski

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota to dzień ciszy i modlitwy. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: Sam obrzęd posiada zatem właściwą sakramentaliom, a pokarm poświęcony powinien być traktowany jako „eulogium” (gr. antidoron), co dobrze wyraża polski termin „święcone”. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny w Bazylice św. Józefa trwało od godziny 830 do godz. 1500. W tym czasie trwała też adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

Liturgia Wigilii Paschalnej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu rozpoczęła się o godz. 2100. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Jacek Plota – proboszcz Parafii i kustosz Sanktuarium. Przy ołtarzu stanęli kapłani pracujący w Sanktuarium. Bazylika wypełniła się wiernymi, którzy w pierwszej kolejności wzięli udział w obrzędzie poświęcenia ognia przygotowanego przed głównym wejściem do Bazyliki. Po wejściu do świątyni z zapalonym Paschałem i trzykrotnym oznajmieniu: Światło Chrystusa, wierni odpowiadali: Bogu niech będą dzięki. Po odśpiewaniu uroczystego Exultet rozpoczęła się Liturgia Słowa, w którą czynnie włączyli się nasi parafianie. Tę część Wigilii Paschalnej uwieńczył śpiew radosnego Chwała na wysokości Bogu! przy dźwiękach organów oraz dzwonów.

Na zakończenie Liturgii dziękując Ksiądz Prałat powiedział mi. in.:

Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy pomogli nam pięknie i głęboko przeżyć dni Triduum Paschalnego. Dziękujemy wszystkim kapłanom posługującym w naszej Parafii, dziękujemy  siostrze Irenie i Siostrom Służebniczkom za piękny wystrój Grobu Bożego i za inne liczne posługi, dziękujemy ministrantom, Bractwu św. Józefa, Chórowi Chłopięco – Męskiemu, orkiestrze dętej Gród nad Prosną, dziewczynkom sypiącym kwiaty, asyście, młodzieży, mieszkańcom Schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, różnym wspólnotom i osobom świeckim. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i wysiany owies.

Wszyscy po zakończonej Liturgii w świątyni wyszli na Plac św. Józefa, by pójść w Procesji Rezurekcyjnej wokół Placu obwieszczającej radość ze Zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa.