In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 17 Lutego 2015

ks. K. Duchnowski

Wielki Post 2015

Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na przeżywanie Świąt Wielkiej Nocy. Szczególnie więc w tym czasie czujemy potrzebę nawrócenia. Z nową mocą brzmią słowa Chrystusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15). To zbawcze orędzie Syna Bożego jest hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.  W słowach tych odnajdujemy potrzebę zwrócenia się do Boga, który swoją miłością obdarza każdego człowieka. On nikogo nie wyłącza z grona tych, których obdarza łaską. Mimo, że człowiek tak wiele razy upada, tak często popełnia grzech i odwraca się od Niego. On pozostaje wierny i swoim miłosierdziem podnosi z największych upadków. Naszym zadaniem, zwłaszcza w tym Wielkim Poście, jest się nie poddać, choć czasem przychodzi zniechęcenie, nie widzimy sensu naszych starań bo ciągle upadamy. Starajmy się jednak pamiętać, że jak mówią słowa jednej z religijnych piosenek: „kochać to znaczy powstawać”.

Pan Bóg pierwszy nas ukochał i pragnie, abyśmy na tę miłość odpowiedzieli również miłością. Jeżeli będziemy kochać to będziemy również widzieć sens powstawania z naszych grzechów, nawet jeśli będzie trzeba to robić bardzo długo. Ważne jest, aby wytrwać w tym dążeniu do końca. Sprawdzianem miłości jest wierność. Gdy ktoś kocha, nigdy nie zrezygnuje z tego, aby o obiekt swej miłości walczyć. Chrystus o nas walczył do końca, do ostatecznego ogołocenia na Golgocie i tym samym dał dowód miłości do każdego z nas. Może w tym Wielkim Poście postarajmy się dać Chrystusowi dowód naszej miłości. Przez wierne trwanie w pokutnym umartwieniu, przez praktykowanie postu, modlitwy, jałmużny, przez udział w nabożeństwach pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Pomocą w przeżywaniu tegorocznego Wielkiego Postu niech będzie również lektura Orędzia Ojca Świętego na Wielki Post 2015 r.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r. Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Poniżej przypominamy również obowiązujące w Kościele w Polsce normy i prawo dotyczące postu od pokarmów mięsnych:

Normy prawa kościelnego dotyczące postu