In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 1 Czerwca 2014

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Odpust Opieki Świętego Józefa

Wierzę w to mocno, że my mieszkańcy Kalisza dając świadectwo rzetelności w prawdzie i stając u stóp św. Józefa możemy przezwyciężyć największe trudności w rodzinie, osobiste, ale też dotyczące społeczeństwa – mówił bp Edward Janiak podczas Mszy św. ku czci Opieki Świętego Józefa w Kaliskiej Bazylice.

Galeria

Odpust połączono z modlitwą za miasto Kalisz i diecezję kaliską, XII Pielgrzymką Rolników, Ogrodników i Sadowników do św. Józefa oraz dziękczynieniem za wizytę Papieża Jana Pawła II do Kalisza, która miała miejsce 4 czerwca 1997 r.

Witając przybyłych na uroczystości odpustowe kustosz sanktuarium ks. prał. Jacek Plota przypomniał, że historia pielgrzymek rajców miejskich sięga połowy XVIII w. Reaktywowana została 22 lat temu przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych, a od czterech lat odbywa się w dniu odpustu Opieki Świętego Józefa. Kustosz zauważył, że św. Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał na św. Józefa. Prosił też o pamięć w modlitwie o obecnym papieżu Franciszku, który jest wielkim czcicielem św. Józefa, a 19 marca 2014 r. ofiarował świętemu pierścień jako wotum i prosił o modlitwę przed cudownym obrazem.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zwraca uwagę chrześcijan na niebo. - Gdy mówimy o wniebowstąpieniu nie mamy na myśli rozstania z Chrystusem, bo od Boga może nas oddzielić tylko grzech. Chrystus odchodząc zapewnił nas, że pozostaje z nami aż do skończenia świata. Niebo będzie radosnym zjednoczeniem z Bogiem. Dla prawdziwych chrześcijan źródłem największej radości w kontekście zbawienia jest możliwość przebywania z Bogiem na wieki. Bóg wystarczy za wszystko – mówił bp Janiak.

Biskup wskazał na dzieje kaliskiej kolegiaty w XX wieku. Przypomniał, że w 1930 r. przypadła 50. rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem diecezji kujawsko-kaliskiej, a pod koniec czerwca 1931 r. na Diecezjalnym Kongresie Eucharystycznym w Kaliszu zgromadziły się liczne rzesze pielgrzymów z różnych stron kraju. Dodał, że w uroczystościach uczestniczyli najwięksi dostojnicy Kościoła w Polsce z prymasem krad. Augustem Hlondem i ordynariuszem diecezji włocławskiej Mieczysławem Radońskim. Poinformował, że w przyszłym roku w Kaliszu odbędzie się Kongres Eucharystyczny, który będzie miał na celu pogłębienie pobożności diecezjan.

Zaznaczył, że do św. Józefa ludzie modlili się w najtrudniejszych momentach życia. - Ten kult do św. Józefa rozszerzony dzisiaj, nie boję się tego powiedzieć, w całym Kościele nabiera nowego kolorytu, nowej mocy, nowej siły. Wierzę w to mocno, że my mieszkańcy Kalisza dając świadectwo rzetelności w prawdzie i stając u stóp św. Józefa możemy przezwyciężyć największe trudności w rodzinie, osobiste, ale też dotyczące społeczeństwa, myślimy tutaj szczególnie o rodzinach – powiedział hierarcha.

Dodał, że w św. Józefie należy odkrywać wartość ojcostwa i rodziny, troskę o życie i godną śmierć, wartość pracy, ale też życia kontemplacyjnego. - Pragniemy podziękować św. Józefowi za to, że jest naszym patronem, że nam pomaga, ale chcemy także prowadzić życie w jego stylu: kontemplacji Pana Boga, modlitwy, wypełniania woli Bożej, głębokiej wiary wyrażonej w posłuszeństwie. Starajmy się być na wzór św. Józefa wrażliwymi na ludzkie sprawy, ale chciejmy też być cichymi, milczącymi, rozmodlonymi ludźmi – zachęcał celebrans.

Wskazał na jeszcze jedną cechę św. Józefa, czyli uświęcenie się przez pracę. - Starajmy się rzetelnie wykonywać nasze obowiązki według otrzymanego powołania – dodał bp Janiak.

Zachęcał też do modlitwy za tych, którzy żyją dzisiaj tak, jakby Pana Boga nie było. - Wypraszamy dla nich łaskę wiary, bo oni czasem tę wiarę tracą z powodu braku naszej miłości – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

W darach ofiarnych złożone zostały m.in.: chleb, owoce i warzywa, kwiaty, kosz z darami ziemi, relikwiarz, ornat z wizerunkiem św. Jana Pawła II, obraz św. Józefa Kaliskiego. Do ołtarza przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Budowlanych w Kaliszu przynieśli Srebrną Lilię św. Józefa, którą bp Janiak pobłogosławił. Ta lilia zostanie przekazana zwycięzcy Europejskiego Strzelania o Srebrną Lilię św. Józefa organizowanego przez Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Janiak ponowił akt zawierzenia Kalisza i całej diecezji patronowi.

Na uroczystości odpustowe licznie przybyli kapłani, członkowie Kapituły Kolegiackiej i księża pracujących w urzędach centralnych diecezji, siostry zakonne, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, rolników, ogrodników, sadowników, organizacji kościelnych i społecznych, uczelni, szkół, delegacja dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu w strojach staropolskich, rowerzyści z Liskowa, a także pielgrzymi z różnych stron diecezji oraz Łomży.

Po Mszy św. wierni przeszli pod pomnik papieża, gdzie bp Janiak odmówił modlitwę do św. Jana Pawła II. Uroczystość odpustową uświetniły: zespół folklorystyczny z Piwonic i orkiestra dęta „Gród nad Prosną”.