In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 1 Maja 2014

Majowa modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka
NSZZ Solidarność
i VIII Pracodawców i Przedsiębiorców

Ewa Kotowska-Rasiak

Wokół tematu duchowości ludzkiej pracy odbyło się kolejne spotkanie pierwszoczwartkowe w Kaliszu...

...we wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika.

- Trzeba odważnych dziennikarzy, polityków i wiele innych osób, aby w Polsce stanąć w obronie modelu rodziny, który sprawdził się przez tysiąclecia i wieki, a który podaje nam Kościół Katolicki - mówił bp Ireneusz Pękalski, który 1 maja przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Spotkanie połączono z XXII Ogólnopolską Pielgrzymką Ludzi Pracy oraz VIII Pielgrzymką Pracodawców i Przedsiębiorców.

Temat majowego spotkania brzmiał: „Wpatrzeni w św. Józefa odkrywamy duchowość ludzkiej pracy”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili: ks. Jarosław Powąska i ks. Krzysztof Duchnowski.

Konferencję pt. „Rodzina i prawo do pracy” wygłosił dr Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, aktualnie wykłada nt. międzynarodowych standardów pracy. W latach 1995-2008 wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wspólnie z żoną Grażyną wychowali czwórkę dorosłych już dzieci. Prelegent wskazywał na rolę, jaką odgrywa praca w życiu człowieka. Podkreślał, że w rodzinie człowiek powinien uczyć się solidarności. Rozmowę z gościem prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina. 

Mszy św. przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, członek Rady ds. Ekumenizmu, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, ks. Bogdan Tyc, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, ks. Grzegorz Piątka, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców, kapłani, parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność, władze samorządowe Kalisza i pielgrzymi z całej Polski.

W homilii celebrans podkreślał, że św. Józef był doskonałym wzorem robotników. Za papieżem Polakiem mówił, że „św. Józef jest dla nas wzorem wiary, tak jak Abraham, żył zawsze zdając się bez zastrzeżeń na Bożą Opatrzność, dlatego stanowi dla nas umacniający przykład. Jesteśmy wezwani do naśladowania św. Józefa także w pełnym pokoju posłuszeństwie, cnocie, która wyraża się u niego w milczeniu i pracy w ukryciu. Jakże cenna jest szkoła nazaretańska dla współczesnego człowieka kuszonego przez kulturę, która najczęściej gloryfikuje pozór i sukces, niezależność i fałszywe pojęcie wolności indywidualne. Jakże powszechne jest natomiast przywrócenie właściwej wartości prostocie i posłuszeństwu, szacunkowi i poszukiwaniu z miłością woli Bożej” – cytował św. Jana Pawła II.

Wskazał, że św. Józef jest patronem rodziny, ale ktoś słusznie nazwał go człowiekiem sukcesu. – Św. Józef rozpoznał swoje powołanie, przyjął je od Boga i współpracując z Nim zrealizował do końca. To jest sukces prawdziwie chrześcijański – stwierdził celebrans.

Przypomniał, że papież Franciszek charakteryzując postać Jana Pawła II w czasie kanonizacji podkreślał, że był papieżem rodziny.

Zachęcał rodziny do wspólnego świętowania dnia Pańskiego. - W sprawach Bożych tam, gdzie chodzi o więź z Bogiem, o wiarę wszyscy powinni być razem, a zwłaszcza w dzień Pański. W wielu katolickich rodzinach naszej ojczyzny dzień Pański - święto jest jedyną albo ostatnią szansą na to, aby zjednoczyć rodzinę, która tak bardzo rozprasza się ze względu na pracę w ciągu tygodnia – mówił bp Pękalski.

Zaznaczył, że prawdziwa chrześcijańska rodzina to taka, która jest zgodna z myślą Bożą. – Chrześcijańska rodzina to mąż, żona i dzieci. Takiej wizji rodziny trzeba bronić, także w naszej ojczyźnie, bo i w naszym kraju pojawiły się głosy, że rodzina może być pojmowana zupełnie inaczej – powiedział hierarcha.

Apelował do dziennikarzy i polityków, aby stawali w obronie chrześcijańskiej rodziny. - Trzeba odważnych dziennikarzy, polityków i wiele innych osób, aby w Polsce stanąć w obronie modelu rodziny, który sprawdził się przez tysiąclecia i wieki, a który podaje nam Kościół Katolicki. Jak to dobrze, że są w naszej ojczyźnie są takie miejsca, jak tutejsze Sanktuarium św. Józefa i że są takie media jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, które bronią takiej wizji rodziny i małżeństwa. Niech innym katolikom nie brakuje podobnej odwagi, by pójść tą samą drogą – wołał biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

Kończąc homilię przytoczył słowa św. Jana Pawła II wygłoszone 15 lat temu w Starym Sączu. –„Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie pełnią ludzi świętych. Ludzie święci wołają o świętość” – cytował bp Pękalski, który dodał, że dzisiaj w tym sanktuarium o świętość woła św. Józef.

Cały tekst homilii biskupa Ireneusza Pękalskiego

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone, a także robotników, pracodawców i przedsiębiorców. 

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak podziękował ludziom pracy, którzy licznie przybyli do św. Józefa.

Wzywał rządzących do tworzenia w Polsce warunków godnej pracy. - Trzeba stworzyć w naszej ojczyźnie takie warunki, żeby ludzie nie musieli opuszczać domów rodzinnych szukając chleba – mówił biskup kaliski.

Życzył wszystkim, aby z Kalisza zabrali w swoich sercach przykład św. Józefa, dyskretnego, cichego, ale skutecznego wychowawcy i opiekuna. - Jakże ważne jest świadectwo ojca wobec syna, matki wobec córki. Rodzice miejcie poczucie odpowiedzialności za wasze dzieci, a dziadkowie za wnuków. To świadectwo jest im bardzo potrzebne i dzięki wam nie musimy się wstydzić Polaków za granicą – powiedział ordynariusz diecezji kaliskiej.

O. Tadeusz Rydzyk wspomniał kanonizację Jana Pawła II i podkreślał jego zasługi wobec Polski. Stwierdził, że solidarność to jest cnota i przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Sopocie, że nie ma solidarności bez miłości.

Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się pod pomnik świętego Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano Barkę. Tradycyjnie już po Mszy św. biskupi podzielili się chlebem z robotnikami i rzemieślnikami oraz przedsiębiorcami.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

 

 

Galeria