In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 2 Kwietnia 2014

Apel przy pomniku bł. Jana Pawła II

ks. Krzysztof Duchnowski

W środę 2 kwietnia br., w 9 - tą rocznicę odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II, przy Jego pomniku na pałacu przy Sanktuarium św. Józefa, odbył się Apel poświęcony pamięci bł. Papieża. O godz. 2100 wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski, następnie ks. Szymon Rybak wprowadził wszystkich słowami rozważań w temat modlitewnego czuwania. Ks. Szymon mówił min.:

Galeria

Santo subito! – wołał dziewięć lat temu 300-tysięczny tłum zgromadzony na Placu św. Piotra w Watykanie 8 kwietnia 2005 r. gdy Ojciec Święty Jan Paweł II szeptem rzymskiego wiatru, przerzucającego karty Świętej Księgi, ostatni raz przekazał wiernym Słowo Boże. Santo Subito! – Natychmiast Święty! – wołały napisy na transparentach, gdy kardynał Ratzinger kończąc pożegnalną homilię mówił: "Możemy być pewni, że nasz ukochany Papież stoi teraz  w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi." Świętość jest bez wątpienia jednym z ważniejszych tematów bogatego nauczania Jana Pawła II. Jej dowartościowanie było zawsze, od początku pontyfikatu, jedną z podstawowych cech jego posługi Piotrowej. Często mocno podkreślał podstawowe znaczenie świętości w życiu i misji Kościoła jako zbawczej wspólnoty.

Następnie wszyscy zebrani wysłuchali fragmentu nagrania homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Potem ks. Krzysztof Duchnowski wprowadził w tematykę Iskry Miłosierdzia Bożego,  która jest formą przygotowania Kościoła w Polsce do kanonizacji bł. Papieża:

Przed ogłoszeniem Jana Pawła II świętym, Polacy jednoczą się w modlitwie do Miłosierdzia Bożego. W znaku Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia dotrze ono do kościołów, instytucji i domów w całym naszym kraju. Do "rozniecania iskry Bożej łaski" i "przekazywania światu ognia miłosierdzia" wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Było to bezpośrednie nawiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Siostry Faustyny: "[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje". "W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (...)

Przekazane treści przygotowały wszystkich uczestników Apelu do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadziła młodzież parafii, później wszyscy włączyli się do modlitwy Litanią do bł. Jana Pawła II. Na zakończenie do  zgromadzonych Swoje słowo skierował Ks. Prałat dr Jacek Plota - Kustosz Sanktuarium oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wszyscy w ciszy oczekiwali godz. 2137, po wybiciu której zaśpiewano Barkę.