In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 19 Marca 2009

Przed Uroczystością Świętego Józefa,
Oblubieńca NMP

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

19 marca to jeden z najważniejszych dni w ciągu roku liturgicznego w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Uroczystość Oblubieńca NMP. Duch św. Józefa udziela się wszystkim, którzy starają się upiększyć ten dzień na wielu płaszczyznach. Obok wielości zajęć i prac codziennych, które nas zajmują, nie bark czasu na modlitwę i zadumę nad spokojem, który tchnie z Oblicza św. Józefa w Kaliskim Cudownym Wizerunku. Przygotowania do Odpustu Świętego Józefa, jaki przeżywamy 19 marca, trwają już od początku miesiąca marca. I każdy chce się pokłonić św. Józefowi. Ale po kolei...

Miesiąc marzec u Świętego Józefa

Od początku marca zauważa się wzrost ruchu pielgrzymkowego. Wraz z przychodzącą wiosną oraz zbliżającym się Dniem św. Józefa do Kaliskiej Bazyliki z całej Polski przybywają wierni czciciele Cieśli z Nazaretu. Przez cały marzec, zgodnie z wieloletnią tradycją, po każdej Mszy Świętej odmawiamy Litanię ku czci św. Józefa. Kontynuujemy nieprzerwanie środową Nowennę. Ta zaś szczególnego znaczenia nabiera od 10 do 18 marca, kiedy trwa Dziewięciodniowa Nowenna do św. Józefa, w czasie której polecamy Bogu przez ręce naszego cudownego Orędownika setki intencji. Śpiewamy pieśni świętojózefowe, godzinki a kapłani głoszą homilie ukazujące piękno i aktualność św. Józefa.

III Ogólnopolska Pielgrzymka
Sióstr Maryi Niepokalanej

Galeria

18 marca do Sanktuarium św. Józefa przybyła III Ogólnopolska Pielgrzymka Sióstr Maryi Niepokalanej. Siostry od trzech lat, choć mają w charyzmacie razem z Maryją kształtować w sobie i w innych szacunek dla godności kobiety oraz wrażliwość na jej sprawy, udają się do św. Józefa, Oblubieńca NMP, aby Jemu zawierzać sprawy swojego Zgromadzenia. Siostry z trzech prowincji polskich wraz z zarządem i siostrami prowincjanymi modliły się tego dnia o godzinie 12.00 na Eucharystii sprawowanej przez Kustosza Sanktuarium św. Józefa, ks. prałata Jacka Plotę. Mszę Świętą poprzedziła konferencja o. Zdzisława Bruzi, redemptorysty z Warszawy, który wygłosił do sióstr także homilię. Przed błogosławieństwem siostry ponowiły Akt Zawierzenia św. Józefowi, a w darze dla Sanktuarium wręczyły w procesji z darami obrusy do świątyni.

Nowi członkowie Bractwa Świętego Józefa

Galeria

Jak co roku w wigilię Uroczystości Świętego Józefa podczas wieczornej Mszy Świętej odbywa się przyjęcie nowych członków do Bractwa Świętego Józefa. Tak było i tym razem, a do grona Bractwa przyjęci zostali w tym roku... Uroczystości przewodniczył i Mszę Świętą odprawił o godzinie 18.00 ks. prałat Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium. W kaplicy cudownego obrazu ksiądz prałat poświęcił stroje charakteryzujące bractwo (peleryny, birety i medaliony z wizerunkiem św. Rodziny) a następnie z pomocą pozostałych członków Bractwa nowi jej adepci zostali przywdziani w poświęcone stroje. Należy tu przypomnieć, że Bractwo św. Józefa w Kaliszu istnieje od roku 1999 roku. Erygowane zostało przez księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierałę na prośbę śp. ks. prałata Lucjana Andrzejczaka, ówczesnego kustosza bazyliki. Bractwo ma zasięg diecezjalny i kieruje się normami prawa kanonicznego o stowarzyszeniach wiernych oraz własnymi statutami zatwierdzonymi przez biskupa diecezjalnego. Mogą do niego należeć dorośli mężczyźni, wierzący mężowie i ojcowie, gotowi spełniać wolę Bożą i pomagać innym w dążeniu do chrześcijańskiej doskonałości.

Uczniowie Szkół Nazaretańskich przed św. Józefem

Galeria

Każdego roku 19 marca przed Sumą Odpustową przy ołtarzu gromadzą się uczniowie Szkół prowadzonych przez Siostry Nazaretanki w Kaliszu. W ramach odbywających się w tych dniach szkolnych rekolekcji uczestniczyli oni wraz z siostrami, nauczycielami i wychowawcami w Eucharystii o godzinie 10.00. Przewodniczył jej ks. Marek Zbaracki, dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Centrum Księdza Orione w Kaliszu. Po Mszy Świętej zawierzyli swoją pracę i naukę Świętemu Józefowi.