In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 19 Marca 2009

Suma Odpustowa
ku czci św. Józefa

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

19 marca, w Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP, Biskup Kaliski Stanisław Napierała przewodniczył Sumie Odpustowej sprawowanej w Sanktuarium Kaliskim w samo południe. Eucharystię poprzedził śpiew Godzinek ku czci Świętego Józefa. Na główne uroczystości Patrona Diecezji przybyli kapłani z diecezji kaliskiej, wspólnota Seminaruium Duchownego, siostry i bracia zakonni z wielu zgromadzeń, rozmaite wspólnoty duszpasterskie oraz wierni z diecezji i z poza jej granic. Wypełniona po brzegi Bazylika Świętego Józefa rozpoczęła modlitwę od odsłonięcia Cudownego Wizerunku Opiekuna Zbawiciela w Kaliskim Obrazie przy wtórze fanfar. Zgromadzony lud powitał w progach świątyni Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Jacek Plota.

Galeria

Oto Jego słowo wstępne:

„Pieśnią i sercem witamy znów Ciebie, Święty Józefie, wzorze cnót”.

Dziś Twoje Imieniny, uroczystość odpustowa, popatrz, ilu czcicieli przybyło tu na to święte miejsce naszej diecezji, by Ci wyznać, że Cię kochamy i dziękujemy za Twoją dobroć, miłość, opiekę nad Kościołem, nad naszą Diecezją i Miastem, nad każdym z nas.

Liczne wota, wpisy do Księgi cudów i łask, coraz więcej pielgrzymów, liczna korespondencja, wszystko to świadczy, że św. Józef jest rzeczywiście Patronem na nowe czasy, które idą, jak proroczo napisał dokładnie 20 lat temu w Adhortacji Apostolskiej „Redemptoris Custos” Sługa Boży Jan Paweł II.

W tym roku przygotowujemy się do X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, który będziemy przeżywać na przełomie września i października, pochylając się nad tematem: „Św. Józef Patron na nasze czasy”. Św. Józef jest coraz bardziej kochany i czczony. Świadczy o tym chociażby prośba innych diecezji, by mogli gościć u siebie kopię Obrazu Św. Józefa Kaliskiego poświęconego przez Ojca Świętego, a także rekolekcje ze Świętym Józefem; i tak kaliski Obraz Św. Józefa był w archidiecezji przemyskiej, częstochowskiej, a ostatnim czasie w trzech Warszawskich Parafiach oraz w Olkuszu, Rudzie Śląskiej, Kielcach, Jaworznie i Jastrzębiu Zdroju.

Radujemy się, witamy i serdecznie dziękujemy J. E. Ks. Biskupowi Stanisławowi Napierale, Pasterzowi naszej Diecezji, za dzisiejsze przewodniczenie sumie odpustowej i za Słowo Boże, które do nas skieruje. Muszę szczerze wyznać i zaświadczyć, że Ksiądz Biskup od samego początku istnienia naszej Diecezji zawierzył św. Józefowi i ponawia to zawierzenie różnych wspólnot, instytucji, dzieł materialnych. Za to wszystko pokornie dziękujemy. I dziś pod koniec Mszy Świętej Ksiądz Biskup ponowi zawierzenie Diecezji, pielgrzymów i nas wszystkich św. Józefowi. To dzięki Księdzu Biskupowi, który zaprosił przed pięcioma laty Radio Maryja i Telewizję Trwam, by systematycznie co miesiąc w pierwsze czwartki tu w Sanktuarium św. Józefa modlić się za rodziny i w obronie poczętych dzieci liczba pielgrzymów zdecydowanie wzrosła. Dzięki tej transmisji setki tysięcy ludzi może łączyć się z nami duchowo. Dziś także na żywo jest transmitowana nasza uroczystość przez diecezjalne Radio Rodzina. Pozdrawiamy więc wszystkich słuchaczy naszego radia.

Witam i pozdrawiam prałatów i kanoników prześwietnej kapituły św. Józefa oraz wszystkich kapłanów według urzędów i godności, całą wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego z Księdzem Rektorem na czele. Witam siostry zakonne różnych zgromadzeń. Witam Bractwo Świętego Józefa, które dziś świętuje X rocznicę reaktywowania przez ks. Biskupa przy naszym Sanktuarium, a także młodą wspólnotę Bractwa z parafii Narodzenia NMP. Wczoraj dwóch nowych braci zostało włączonych do tej wspólnoty.

Witam Kaliskie Bractwo strzelców Kurkowych, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych. Witam Chór Męski działający przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, który swoim śpiewem uświetni dzisiejszą uroczystość.

Witam wszystkich pielgrzymów i czcicieli, którzy przybyli, jak mi wiadomo, z różnych zakątków naszej Diecezji i Ojczyzny. Witam na końcu moich parafian, różne grupy działające w naszej parafii, którzy w procesji darów ofiarniczych zaznaczą swoją obecność. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli instytucji, które znajdują się na terenie naszej Parafii, w których również pełnimy posługę duszpasterską, a mianowicie: Pana Dyrektora Zakładu Karnego z delegacją osadzonych, Panią Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Skarszewskiej z delegacją pensjonariuszy, Panią Dyrektor Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej i Panią Prezes Schroniska im. Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Warszawskiej z delegacją mieszkańców tego Domu.

Święty Józefie, co roku na Twoje Imieniny przynosimy Ci upominek - często były to jakieś dzieła materialne. W tym roku przynosimy Ci dary duchowe - modlitwę setek tysięcy pielgrzymów w ciągu całego roku, liczne prośby i podziękowania, które w dziewięciodniowej Nowennie Ci przedstawialiśmy, oczyszczone nasze serca przez rekolekcje parafialne, które wczoraj zakończyliśmy. Utworzona została nowa strona internetowa naszego Sanktuarium, którą w ostatnim czasie odwiedziło ponad sto tysięcy ludzi. Wreszcie nasze publikacje o św. Józefie Kaliskim przygotowane na miesiąc marzec: ogólnopolski miesięcznik Nasza Arka, a dla dzieci pięknie opracowana Legenda o św. Józefie, a także nowe liczne drobne pamiątki, obrazki, medaliki, przewodniki po Sanktuarium wydane w kilku językach, figury, obrazy i inne dewocjonalia, które można nabyć w naszym Sklepiku Sanktuaryjnym.

Idźcie do Józefa, tym zawołaniem, zapożyczonym z Pisma Świętego, zapraszam wszystkich do uwielbienia Boga w Jego Arcydziele jakim jest Święty Józef. (...)

Ksiądz Biskup, rozpoczynając Eucharystię, wspomniał 758-tysięczną diecezję i za nią się modlił. W serce Najświętszej Ofiary Biskup Kaliski włączył wszystkich chorych i umierających a także obchodzących w dzisiejszym dniu imieniny, w tym Ojca Świętego Benedykta XVI oraz polskich biskupów, którym patronuje św. Józef.

A oto fragmenty homilii, jaką wygłosił Pasterz Diecezji Kaliskiej, Ksiądz Biskup Stanisław Napierała.

„(...)Święty Józef, patron na nasze czasy, nowe czasy. Dlaczego Jan Paweł II nazwał św. Józefa patronem na nowe czasy, nasze czasy? Wśród licznych powodów, dla których uczynił to Ojciec Święty, są dwa najważniejsze: rodzina i życie.

Od rodziny zależy przyszłość. W Kaliszu w 1997 roku Jan Paweł II wołał: „Ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina.” Tymczasem dziś rodzina jest zagrożona, zagrożona w swoim bycie i w swojej misji, rodzina jest upokarzana i lekceważona, rodzina jest stawiana nawet na równi z pseudozwiązkami osobników tej samej płci. Święty Józef z Bożego zamysłu jest głową Najświętszej Rodziny, Rodziny naszego Zbawiciela. Najświętsza zaś Rodzina, mając korzenie w zamyśle i woli Boga, objawia i potwierdza na nowo Plan Stwórcy względem człowieka. Znamy ten plan. Bóg stworzył człowieka na Obraz i podobieństwo swoje, stworzył go mężczyzną i kobietą, i błogosławił tym dwojga. (...)

Rodzina - w zamyśle Boga Stwórcy - jest wspólnotą osób opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety. Widać to przejrzyście w sposobie zaistnienia Najświętszej Rodziny. Najpierw było małżeństwo Józefa i Maryi a potem Wcielenie; Syn Boży stał się człowiekiem z Maryi poślubionej już Józefowi. W ten sposób Jezus nie był synem samotnej matki, Jezus pojawił się jako człowiek i pojawił się w rodzinie, której głową był św. Józef.

Bóg w pewien sposób powierzył św. Józefowi każdą ludzką rodzinę, dla której Najświętsza Rodzina jest wzorcem i normą. Dlatego Ojciec Święty w Kaliszu opiece św. Józefa oddał nasze rodziny.

Św. Józef jest nazywany Podporą Rodzin, zwłaszcza tych, które są dotknięte rozmaitymi kryzysami, a tych dziś jest ogromnie wiele. Nic więc dziwnego, że w tych sprawach idziemy do Józefa, ufni, że On pomoże je ocalić, że On, Postrach duchów piekielnych, zdoła dziś przezwyciężyć istnie szatański system uderzający w rodziny. Św. Józef jest patronem na nasze czasy, bo jest głową Najświętszej Rodziny. I Jego opiece Bóg powierzył każdą ludzką rodzinę, która dzisiaj dotknięta jest kryzysem.

Jest też patronem na nasze czasy z innego jeszcze powodu, równie ważnego, jak rodzina. Tym powodem jest życie. Dziś z jednej strony podkreśla się wartość życia i prawa człowieka, a z drugiej odbiera się człowiekowi to prawo fundamentalne, jakim jest prawo do życia w początkowych stadiach istnienia człowieka i w końcowym jego etapie. Św. Józef obronił życie Jezusa przed okrutnym Herodem, obronił je i ojcowską opieką je objął. Przypomniał to w Kaliszu również Jan Paweł II: „Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Pragniemy więc na tym miejscu polecić Bożej Opatrzności i świętemu Józefowi życie ludzkie, zwłaszcza życie nie narodzonych, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.” Te słowa są dla naszej diecezji testamentem. Staramy się go spełnić, zanosząc w Sanktuarium Świętego Józefa w każdy I czwartek miesiąca modlitwę w intencji życia zagrożonych. Opatrzność sprawiła, że dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam w naszą modlitwę włączają się rodziny w Ojczyźnie i na całym świecie.

Przed południem poświeciłem Okno Życia w klasztorze sióstr nazaretanek. Okno Życia - to jest miejsce jakby ostatniego ratunku dla dziecka, które się poczęło i urodziło, ale jest niechciane. To wprost wierzyć się nie chce, że dziecko może być nie chciane, ale taka jest rzeczywistość i bywa, że ten niechciany człowiek - dziecko - urodzone, zostaje porzucone gdzieś w warunkach urągających godności człowieka, ale i w warunkach, które narażają jego życie albo wprost skazują je na śmierć, więc takie miejsce okno życia - gdzie matka w jakiejś już ostatecznej konieczności, nie mając innego wyjścia, zdesperowana, nie wiadomo w jakim stanie ducha, może tam złożyć swoje dziecko i je ocalić. Okno życia.

Św. Józef, patron na nasze czasy, to sformułowanie które uczyniliśmy hasłem, myślą wiodącą X Międzynarodowego Kongresu, jaki odbędzie się w Kaliszu w tym roku od 27 IX do 4 X. Przypadła naszej diecezji zaszczytna rola organizatora i gospodarza tego wielkiego wydarzenia teologicznego i duszpasterskiego. Kongres Międzynarodowy odbywa się raz na 4 lata. Ośmielam się, Drodzy Bracia i Siostry żywić przekonanie, że Boża Opatrzność chciała by tu, w Kaliszu, Święty Józef został ukazany Ojczyźnie naszej i światu jako patron na nasze czasy. Świadomość tego z jednej strony napawa nas dumą i radością a z drugiej budzi poczucie odpowiedzialności za wielkie dzieło, które nam powierzono. Już dziś gorąco proszę kapłanów, osoby życie konsekrowanego, was, ludzi świeckich, którzy czczą i kochają świętego Józefa o modlitwę w intencji kongresu i zaangażowanie się w jego pomyślny i owocny przebieg. Najpierw zainteresowaniem, śledzeniem, przez różne informacje, a potem modlitwą i włączeniem się aktywnym w jego przygotowanie.

Św. Józefie, dziewiczy małżonku Maryi, Opiekunie Zbawiciela, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie, Podporo Rodzin i Obrońco Życia, Józefie, patronie na nasze czasy - opiekuj się nami, módl się za nami. Józefie Święty.”

W procesji z darami ofiarniczymi udali się przedstawiciele wspólnot działających przy Bazylice Świętego Józefa. Przed ołtarz przyniesiono między innymi figurę św. Józefa, która będzie wieńczyła budowę powstającego przy Sanktuarium Domu Pielgrzyma i w nim będzie się znajdowała, obraz św. Józefa dla Księdza Biskupa, świece ołtarzowe z symbolami Sanktuarium JMJ, paschał, kadzidło, nowy gong, szaty liturgiczne do kaplicy więziennej oraz pomoce katechetyczne dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu. Ważnym darem stało się również cenne zapewnienie o codziennej modlitwie za kapłanów posługujących w Bazylice przez wspólnotę Domowego Kościoła.

Ksiądz Biskup zawierzył przed błogosławieństwem całą Diecezję Kaliską jej Opiekunowi i Patronowi. A następnie wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przygotowali uroczystość odpustową i w nią się włączyli. Biskup Kaliski zauważył przede wszystkim obecność przedstawicieli z Domu Dziecka, więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym, Bractwo Świętego Józefa, Cech Rzemieślniczy, Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, chór z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, kapłanów i wszystkich, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość Świętego Józefa. A po zakończonej Eucharystii wszyscy obecni mogli posilić się przygotowanym odpustowym ciepłym posiłkiem.

„Idźcie do Józefa - On wam dopomoże...”