In English In Italiano Auf Deutsch
/ Home / Aktualności
Czwartek, 17 Kwietnia 2014

WIELKI CZWARTEK

ks. Krzysztof Duchnowski

Liturgia Ostatniej Wieczerzy jest uroczystym wspomnieniem ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Po raz pierwszy Apostołowie usłyszeli wtedy: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. (...) Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (...) To czyńcie na moją pamiątkę". Na tę pamiątkę kapłan odprawia Mszę świętą w kolorze białym, radosnym. Odmawia również świąteczne Gloria (opuszczane przez cały Wielki Post).

Galeria

W Bazylice św. Józefa o godz. 1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła obchód Triduum Paschalnego. Przy ołtarzu stanęli wszyscy kapłani pracujący w Sanktuarium św. Józefa oraz Ksiądz Kanonik Arkadiusz Nowacki, emeryt. Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej przewodniczył i homilię wygłosił Proboszcz Parafii, Ksiądz Prałat dr Jacek Plota.

Przed rozpoczęciem Mszy św. nastąpił obrzęd przyjęcia do grona ministrantów 2 kandydatów, którzy po poświęceniu i nałożeniu komży, zostali włączeni do grona służby liturgicznej.

W homilii ks. Prałat mówił o wielkim znaczeniu sakramentu Eucharystii oraz potrzebie nieustanego karmienia się Ciałem Chrystusa, które umacnia nas w drodze ziemskiej i daje nam moc w kroczeniu do Nieba.

Po homilii miał miejsce tradycyjny obrzęd mandatum, czyli obmycie nóg na pamiątkę gestu, który uczynił w Wieczerniku Chrystus wobec Apostołów, wyrażając tym samym prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. Proboszcz Parafii obmył stopy dwunastu panom z Bractwa św. Józefa.

Przed zakończeniem Liturgii Wielkoczwartkowej przedstawiciele Parafian w osobach dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Młodzieżowego Zespołu Muzycznego oraz ministrantów złożyli kapłanom życzenia w dniu ich święta. 

Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, przygotowanej przez Siostry Służebniczki pod kierunkiem s. Ireny, zakrystianki. Ciemnica w tym roku została przygotowana w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa.