In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 10 Maja 2014

Oprac. ks. K. Duchnowski

45. Sympozjum Józefologiczne

W sobotę 10 maja 2014 r. odbyło się w Kaliszu 45. Sympozjum Józefologiczne. Temat tegoroczne sympozjum brzmiał: Święty Józef – Opiekun Zbawiciela. 25 lat Adhortacji Jana Pawła II Redemptoris Custos.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 900 Eucharystią w Kaplicy Cudownego Obrazu w Sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył i homilie wygłosił Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. Na początku Mszy św. w słowach powitania Kustosz Sanktuarium, Ksiądz Prałat Jacek Plota, powiedział: Rocznie do św. Józefa przybywa ok. 250 tys. pielgrzymów z całej Polski, a także zagranicy. Wzrasta kult św. Józefa, o czym mówią liczne świadectwa łask i cudów oraz wota. To wszystko świadczy, że św. Józef jest kochany, że jest on potężnym orędownikiem w różnych sprawach, często bardzo trudnych.

 W homilii Biskup Kaliski przypomniał dzieje kaliskiej kolegiaty. Powoływał się na kroniki, w których zapisano ponad 600 cudów za przyczyną św. Józefa. Wskazał, że 3 sierpnia 1783 r. świątynia runęła, ale cudem ocalał ołtarz i obraz św. Józefa.
Podkreślał, że Kalisz od momentu koronacji obrazu św. Józefa nie był świadkiem tak wielkiego wydarzenia. Dodał, że koronacja odbyła się 15 maja 1796 r., a uczestniczyło w niej 80 tys. ludzi. Koronacja mimo złych okoliczności zewnętrznych, wojen, rozbiorów, była wydarzeniem zapisanym w historii Kalisza bardzo mocno – zauważył bp Janiak.
Zaznaczył, że w obecnych czasach w całym Kościele obserwuje się dużo większą cześć dla św. Józefa. W ostatnim czasie mieliśmy szczęście przeżywać dużo radości, bo papież Franciszek 19 marca 2014 r. dekretem przekazał pierścień św. Józefowi Kaliskiemu jako wotum wdzięczności z prośbą o modlitwę – powiedział celebrans.

Homilia Ks. Bpa Edwarda Janiaka

Przed błogosławieństwem Ksiądz Biskup odmówił modlitwę powierzająca obrady Sympozjum św. Józefowi.

Następnie w Centrum Józefologicznym przy ul. Złotej odbyła się sesja naukowa, podczas której wykłady wygłosili zaproszenia prelegenci z Polski i zagranicy.

45. Sympozjum Józefologiczne

Sobota 10 maja 2014 r.
Centrum Józefologiczne w Kaliszu

Święty Józef – Opiekun Zbawiciela.
25 lat Adhortacji Jana Pawła II Redemptoris Custos.

Program

9:00 – EUCHARYSTIA
Sanktuarium Świętego Józefa
Przewodniczenie:J. E. Ks. bp Edward Janiak

10:30 – Początek sesji. Centrum Józefologiczne, ul. Złota 144, Kalisz

10:30 – Słowo otwarcia: Ks. dr Andrzej Latoń - Prezes Polskiego Studium Józefologicznego

10:45 – Sandra De Arriba Cantero, San Giuseppe e Gesu Bambino: la tenerezza tra padre e figlio nell’arte barocca” (Święty Józef i Dzieciątko Jezus: czułość pomiędzy ojcem i synem w sztuce barokowej)

12:00 – Prof. Jan Grosfeld, Ukrzyżowanie Józefa

12:30– Akatyst ku czci Świętego Józefa

13:00 – Przerwa obiadowa

14:00 – Ks. Prof. Krzysztof Konecki, „Nieobecna obecność” Świętego Józefa w liturgii

14:30 – Ks. Ryszard Dyc, Święty Józef: Robotnik w Winnicy Pańskiej – na przykładzie pism św. Edyty Stein

15:00 – Ks. Piotr Górski,  Tajemnica ojcostwa Świętego Józefa w świetle adhortacji Redemptoris Custos Jana Pawła II