In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 5 Czerwca 2014

ks. K. Duchnowski

Czerwcowa modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

Modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu w miesiącu czerwcu, była prowadzona w klimacie zamyślenia nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego objawiającej się w rodzinie. W pierwszy czwartek miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, 5 czerwca 2014 r. do Polskiego Nazaretu przybyli pielgrzymi, aby przez wstawiennictwo św. Józefa zanosić do Boga swoje modlitwy. Do udziału w spotkaniu w sposób szczególny zostali zaproszeni  kapłani i wierni z dekanatów: ostrzeszowskiego, twardogórskiego i złoczewskiego diecezji kaliskiej.

Galeria

Przybyłych do Sanktuarium pielgrzymów powitał Ks. Prałat dr Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium.

Temat spotkania brzmiał:

Największą miłość i przepaść Miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa (Święta Faustyna, Dzienniczek 180).U Świętego Józefa - w Kaliskim Domu Stróża Słowa Wcielonego: O rodzinie naznaczonej tajemnicą Bożego Miłosierdzia.

Nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu: za rodziny i w intencji obrony życia prowadziła młodzież z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu wraz z ks. Szymonem Rybakiem.

Po zakończeniu nabożeństwa, ks. Prałat Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu, przedstawił prelegenta, którym był Ks. Bogumił KEMPA - kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, sędzia w Sądzie Biskupim w Kaliszu. Wygłosił on konferencje pt.: Jak w praktyce i na co dzień otworzyć rodzinny dom na ducha współdziałania z Miłosiernym Bogiem?

Cały tekst homilii biskupa Jana Zajacą

Eucharystii o godz. 1800 przewodniczył i homilie wygłosił: Ksiądz Biskup Jan ZAJĄC - biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, w ramach Konferencji Episkopatu Polski: Przewodniczący Komisji Charytatywnej, Przewodniczący Zespołu ds. Sanktuariów. Mszę św. koncelebrowali: Ks. Bp Edward Janiak – Ordynariusz Kaliski, Ks. Bp Senior Stanisław Napierała, Ks. Bp Senior Teofil Wilski,  O. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji Trwam oraz ok. 80 kapłanów.

Ks. bp Jan w na początku homilii nawiązał do treści zawartych w Liturgii Słowa Bożego:

Oto jesteśmy w Wieczerniku, spełnia się Ostatnie Wieczerza i tak jak przed wiekami tak i teraz podczas tej Wieczerzy, Pan Jezus poleca nie tylko tych obecnych w Wieczerniku apostołów prosząc by stanowili jedną Bożą rodzinę, ale spogląda ku przeszłości i z troską myśli też o tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć.

Następnie Ksiądz Biskup mówił w dalszej części homilii o św. Józefie jako wzorze wiary i zaufania Bogu:

Jakże głęboka i ufna musiała być wiara św. Józefa, który potrafił zaufać słowom bożego posłańca, by nie bał się wziąć Maryi do siebie, bo Bóg ma także wobec niego niezwykłe plany. Nie znajdziemy w Ewangelii ani jednego słowa św. Józefa, ale świadectwo jego szlachetności, wierności jego prawego sumienia, oraz pełnienia Bożej woli nawet wówczas gdy jeszcze jej w pełni nie rozumiał, zdumiewa nas przez całe stulecia. Św. Józef świadectwem wiary i miłości uczy nas troski o rodzinę, troski o bezbronne dziecko, ale także odważnego myślenia o przyszłości narodu i Kościoła, którego jest wspaniałym patronem i opiekunem.

Na zakończenie Ks. Bp Jan mówił o potrzebie dawania świadectwa wiary we współczesnym świecie:

Bracia i siostry, Jezus dzisiaj, tu w tym Wieczerniku woła do nas: Odwagi Polski Narodzie. Trzeba bowiem byś dawał o mnie świadectwo wobec świata, tak jak to czynił przez lata św. Jan Paweł II, tak to czyniła dyskretnie św. siostra Faustyna i tak czyni wielu ludzi wielkiego ducha, którzy dają świadectwo gestami miłosierdzia i konkretnymi czynami miłości, bo dzisiaj Jezus wzywa nas do odwagi, ale również nad nami i naszymi sercami modli się: Ojcze chcę, aby także ci, których mi dałeś byli ze mną tam gdzie Ja jestem. Objawiłem im Twoje Imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich była i Ja w nich.

Cały tekst homilii biskupa Jana Zajacą

Przed błogosławieństwem Ks. Bp Jan Zając w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówił Akt Zawierzenia Rodzin Świętemu Józefowi.

Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup Edward Janiak – Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, podziękował wszystkim za przybycie, szczególne słowa wdzięczności skierował do Księdza Biskupa Jana Zająca za sprawowaną Eucharystię i wygłoszoną homilie. Podziękował również przybyłym kapłanom, jaki i wszystkim przybyłym pielgrzymom. Osobne słowa wdzięczności Ksiądz Biskup Janiak, skierował do O. Tadeuszowa Rydzyka za dzieło telewizji TRWAM i Radia Maryja, oraz za dziesięć lat transmisji Modlitw Pierwszoczwartkowych z kaliskiego Sanktuarium przez Radio Maryja i Telewizje Trwam. Ksiądz Biskup Edward Janiak podzielił się również radością przekazanie przez Papieża Benedykta XVI pierścienia dla kaliskiego Sanktuarium św. Józefa i odczytał list wystosowany przez Benedykta XVI na tę okoliczność.  

Ks. Bp Edward Janiak

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił  Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza z Ostrowa Wielkopolskiego pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka.