In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Wtorek, 4 Marca 2014

Wielki Post 2014

ks. Krzysztof Duchnowski

Środą Popielcową rozpoczeliśmy czas Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na przeżywanie Świąt Wielkiej Nocy. Szczególnie więc w tym czasie czujemy potrzebę nawrócenia. Potrzebę zwrócenia się do Boga, który swoją miłością obdarza każdego człowieka. On nikogo nie wyłącza z grona tych, których obdarza łaską. Mimo, że człowiek tak wiele razy upada, tak często popełnia grzech i odwraca się od Niego. On pozostaje wierny i swoim miłosierdziem podnosi z największych upadków. Naszym zadaniem, zwłaszcza w tym Wielkim Poście, jest się nie poddać, choć czasem przychodzi zniechęcenie, nie widzimy sensu naszych starań bo ciągle upadamy. Starajmy się jednak pamiętać, że jak mówią słowa jednej z religijnych piosenek: „kochać to znaczy powstawać”.

Pan Bóg pierwszy nas ukochał i pragnie, abyśmy na tę miłość odpowiedzieli również miłością. Jeżeli będziemy kochać to będziemy również widzieć sens powstawania z naszych grzechów, nawet jeśli będzie trzeba to robić bardzo długo. Ważne jest, aby wytrwać w tym dążeniu do końca. Sprawdzianem miłości jest wierność. Gdy ktoś kocha, nigdy nie zrezygnuje z tego, aby o obiekt swej miłości walczyć. Chrystus o nas walczył do końca, do ostatecznego ogołocenia na Golgocie i tym samym dał dowód miłości do każdego z nas. Może w tym Wielkim Poście postarajmy się dać Chrystusowi dowód naszej miłości. Przez wierne trwanie w pokutnym umartwieniu, przez praktykowanie postu, modlitwy, jałmużny, przez udział w nabożeństwach pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Pomocą w przeżywaniu tegorocznego Wielkiego Postu, niech będzie również lektura przeznaczonych na ten czas teksów:

ORĘDZIE Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 r.

LIST PASTERSKI Biskupa Edwarda Janiaka na okres Wielkiego Postu 2014 r.

Poniżej przypominamy również obowiązujące w Kościele w Polsce normy i prawa dotyczące postu od pokarmów mięsnych:

Normy prawa kościelnego dotyczące postu