In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 18 Marca 2014

II Pielgrzymka dzieci
z Przedszkola Sióstr w Liskowie

ks. Krzysztof Duchnowski

W przeddzień Uroczystości Odpustowej św. Józefa Oblubieńca NMP, 18 marca br., od kaliskiego Sanktuarium przybyła pielgrzymka dzieci, wraz z opiekunami z Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Liskowie.

Galeria

Dzieci wraz z Siostrami i opiekunami uczestniczyły o godz. 1100 w Eucharystii przed Cudownym Obrazem, sprawowanej przez  ks. Krzysztofa Duchnowskiego w intencji: Opieki św. Józefa dla dzieci i ich Rodziców, pracowników oraz wychowawców Przedszkola Sióstr Słóżebniczek w Liskowie. Dzieci pod opieką Sióstr przygotowały oprawę muzyczna Mszy św. i pięknie wypowiedziały wezwania modlitwy powszechnej. Po wspólnie przeżytej Eucharystii wszyscy udali się od  Domu Pielgrzyma, gdzie czekał na nich ciepły posiłek i słodkie pączki. Była to już druga Pielgrzymka do św. Józefa i jak zapewniła Siostra Dyrektor, pielgrzymowanie dzieci do Sanktuarium na stałe wpisze się w roczny planu zajęć Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Liskowie.