In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 2 Października 2014

ks. K. Duchnowski

Październikowa modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia

W drugim dniu miesiąca poświęconego modlitwie różańcowej,  w kaliskim Sanktuarium św. Józefa miała miejsce modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia. W miesiącu październiku modlitwa i zamyślenie były prowadzone wokół tematyki wychowania młodego człowieka do życia z wiary. Do udziału w spotkaniu w sposób szczególny zostali zaproszeni  kapłani i wierni z dekanatów: kępińskiego, krotoszyńskiego i lututowskiego diecezji kaliskiej.

Temat spotkania brzmiał:

Człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoja wiarę.  O pierwszorzędnej odpowiedzialności rodziców za religijne wychowanie dzieci, o potrzebnej czujności i aktywnym zaangażowaniu rodziców w domu, szkole i Kościele.

Przybyłych do Sanktuarium pielgrzymów powitał Ks. Prałat dr Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium, powiedział m.in.:

Rozpoczął się miesiąc październik, miesiąc szczególnej  modlitwy różańcowej, do której wielokrotnie podczas swoich objawień zachęcała sama Matka Boża prosząc „odmawiajcie różaniec”. Przesuwając paciorki różańca wplatajmy w nie nasze rodziny, wychowanie religijne naszych dzieci oraz zbliżający się  Nadzwyczajny Synod Biskupów  w Rzymie poświęcony rodzinie. Dziś obchodzimy wspomnienie liturgiczne  Świętych Aniołów Stróżów, tych którzy towarzyszą nam i strzegą przez całe życie. Ich opiece zawierzamy nasze rodziny, młodzież,  dzieci i nas samych prosząc o obronę przed zagrożeniami współczesnego świata. Św. Jan Paweł II w 1994r. w Liście do Rodzin tak pisał: „Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze  na pierwszym miejscu rodzice. Rodzice mają też w tej dziedzinie pierwsze i podstawowe uprawnienia. Są wychowawcami ponieważ są rodzicami. Jeżeli zadanie to rodzice z kolei dzielą z innymi ludźmi, a także instytucjami na przykład z Kościołem i państwem,/…/ to wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie. /…/ Jedną z dziedzin, w której rodzina odgrywa niezastąpioną rolę jest wychowanie religijne. /…/ Rodziny, a konkretnie rodzice mają prawo wybrać dla swoich dzieci taki sposób wychowania religijnego oraz moralnego, który odpowiada ich własnym przekonaniom.”

Nabożeństwo adoracyjnew Kaplicy Cudownego Obrazu za rodziny i w intencji obrony życia prowadził ks. Szymon Rybak wraz z rodziną  państwa Błaszczyków.

Po zakończeniu nabożeństwa, ks. prałat Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu, przedstawił prelegenta,  którym był ks. kan. dr Marek STUDENSKI – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej bielsko-żywieckiej, wykładowca pedagogiki oraz diecezjalny wizytator katechizacji. Ks. Marek wygłosił konferencję pt.: O odpowiedzialnym wychowaniu młodego człowieka do życia z wiary.

Eucharystii o godz. 1800 przewodniczył i homilie wygłosił: Bp dr Jacek JEZIERSKI - biskup elbląski. W ramach Konferencji Episkopatu Polski: Delegat ds. Ekumenicznej Inicjatywy "Theobalt"; Członek Rady ds. Ekumenizmu; Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Mszę św. koncelebrowali: ks. bp Edward Janiak – Ordynariusz Kaliski, ks. bp Łukasz Buzun – Biskup Pomocniczy diecezji kaliskiej, ks. bp Senior Stanisław Napierała, ks. bp Senior Teofil Wilski,  oraz ok. 80 kapłanów.

Ksiądz Biskup w homilii przedstawił zgromadzonym wiernym sylwetkę Świętego Józefa, Oblubieńca Maryi. Był on zwykłym cieślą, robotnikiem – zwyczajnym człowiekiem. Poświęcamy mu jednak uwagę, ponieważ otrzymał ważne posłannictwo w dziejach zbawienia. Zwykły człowiek z niezwykłym zadaniem.

Święty Józef był, jak określa się go w Ewangeliach, „mężem sprawiedliwym”. Jego właśnie Pan Bóg wybrał do wypełnienia odpowiedzialnej misji opieki nad Świętą Rodziną. Dla niego, podobnie jak dla nas, narodzenie Syna Bożego było wielką tajemnicą. Stał się jej świadkiem, zaakceptował ją i przyjął dzięki swojej wierze i zaufaniu do Maryi.

Opiekun Zbawiciela wprowadził Go w arkana pracy rzemieślniczej. Bóg-człowiek poznał trud pracy fizycznej – to ogromnie ważne doświadczenie w życiu każdego człowieka. Jezus, u boku Świętego Józefa, wzrastał w łasce u Boga i u ludzi.

Cały tekst homilii biskupa Jacka Jezierskiego

Przed błogosławieństwem ks. bp Jacek Jezierski w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówił Akt Zawierzenia Rodzin Świętemu Józefowi.

Po błogosławieństwie ks. bp Edward Janiak podziękował wszystkim za przybycie, szczególne słowa wdzięczności skierował do księdza biskupa Jacek Jezierski za sprawowaną Eucharystię i wygłoszoną homilie. Podziękował również przybyłym kapłanom, jaki i wszystkim przybyłym pielgrzymom.