In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 9 Marca 2009

fot.: ks. Robert Lewandowski

Siostry Służebniczki NMP
Prowincji Łódzkiej u św. Józefa

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

Od wielu już lat Siostry Służebniczki NMP Prowincji Łódzkiej obchody uroczystości św. Józefa, który jest Patronem Prowincji, rozpoczynają nowenną do Opiekuna Zbawiciela w Bazylice Kaliskiej. Jak co roku, 10 marca, w dniu, w którym rozpoczyna się Nowenna do św. Józefa Kaliskim Sanktuarium, przybyły Siostry z całej Prowincji, aby oddać się Jemu w Opiekę i zgodnie z aktem zawierzenia, jaki składają przed Cudownym Obrazem, ponowić swoje zawierzenie.

Galeria

Od godziny 10.00 Siostry Służebniczki prowadziły Adorację przed wizerunkiem Świętego Józefa przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a następnie wzięły udział w Eucharystii południowej, sprawowanej w ich intencji. Przewodniczył jej Kustosz Sanktuarium, ks. prałat Jacek Plota. Objął on intencją wszystkie dzieła prowadzone przez Siostry, polecając je przez wstawiennictwo św. Józefa i oddając w ręce Miłosiernego Boga siostry, które odeszły do wieczności.

Homilię wygłosił ks. Łukasz Przybyła, wikariusz w Sanktuarium św. Józefa, przypominając o miłości, do której Siostry są powołane.

„Przejęłyście duchowość maryjną, jako styl realizacji chrześcijaństwa, bo w życiu Waszego Założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego, Maryja zawsze zajmowała szczególne miejsce. Jesteście Służebniczkami Najświętszej Maryi Panny. A Maryja była przeniknięta Miłością. Każdy jej krok, każda decyzja była przepełniona Miłością. Była kochana przez Boga i była kochana przez swojego św. Józefa. Wystarczyłby brak miłości jednego z nich - nie byłoby Maryi - Służebnicy Pańskiej. Kochał Ją Bóg - Boski Oblubieniec i kochał ją Józef - nazwany przez Kościół Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny. I tak jak ona - zostałyście i Wy, Siostry, powołane do Miłości. I realizujecie tę Miłość. Gdyby jej nie było, Wasze dzieła nie przetrwałyby tylu lat i nie byłoby Was wciąż tak wielu na świecie. Jest tak, bo kocha Was Boski Oblubieniec - Bóg, i dlatego, że czuwa nad Wami Wasz Patron - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Jesteście ogarnięte Miłością Oblubieńczą i do niej jako Służebniczki wezwane i powołane. Macie w swej miłości upodabniać się do Boskiego Oblubieńca, jak to zdołał uczynić Józef. Macie stawać się Oblubienicami Chrystusa, któremu złożyłyście ślub.”

„Małżeństwo Oblubieńcze Józefa i Maryi jest powrotem do pierwotnej miłości; a prawdziwa miłość jest wydaniem swojego życia w darze drugiemu. Taka miłość charakteryzuje Wasze Zgromadzenie, drogie Siostry. Takiej miłości uczył Wasz założyciel, bł. Edmund, do takiej miłości musimy się nawracać wszyscy, tak siostry zakonne jak i kapłani, jako wybrani przez Boga. Patrzą na nas młodzi chłopcy i młode dziewczęta, którzy muszą w nas widzieć obraz Oblubieńczej miłości Boga do człowieka. Jesteśmy bowiem odpowiedzialni za przyszłość powołań. Że jest to możliwe, z pomocą wiary, którą mamy, pokazują nam Józef i Maryja.”

„Życzymy Wam Siostry, byście ogarnięte były Duchem Miłości Józefa i Maryi. Aby Wasze relacje z Boskim Oblubieńcem były coraz głębsze. By relacje między Wami samymi każdego dnia oczyszczała Miłość. Byście dzięki mocy Ducha, którego otrzymałyście w dniu ślubów umiały wiernie realizować Wasz charyzmat i posłannictwo w ochronkach, przedszkolach, na katechezie, w zakrystii, przy organach… I pamiętajcie, jesteście powołane do miłości...”

Pod koniec Eucharystii Matka Prowincjalna, s. Helena Królikowska, ponowiła akt oddania się Sióstr Służebniczek św. Józefowi, zapewniając jednocześnie o codziennej modlitwie w ramach rozpoczętej dziś Nowenny ku czci Świętego Józefa.