In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 6 Marca 2014

Modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia
w miesiącu marcu

ks. Krzysztof Duchnowski

W dzień po Środzie Popielcowej, którą rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu miała miejsce modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Spotkanie, które odbyło się 6 marca 2014 r. przebiegało w duch zamyślenia nad świętowaniem niedzieli, które jest szansą do umacniania więzi rodzinnych i budowania ładu społecznego. Marcowa modlitwa w intencji rodzin i obronie życia była równocześnie pielgrzymką członków Akcji Katolickiej do św. Józefa. Do udziału w spotkanie w sposób szczególny zostali również zaproszeni kapłani i wierni z dekanatów: błaszkowskiego, dobrzyckiego i czermińskiego diecezji kaliskiej.

Galeria

Temat spotkania brzmiał:
NIEDZIELA ŚWIĘTEM DLA RODZINY
- o właściwym przeżywaniu niedzieli w rodzinie dla budowania społeczeństwa o ludzkim obliczu.

W słowie powitania skierowanym do wszystkich przybyłych, Kustosz Sanktuarium Ksiądz Prałat Jacek Plota, powiedział m.in.:

Dziś gromadzimy się tu w Kaliskim Sanktuarium Św. Józefa w zaciszu „Polskiego Nazaretu” w szczególnym czasie. W Kościele Powszechnym przeżywamy okres Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i nawrócenia, czas powrotu do Boga aby „Uwierzyć w Syna Bożego” i spotykać Go w drugim człowieku. Rozpoczął się miesiąc marzec w sposób szczególny poświęcony Św. Józefowi, któremu powierzył Bóg ogromne zadanie w dziele zbawienia. Był mężem Maryi Matki Syna Bożego, był Głową Najświętszej Rodziny i Opiekunem – ziemskim Ojcem Jezusa, który wychował i przygotował Jezusa do misji zbawienia świata. W naszym Sanktuarium przez cały marzec codziennie po każdej Mszy Św. odmawiamy Litanię do Św. Józefa, a przed Mszą Św. śpiewamy Godzinki ku czci Św. Józefa. Natomiast od 10 do 18 marca zostanie odprawiona 9-cio dniowa Nowenna do naszego Wielkiego Patrona i Orędownika poprzedzająca Uroczystość Odpustową Św. Józefa 19 marca. Podczas tej Nowenny będziemy polecać Św. Józefowi wszystkie intencje podziękowanie i prośby nadesłane i złożone przez wiernych. Są to dla Józefa dni pełne chwały, a dla Jego czcicieli czas szczególnej łaski.

Nabożeństwa w Kaplicy Cudownego Obrazu za rodziny i w intencji obrony życia oraz o uszanowania niedzieli jako Dnia Pańskiego - prowadził Ks. Prałat Henryk ORSZULAK - Asystent kościelny Akcji Katolickiej w diecezji Kaliskiej wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej w Wieruszowie (par. MB Częstochowskiej i św. Stanisława BM) oraz Ks. Szymon Rybak.

Podczas nabożeństwa Ks. Prałat Henryk Orszulak w rozważaniach mówił mi.:

Święty Józefie, Cieślo z Nazaretu, który nigdy nie pracowałeś w święty dzień Szabatu. Święty Józefie, który z powodu pracy, nigdy nie zaniedbywałeś Swojej rodziny. Święty Józefie, który przerywałeś prace, aby iść do synagogi i rozważać we wspólnocie Słowa Pisma Świętego. Święty Józefie, który wraz z małżonką Maryją, przyniosłeś do Świątyni, swojego syna Jezusa, aby ofiarować Go Panu. Święty Józefie, który z rodzina pielgrzymowałeś do Świątyni Jerozolimskiej na Święto Paschy, Święto Namiotów, aby podziękować Panu za uwolnienie z niewoli. Święty Józefie, który w Święto Pięćdziesiątnicy dziękowałeś Panu za zebrane plony. Święty Józefie, który nie zapomniałeś o Świecie Przaśników i Święcie Poświęcenia Świątyni. Święty Józefie, który umiałeś dzielić czas na pracę, modlitwę czytanie Pisma Świętego, odpoczynek i pielgrzymowanie. Święty Józefie Kaliski, dopomóż nam Swoim potężnym wstawiennictwem, abyśmy wypełnili Przykazanie Boże: Pamiętaj, abyś dzień święty świecił.

Po zakończeniu nabożeństwa, ks. Prałat Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu, przedstawił prelegentów i wprowadził w tematykę konferencji pt. NIEDZIELĘ ŚWIĘTUJĘ - W NIEDZIELĘ NIE PRACUJĘ - o tym dlaczego świętowanie niedzieli jest tak ważne i jak pomóc sobie i innym, by to świętowanie było możliwe. Konferencję wygłosili: dr Elżbieta Kałuża - Maniewska - prezes Diecezjalnego Instytutu AK w diecezji kaliskiej i prof. dr hab. Zbigniew TRYBUŁA - wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

W konferencji Pani dr Elżbieta Kałuża – Maniewska mówiła o miejscu świętowania w ludzkiej hierarchii potrzeb oraz jego miejsca w dekalogu :

Świętowanie jest jedną z bardzo istotnych potrzeb człowieka. W hierarchii potrzeb cytowanych przez współczesnych psychologów, ona stoi bardzo wysoko. W jednej z książek, takich całkiem nie religijnych, znalazłam bardzo ciekawą uwagę właśnie na temat świętowanie i jego miejsca w dekalogu. Autorka tej książki zauważyła, że świętowanie w dekalogu stoi bardzo blisko przykazania Nie zabijaj, a tak jeszcze miedzy nimi mamy Czcij ojca swego i matkę swoja. Czyli świętujemy bo tego potrzebujemy, jest to nam potrzebne jako człowiekowi, po to abym był prawdziwie człowiekiem. Po to abym nie zabijał w sobie wartości, nie zabijał w sobie człowieczeństwa.

Pan prof. Zbigniew TRYBUŁA mówił natomiast min. o ty czym dla człowieka powinna być niedziela jako dzień odpoczynku i świętowania.

Dla nas katolików to jest sprawa zupełnie oczywista, że niedziela dniem świętym, który poświęcamy Panu Bogu, który poświęcamy rodzinie, ale również dla wszystkich braci, którzy nie są wierzącymi myślę, ze niedziela jako dzień odpoczynku, jest bardzo ważny. Bardzo ważny dla zdrowia i fizycznego i psychicznego. Po tygodniu pracy, każdemu należy się czas, aby mógł odpocząć. Ten jeden dzień powinien być dniem dla rodziny, dniem wyjątkowym, dniem świątecznym, bo odpoczynek i święto to nie są te same pojęcia.

Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył i homilie wygłosił: Ksiądz Biskup dr hab. Mariusz LESZCZYŃSKI - biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, poprzedni wieloletni Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej w Polsce.

Mszę św. koncelebrowali: Księża Biskupi Seniorzy Ks. Bp Stanisław Napierała i Ks. Bp Teofil Wilski, Ks. Prałat Jacek Plota, Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR i ok. 90 księży.

Ks. Bp Mariusz Leszczyński w homilii mówił m.in. :

W słowach wstępu Ksiądz Biskup Mariusz odniósł się do treści Ewangelii z Liturgii Słowa Bożego:

Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez Starszyznę, Arcykapłanów i Uczonych w Piśmie mówił Jezus do Swoich uczniów. Siostry i bracia w Chrystusie, te słowa zapisane na kartach Ewangelii wg św. Łukasza, streszczają w sposób lapidarny misterium zbawienia Jezusa Chrystusa z przed dwóch tysięcy lat. Jezus był zawsze znakiem sprzeciwu dla ludzi, którzy nie chcieli Go słuchać, oraz żyć wg Przykazań Bożych i zasad Ewangelii. Dlatego był przez nich pogardzany i odrzucany, musiał cierpieć i umierać. I to Jego zbawcze misterium trwa do dzisiaj.

Ponadto Ksiądz Biskup Mariusz mówił o pilnej potrzebie obrony świętości życia:

Dziś zadaniem szczególnie pilnym dla chrześcijan jest obrona świętości życia, które jest darem Boga. Trzeba więc, aby przypominali głośno światu, że człowiek nie może siebie stawiać w miejscu Stwórcy i decydować o życiu swoim i bliźnich. Nie może również tworzyć takich praw, które sankcjonują niszczenie życia, czego przykładem jest niedawna decyzja Parlamentu Belgijskiego zezwalająca na eutanazję dzieci. Prawo naturalne, uczył Papież Benedykt XVI, jest ostatecznie jedynym skutecznym bastionem przeciwko samowoli władzy, czy oszustwom manipulacji ideologicznej.


Cały tekst homilii Biskupa Mariusza Leszczyńskiego

Przed błogosławieństwem Ks. Bp Mariusz Leszczyński w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówił Akt Zawierzenia oraz Akcji Katolickiej w Polsce Świętemu Józefowi.

Po błogosławieństwie Ksiądz Biskup Edward Janiak – Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, podziękował wszystkim za przybycie, szczególne słowa wdzięczności skierował do Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego za sprawowaną Eucharystię i wygłoszoną homilie. Podziękował również przybyłym kapłanom, jaki i wszystkim przybyłym pielgrzymom. Osobne słowa wdzięczności Ksiądz Biskup Janiak, skierował do O. Tadeuszowa Rydzyka za dzieło telewizji TRWAM i Radia Maryja.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór Młodzieżowy "MARCINKI" z Odolanowa.