In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 2 Kwietnia 2015

Oprac. ks. K. Duchnowski na podst. tekstu Ewy Kotowskiej-Rasiak/KAI

WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni. Żadna z liturgii tego okresu nie ma zakończenia.  Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Pamiętajmy w naszych dzisiejszych modlitwach o tych kapłanach, których Bóg postawił na naszej duchowej drodze - o naszych duszpasterzach, katechetach, spowiednikach, szafarzach sakramentów. Dziękujmy Bogu za niepojęty dar Eucharystii, w której Chrystus - wszechmocne i odwieczne Słowo - pozostał obecny na wieki.

W Bazylice św. Józefa w Kaliszu Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 1800. W tym roku miała szczególny charakter, ponieważ 2 kwietnia to równocześnie pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup senior Teofil Wilski, w Mszy św. uczestniczył również  ksiądz biskup Edward Janiak – Ordynariusz Kaliski. Eucharystię koncelebrowali ks. prał. Jacek Plota – kustosz Sanktuarium, ks. kan. Marcin Papuziński – kapelan, ks. kan. Arkadiusz Nowacki oraz wszyscy kapłani pracujący w Sanktuarium św. Józefa. Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. prał. Jacek Plota – kustosz Sanktuarium powiedział m.in.:

Dziś przypada także I-szy czwartek miesiąca, a w naszym Sanktuarium również dzień szczególnej modlitwy za rodziny i obronę poczętego życia. To spotkanie modlitewne wpisane w atmosferę Triduum Paschalnego zbiega się w czasie z obchodami X-tej  rocznicy odejścia do „Domu Ojca” Świętego Jana Pawła  II nazywanego wielokrotnie „papieżem życia i rodzin” ponieważ Jego pontyfikat był przepełniony troską o te dwie wielkie wartości. Przed 18-tu laty tu w Kaliszu mówił do nas: „ani na chwilę nie zapominajcie jak wielką sprawą jest rodzina i obrona poczętego życia”.

W homilii ks. bp Teofil Wilski wskazywał na św. Józefa jako przewodnika i orędownika w przeżywaniu Eucharystii. Sercem św. Józefa chcemy uczcić, przyjmować, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby zakrólował w naszych sercach i rodzinach całego świata - powiedział bp senior.

Zaznaczył, że dzisiejszą modlitwą obejmowane jest życie nienarodzonych oraz rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności. Czy życie rodzinne: wzajemna służba miłości, ofiarna służba życiu, ofiarne przyjęcie kolejnego poczętego w łonie matki życia, trud wychowania, ofiarna troska o zabezpieczenie warunków życia rodziny wśród tych trudności, napięć, manipulacji ze strony wrogich rodzinie ideologii jest możliwe bez Eucharystii, bez tej mocy Ducha Świętego, którą obdarza Eucharystia? - pytał kaznodzieja.

Ubolewał nad sytuacją współczesnej rodziny. Czy w życiu społecznym sprawy rodziny i życia będą kształtowane w duchu rzeczywistej służby rodzinie i życiu, jeżeli nie będzie atmosfery życzliwej rodzinie i o prawach życia społecznego będą decydowali ludzie bez ducha służby i bez sumienia. Czy to możliwe bez przyjęcia ewangelicznego wezwania do służby i światła Słowa Bożego? Właśnie podczas Eucharystii otrzymujemy Słowo Bożej nauki o godności życia, wezwanie do służby, a Chrystus Pan pragnie nas karmić swoim Ciałem i Krwią, chce być pokarmem dającym nam siły do wypełniania służby według naszego powołania - wskazywał hierarcha.

Zachęcał wiernych do adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie przed tabernakulum. Tu w cichej modlitwie porządkujemy przed Nim swe życie. Z adoracji wstajemy spokojniejsi i mocniejsi, bo On przecież wołał: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię – mówił bp Wilski.

Apelował, aby Eucharystia była dla katolików centrum każdej niedzieli i święta. Drodzy rodzice niech w waszych rodzinach Eucharystia ożywia niedzielę i każde świętowanie. Wychowujcie w tym duchu wasze dzieci. Dzieci będą uczyły się żyć Mszą św., kiedy będą widziały czym ona jest dla was. Wasz przykład ma ogromną rolę wychowawczą - prosił bp senior.

Po homilii miał miejsce tradycyjny obrzęd mandatum, czyli obmycie nóg na pamiątkę gestu, który uczynił w Wieczerniku Chrystus wobec Apostołów, wyrażając tym samym prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. Ksiądz biskup Teofil obmył stopy dwunastu panom z Bractwa św. Józefa.

Po komunii św. bp Edward Janiak w kaplicy Cudownego Obrazu odmówił litanie do św. Jana Pawła II i akt zawierzenia rodzin św. Józefowi.

Na zakończenie liturgii biskup kaliski Edward Janiak złożył wiernym życzenia świąteczne. Zdrowych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech ta łaska pojednania się z Panem Bogiem i ludźmi przynosi jak najlepsze owoce duchowe. Radosnego Alleluja. Bądźcie odważnymi świadkami Chrystusa – mówił bp Edward Janiak.

Przypomniał, że dzisiaj mija 10 lat od śmierci Jana Pawła II. Radujemy się już jego świętością, że on z nieba może nam pomagać, ale pamiętamy też te piękne chwile, które było nam dane przeżyć i tu w Kaliszu, w naszej ojczyźnie, ale i w Rzymie. Chciejmy też pamiętać o jego nauce, przekazie o szacunku dla każdego życia: dla tego maleństwa w wózku, ale też dla tego starca, który potrzebuje naszej pomocy. W tym przejawia się nasza miłość – zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej.

Zachęcał do medytowania Męki Pańskiej. Bóg tak wszechmocny, a wybrał taką drogę, żeby nas zbawić, żebyśmy mogli korzystać z tego przebitego boku Chrystusa, z łask płynących z krzyża Chrystusowego. Bądźmy przyjaciółmi krzyża Chrystusowego i radujmy się radością, która płynie z wnętrza człowieka, bo rzeczy materialne nigdy nie dają pełnego szczęścia, mogą dać chwilowe radości, a ta inwestycja, która płynie przez serce człowieka ona nigdy nie zamiera. Z tymi dobrymi uczynkami idziemy do niebios ku Chrystusowi  Zmartwychwstałemu – stwierdził biskup kaliski.

Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, przygotowanej przez Siostry Służebniczki pod kierunkiem s. Ireny, zakrystianki. Ciemnica w tym roku została przygotowana w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa.

Cała Liturgia była transmitowana przez Radio Rodzina.