In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 7 Sierpnia 2014

Ks. Prałat Jacek Plota, Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Sierpniowa modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

W sierpniu Bp Jan Wątroba przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Nabożeństwo połączono ze wspomnieniem 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Sióstr Służebniczek.

Galeria

Bł. Edmund Bojanowski przypomina nam, że najważniejszą szkołą charakteru jest rodzina. To w rodzinnym środowisku kształtuje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka – mówił bp Jan Wątroba, który 7 sierpnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Nabożeństwo połączono ze wspomnieniem 200. rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Sióstr Służebniczek.

Powitanie Ks. Prałata Jacka Ploty

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica oraz Św. Józef.

Bardzo serdecznie witam i gorąco pozdrawiam każdego z Was zgromadzonych tu w Domu Świętego Józefa w Kaliszu w „Polskim Nazarecie”, a także słuchaczy Radia Maryja i Radia Rodzina oraz widzów Telewizji TRWAM łączących się z nami w modlitwie w intencji rodzin i obrony życia w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami.

Sierpień to miesiąc szczególnych świąt maryjnych i czas licznych pielgrzymek głównie pieszych podążających do tronu naszej Matki i Królowej. Także z Diecezji Kaliskiej i z naszej Parafii w najbliższą sobotę 9 sierpnia wyruszy najstarsza w Polsce 377 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę „Od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa”.

Sierpień to także czas świętowania kolejnych rocznic wielkich wydarzeń narodowych i patriotycznych, między innymi 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, „Cudu nad Wisłą”, podpisania porozumień sierpniowych czy też 100-nej rocznicy zburzenia Kalisza.

Również w sierpniu w sposób szczególny modlimy się o trzeźwość narodu i trzeźwość polskich rodzin.

Po raz kolejny gromadzimy się w pierwszy czwartek miesiąca w „Polskim Nazarecie” aby przez orędownictwo wielu świętych współczesnych obrońców życia, których relikwie znajdują się tu w Sanktuarium, a przede wszystkim przez wstawiennictwo Świętego Józefa dziękować Bogu za otrzymane łaski Bogu i powierzać nasze troski, biedy, trudne dziś i niepewność jutra.

Rok 2014 jest poświęcony Błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu i dziś bliżej poznamy postać i charyzmat tego Błogosławionego, który w sposób szczególny służył rodzinie.

Temat spotkania brzmi: „Błogosławiony Edmund Bojanowski opiekun dzieci i wspomożyciel rodzin – w 200 rocznicę urodzin założyciela Sióstr Służebniczek.”

Nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu w intencji rodzin i obrony życia poprowadzą aspirantki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Ks. Szymon Rybak wikariusz naszej Parafii.

Konferencję w ramach, której będzie „Prezentacja osoby Założyciela i działalność Służebniczek” wygłoszą Siostry z czterech Zgromadzeń, których założycielem był Błogosławiony Edmund. Rozmowę poprowadzi Ks. Prałat Leszek Szkopek, Dyrektor Radia Rodzina.

Centrum naszego spotkania jak zawsze jest Uroczysta Eucharystia, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże J.E.Ks. Biskup dr Jan Wątroba – biskup rzeszowski. Ekscelencjo serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.

W serce Najświętszej Ofiary włączone zostaną wszystkie podziękowania i prośby przysłane i złożone przez wiernych.

Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza J.E.Ks. Biskupa Edwarda Janiaka, Pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo oraz księży Biskupów seniorów J.E.Ks. Biskupa Stanisława Napierałę pierwszego Biskupa Kaliskiego i J.E.Ks. Biskupa Teofila Wilskiego. Pozdrawiamy Biskupa nominata o. Łukasza Buzuna odprawiającego rekolekcje przed Święceniami biskupimi.

Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam obecnego wśród nas O. Tadeusza Rydzyka, założyciela i Dyrektora Radia Rodzina i Telewizji TRWAM. Ojcze dziękujemy za te katolickie media, za katolicki głos w naszych domach i za wszystkie inne dzieła służące rodzinie, życiu i nowej ewangelizacji.

Witam wszystkich obecnych kapłanów diecezjalnych i zakonnych według godności i urzędów z Diecezji Kaliskiej i księży gości. Witam Siostry Zakonne z różnych Zgromadzeń obecne tu w Bazylice w sposób szczególny Służebniczki MNP duchowe córki Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z czterech gałęzi: Starowiejskie, Wielkopolskie, dębickie i Śląskie zrzeszonych w Federacji na czele z przewodniczącą Federacji Służebniczek Matką Beatą Chwistek i Bractwo Św. Józefa.

Witam O. Benedykta i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję. Dziękujemy za Waszą służbę życiu i rodzinie.

Dzisiejsze spotkanie modlitewne uświetni Chór Sióstr Służebniczek: przy organach S. Barbara Gawełda, skrzypce S. Dominika Strembicka, dyrygent S. Katarzyna Kozubek.

Temat sierpniowego spotkania brzmiał: „Błogosławiony Edmund Bojanowski, opiekun dzieci i wspomożyciel rodzin”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa.

Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili: ks. Szymon Rybak i aspirantki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Konferencję poświęconą osobie bł. Edmunda Bojanowskiego i działalności Sióstr Służebniczek wygłosiły siostry z czterech zgromadzeń, a były to przedstawicielki służebniczek: wielkopolskich, starowiejskich, dębickich i śląskich. Piosnkę o bł. Edmundzie Bojanowskim zaśpiewały zakonnice z Zambii. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina.  

Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej, przewodniczący Rady ds. Rodziny i członek Komisji Duchowieństwa w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów mikstackiego, koźmińskiego, żerkowskiego i pielgrzymi z całej Polski.  

W homilii celebrans wskazywał, że dom rodzinny był dla bł. Edmunda Bojanowskiego nie tylko szkołą umiłowania ojczyzny, ale nade wszystko środowiskiem wzrastania w wierze oraz miłości do Boga i ludzi. - Przykład wierzących i praktykujących rodziców stanowiły fundament, na którym Edmund będzie mógł budować gmach osobistej pobożności i wzrastać ku chrześcijańskiej pełni – mówił bp Wątroba.

Zaznaczył, że bł. Edmund z domu rodzinnego wyniósł szczególną wrażliwość na ludzką biedę. - To właśnie ta wyobraźnia miłosierdzia wyniesiona z domu rodzinnego będzie najbardziej charakterystyczną cechą jego duchowości widoczną w realizowaniu dzieła i kontynuowana w życiu i posłudze Sióstr Służebniczek. Tak więc dom rodzinny, przykład rodziców, wiara i wzajemna miłość inspirowana Ewangelią to jest niezawodny fundament i najlepsza szkoła, z której wychodzą święci i błogosławieni – przekonywał ordynariusz diecezji rzeszowskiej.

Podkreślał, że Edmund Bojanowski był założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, które posyłał do dzieci, aby tworzyły ochronki. – Edmund był przekonany, że dzieci należy uczyć nie tyle dobrym słowem, co przede wszystkim przykładem własnego życia – powiedział celebrans.

Zauważył, że bł. Edmund czerpał natchnienie i siły do realizacji wielu zadań z modlitwy. - Był człowiekiem modlitwy. Modlitwę rozumiał jako źródło chrześcijańskiego dynamizmu wiary i życia. Jego pobożność była ewangeliczna, prosta, autentyczna, nacechowana roztropnością. Za szczyt modlitwy uważał Eucharystię. Msza św. była dla niego najważniejszym wydarzeniem dnia. Dzień bez Mszy św. uważał za stracony – wskazywał bp Wątroba, który dodał, że Bojanowski szerzył też nabożeństwa do Matki Bożej.

Stwierdził, że świat, ojczyzna, Kościół, wspólnoty i rodziny niezmiennie potrzebują takich wzorów i patronów jak bł. Edmund Bojanowski. - On nam przypomina, że najważniejszą szkołą charakteru jest rodzina. To w rodzinnym środowisku kształtuje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka, nasza akceptacja dla jego inności, nasza gotowość spieszenia z pomocą, udział w jego radościach i smutkach – mówił biskup rzeszowski.

Zauważył, że jest również wzorem mężczyzny gwarantującego poczucie bezpieczeństwa, troszczącego się o potrzeby materialne i duchowe, mężczyzny opiekuńczego, wyrozumiałego, ale i sprawiedliwego broniącego przed wpływami zła, przed zgorszeniem i przed zepsuciem. - Bardzo są dziś potrzebni tacy ludzie wśród rządzących, pośród stanowiących prawa, pośród członków różnych komisji, którzy przygotowują ustawy gwarantujące dobro rodziny, a zwłaszcza dobro i bezpieczeństwo dziecka, wśród ludzi przygotowujących programy szkolne i podręczniki. Bardzo potrzebni są dziś serdecznie dobrzy ludzie, którzy jak bł. Edmund z dłonią na sercu i z sercem na dłoni pochylą się nad każdym, kto potrzebuje dobrego słowa, pomocy konkretnej, obrony przed zagrożeniem, pozytywnej wizji przyszłości, ale i duchowego wsparcia – wymieniał hierarcha.

Wskazał, że Bojanowski jest wzorem szczerego patrioty, dla którego miłość ojczyzny nie jest pustym frazesem w politycznych zapasach, ale serdeczną troską o narodowe dziedzictwo, piękno języka, znajomość historii, kultury, tradycji.

Zaznaczył, że bł. Edmund jest dziś przypomnieniem prawdy, że świętość jest dostępna dla każdego. - Nasz błogosławiony jest wymownym przykładem skutecznego apostolstwa świeckich, którzy swym dynamizmem i aktywnością wnoszą znaczący wkład w budowanie cywilizacji miłości – powiedział bp Wątroba.

Cały tekst homilii biskupa Jana Wątroby

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone, a także Siostry Służebniczki.  
Słowa podziękowania biskupom, kapłanom i wiernym złożyła przewodnicząca Federacji Służebniczek matka Beata Chwistek.
W swoim przemówieniu bp Edward Janiak wskazywał, że bł. Edmund Bojanowski jest wzorem dla każdego człowieka, który powinien czynić dobro.
Z kolei o. Tadeusz Rydzyk zaprosił wiernych na IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do św. Józefa, która odbędzie się 4 września w Kaliszu.
Po Mszy św. odbył się krótki koncert w wykonaniu sióstr z Zambii. Uroczystość uświetnił Chór Sióstr Służebniczek.