In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Środa, 18 Marca 2015

ks. K. Duchnowski

Zakończenie Nowenny i przyjęcie nowych członków do Bractwa św. Józefa

W wigilię Odpustu, 18 marca br., na Mszy św. o godz. 1800 nastąpiło zakończenie Nowenny przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP. Na Eucharystię zostali zaproszeni w sposób szczególny członkowie Bractwa św. Józefa wraz ze swoimi rodzinami. Podczas Mszy św. miało również miejsce przyjęcie do Bractwa trzech nowych członków.

Galeria

Eucharystii przewodniczył opiekun Bractwa w kaliskim Sanktuarium, ks. prał. dr Jacek Plota. Mszę św. koncelebrowali ks. kan. Arkadiusz Nowacki, ks. dr Piotr Rosa i ks. dr Sławomir Kęszka. Na początku Mszy św. ks. Prałat powitał wszystkich przybyłych, szczególnie zaś członków Bractwa oraz ich rodziny. Po odczytaniu Ewangelii, w kaplicy Cudownego Obrazu nastąpił obrzęd przyjęcia nowych członków do Bractwa św. Józefa. Ksiądz Prałat przedstawił kandydatów, po przedstawieniu Panowie złożyli przysięgę i nałożyli charakterystyczne szaty Braci: togę i nakrycie głowy. Ksiądz Prałat nałożył na szyje nowych Braci Medaliony św. Józefa.