In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 4 Grudnia 2008

Modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

W ramach comiesięcznej modlitwy w intencji rodzin i obrony poczętego życia 4 grudnia rozważano w Sanktuarium Świętego Józefa temat: Maryja Niepokalana zachwyca czystością... o życiu w czystości dla każdego i na każdy czas. Temat bardzo aktualny, bo już 8 grudnia w Kościele obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a także bliski miejscu, w którym odbywa się spotkanie modlitewne; Święty Józef jest bowiem nazywany w litanii ku Jego czci „Józefem najczystszym” i to Jemu wierni od zawsze powierzają sprawę czystości. Ta zaś jest przymiotem, który powinien cechować każdego wierzącego człowieka, w każdym stanie i w każdym wieku.

Galeria

Nabożeństwo w kontekście tematu spotkania poprowadziła tym razem grupa młodzieży oazowej, działającej przy Sanktuarium, wraz ks. Jarosławem Powąską. Następnie przybyli do świątyni pielgrzymi wsłuchali się w słowa konferencji ks. Marka Bałwasa zatytułowanej „W poszukiwaniu prawdziwej miłości...” Ks. Marek jest kapłanem w diecezji włocławskiej. Jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, a później także jako kleryk opiekował się grupą osób niepełnosprawnych. Jako kapłan był wikariuszem w Tuliszkowie i Włocławku. Studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł licencjata. W 2003 roku uległ wypadkowi samochodowemu, na skutek którego po urazie kręgosłupa porusza się na wózku inwalidzkim. Jest duszpasterzem młodzieży - prowadzi rekolekcje w różnych miejscach kraju, a od 2003 roku opiekuje się także grupą osób niepełnosprawnych „Bartymeusz”.

Ks. Marek ze Świętym Józefem związany był przez Kaliską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, dokąd udawał się jedenaście razy od 1986 roku. Opiekunowi Zbawiciela powierzał wówczas właściwy wybór życiowej drogi. To właśnie Józef był od zawsze dla ks. Marka wzorem tego, który służy, ale i tego który kocha. „Miłość jest bowiem pragnieniem każdego człowieka. Miłość to pragnienie dobra dla drugiej osoby” - rozpoczął po przedstawieniu się. Następnie mówił o tym, że dziś walka o czystość nie jest łatwa: wszędzie bowiem dominuje obraz zdrad, wszechobecna nagość aż po łatwo dostępną pornografię. Ks. Marek, powołując się na konkretne dramaty ludzkie związane z niezachowaniem czystości, przypomniał także naukę św. Pawła o tym, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, i że każdego, kto zniszczy tę świątynię, zniszczy Bóg. Wybrzmiała również ewangeliczna zasada Chrystusa: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” „Życie w czystości nie jest łatwe, ale nie jest niemożliwe.” Te słowa stały się zachętą ks. Marka do troski o swoją czystość.

Temat czystości pojawił się także w słowach homilii głównego celebransa Mszy Świętej, ks. bpa dra Pawła Sochy - biskupa pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zatytułował on swoje rozważanie: „W promieniach Niepokalanej. Refleksje nad czystością wśród współczesnych zagrożeń”. Mówiąc o Niepokalanym Poczęciu jako darmo danej przez Boga Łaski Maryi, ksiądz biskup pokazał, że dla każdego chrześcijanina taką łaską jest chrzest. Przez tę bowiem łaskę Trójjedyny Bóg zamieszkał kiedyś w Maryi, a dziś mieszka tak samo w nas.

Okazuje się, że starożytna zasada koryncka: „Wszystko mi wolno” ma również i dziś swoje przeniesienie w często powtarzanych słowach: „Rób, co chcesz i kiedy chcesz.” Tym zasadom Ksiądz Biskup przeciwstawił trzy argumenty św. Pawła. Po pierwsze dla chrześcijanina niedopuszczalna jest szeroko pojęta rozwiązłość, bo nie należymy do siebie, ale do Chrystusa. Po drugie: „Nie tylko jesteśmy nabyci przez Chrystusa, ale jesteśmy członkami Ciała Chrystusa.” A więc popełniając jakąkolwiek nieczystość, popełnia się prostytucję na Ciele Chrystusa! To pokazuje, jak wielką wagę ma grzech nieczysty. I trzecia argumentacja: Jesteśmy świątynią Duch Świętego, który jest w nas, i którego dał nam Bóg. „Ciało ludzkie jest dla chwały Boga i chrześcijanin ma go używać we właściwy sposób i zgodnie z planem Boga” - mówił Ksiądz Biskup.

Następnie wskazał on na czystość jako piękno, opiewane przez Nowy Testament, i które w tym świetle jawi się nie tylko jako czystość ciała, ale i jako czystość serca. W tym kontekście wybrzmiały słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Sandomierzu w 1999 roku: „Czym jest czystość? Dotykamy w tym miejscu samej istoty człowieka, który dzięki łasce odkupienia przez Chrystusa odzyskał harmonię serca utraconą w raju przez grzech. Mieć serce czyste to być nowym człowiekiem, przywróconym przez odkupieńczą miłość Chrystusa do życia w komunii z Bogiem i z całym stworzeniem - tej komunii, która jest jego pierwotnym przeznaczeniem. Czystość [serca] jest przede wszystkim darem Boga. Chrystus dając się człowiekowi w sakramentach Kościoła zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia [to serce] blaskiem Prawdy. Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce i ukształtować ludzką wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. Człowiek traci widzenie sensu spraw i wydarzeń, a jego serce szuka nasycenia tam, gdzie go znaleźć nie może. Dlatego czystość serca to przede wszystkim czystość wiary.”

A więc czystość serca jest darem od Boga i to wyróżnia jej definicję od tej, jaką głosi etyka filozoficzna. Czystość to nie tylko uporządkowanie sfery seksualności ludzkiej, ale także wystrzeganie się pożądliwego myślenia, przedmiotowego traktowania ciała drugiej osoby, unikanie brudnych i wulgarnych słów, i wreszcie to dostrzeganie w drugim - OSOBY. Tak patrzą na siebie rodzeństwo, przyjaciele, tak patrzy lekarz na pacjenta. „Chrześcijanin ma być przaśnym chlebem czystości i prawdy. Takiego człowieka cechuje słoneczna przejrzystość” - kontynuował Ksiądz Biskup.

Homilię Biskup Paweł zakończył jeszcze jednym wezwaniem Jana Pawła II z Sandomierza: „Zwracam się również do naszych polskich rodzin - do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie wasze rodziny przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia [i godnym] chrześcijańskiego powołania.”

Niespodzianką był głos Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały, który choć nieobecny fizycznie na modlitwie to uczestniczył w niej na sposób duchowy dzięki transmisji Radia Maryja i Telewizji Trwam i pod koniec spotkania połączył się telefonicznie z wiernymi w Bazylice Św. Józefa, pozdrawiając wszystkich z Rzymu.

Jak zawsze pielgrzymi mogli liczyć na ciepły posiłek, przygotowany przez kuchnię sanktuaryjną.