In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 21 Marca 2009

Święcenia kapłańskie i diakonatu
u św. Józefa

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

21 marca 2009 roku zapisze się w pamięci dk. Jakuba Grzybowskiego, dk. Piotra Marciniszyna i kleryka Tomasza Drożyńskiego na całe życie jak dzień, w którym zostali oni włączeni w prezbiterium kościoła kaliskiego przez otrzymanie święceń kapłańskich i diakonatu. Dokonało się to podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00 sprawowanej w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Święceń udzielił Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, Teofil Wilski w obecności wspólnoty Seminarium Duchownego, księży, z parafii których nowowyświęceni kapłani i diakon pochodzą oraz ich rodzin i bliskich.

Galeria

Przed rozpoczęciem Najświętszej ofiary, jeden z kleryków - komentator - przypomniał znaczenie święceń diakonatu i prezbiteratu, wskazując na zadania, jakie odtąd będą stanowiły centrum życia dwóch nowych księży i jednego diakona.

Właściwy obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii dialogiem między Rektorem Seminarium Duchownego a Biskupem Teofilem, dialogiem, w którym dano wyraz gotowości kandydatów do przyjęcia przez nich święceń i poprzez który przedstawiono ich Kościołowi. Następnie w homilii Ksiądz Biskup Teofil, przywołując liturgię Słowa Bożego na dzień dzisiejszy, mówił o Bogu, który pragnie bliskości człowieka, a od kapłana oczekuje bezinteresownej i ofiarnej służby. Przypomniał także o głównych zadaniach diakona i kapłanów, do których należy troska o głoszenie Ewangelii w Duchu Chrystusa, sprawowanie sakramentów i pasterska troska o duszpasterstwo - także w Duchu Chrystusa. Biskup Teofil przytoczył jednocześnie fragmenty zasadniczych dokumentów Magisterium Kościoła, które mówią o zadaniach osób duchownych w Kościele.

Po homilii nastapiła dalsza część obrzędu święceń, w czasie którego Ksiądz Biskup Teofil włożył ręce na znak otrzymania Ducha Świętego przez stających się kapłanami i diakonem. Tym samym Kościół Kaliski ubogacony został ks. Jakubem Grzybowskim, ks. Piotrem Marciniszynem i dk. Tomaszem Drożyńskim.

Pod koniec Eucharystii, w której asystował nowowyświęcony diakon i którą koncelebrowali nowi kapłani, Ksiądz Biskup zawierzył ich kapłaństwo św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Nowym Kapłanom i Diakonowi gratulujemy, życzymy pięknych owoców w pracy duszpasterskiej na niwie Kościoła Kaliskiego i zapraszamy, aby jak najczęściej nawiedzali miejsce, w którym stali się kapłanami - Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.