In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 31 Maja 2014

Tekst: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Procesja Od Wojciecha do Józefa 2014

Procesją „Od Wojciecha do Józefa dla Jezusa” w sobotę wieczorem rozpoczęły się w Kaliszu obchody święta Opieki Świętego Józefa i siedemnastej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu.

Galeria

Uroczystości rozpoczęły się przy kościele św. Wojciecha na Zawodziu (najstarszej części Kalisza). Po czuwaniu modlitewnym prowadzonym przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej i konferencji wygłoszonej przez ks. Grzegorza Mączkę odprawiona została Msza św., której przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak, a homilię wygłosił ks. Piotr Bałoniak.

Procesja przeszła ulicami miasta do Sanktuarium św. Józefa. W procesji szli: bp Edward Janiak, kapłani z parafii diecezji kaliskiej, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego z księżmi wykładowcami, siostry zakonne. Procesję tworzyli również przedstawiciele władz miasta, delegacje z parafii diecezji kaliskiej, przedstawiciele Odnowy w Duchu Świętym, Kościoła Domowego, Neokatechumenatu, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Kół Różańcowych, Bractwo św. Józefa, Bractwo Kaliskich Strzelców Kurkowych, orkiestra, zespoły ludowe w regionalnych strojach, młodzież oraz mieszkańcy Kalisza.

Na zakończenie spotkania na placu przed kaliską bazyliką bp Edward Janiak zawierzył św. Józefowi całą diecezję kaliską. Podziękował wiernym za liczny udział w procesji i dawanie świadectwa swojej wiary. Zagrała także Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka oraz wystąpił Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Turska.

Pierwsza procesja odbyła się w pierwszą niedzielę czerwca 1998 r. w godzinach popołudniowych pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kaliskiej bp. Stanisława Napierały i na stałe została złączona z rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu i odpustem Opieki św. Józefa. Procesja jest oddaniem czci św. Józefowi - patronowi miasta Kalisza, a od ubiegłego roku także marszem ewangelizacyjnym dla Jezusa.

Procesja „Od Wojciecha do Józefa” została tak nazwana, ponieważ wyrusza z Zawodzia, najstarszej części miasta Kalisza do Sanktuarium św. Józefa. Jest wzorowana na wielkich procesjach w Gnieźnie i Krakowie. Jej celem jest pokazanie Kaliszowi jego patrona oraz danie możliwości zamanifestowania swojej wiary i złożenia publicznie dziękczynienia za opiekę św. Józefa nad miastem. W procesji niesiona jest kopia obrazu św. Józefa Kaliskiego pobłogosławiona w 1993 r. w Rzymie przez Jana Pawła II.