In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 1 Marca 2014

Pielgrzymka Stowarzyszenia
Najświętszej Rodziny z Nazaretu

ks. Krzysztof Duchnowski
na postawie: www.nazaret.opoka.net

W pierwszy dzień marca 2014 r. do Sanktuarium św. Józefa przybyła Pielgrzymka Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincji Warszawskiej.

Galeria

Była to już szósta pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa. O godz. 1545 spotkanie w Bazylice rozmoczeło się wspólnie odmówioną modlitwą Koronkarki do św. Rodziny. W modlitwie uczestniczył Ksiądz Biskup Edward Janiak, który zwrócił się do zgromadzonych w słowach pozdrowienia i wskazania min.: na rodzinę, która jest podstawową wspólnotą w której rodzi się człowiek:

Mówimy że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi, bo w rodzinie człowiek przychodzi na świat i właściwie w rodzinie odchodzi z tego świata…

Mszy św. o godz. 1600 przewodniczył i homilie wygłosił Ks. Prałat dr Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium. Mszę św. koncelebrował ks. Grzegorz Kołdowski MSF.

Ks. Prałat w homilii mówił min. o przesłaniu Ojca Świętego bł. Jana Pawła II podczas wizyty w Kaliszu  w 1997 r.

Tutaj przed siedemnastu laty kiedy Jan Paweł II przybył do naszego Sanktuarium, tutaj długo się modlił przed cudownym Obrazem, tu właśnie Jan Paweł II zawierzył wszystkie rodziny w Polsce i obronę poczętego życia w Polsce i na świecie.

W pielgrzymce uczestniczyło ok. 150 osób. Osobą odpowiedzialna za organizację była siostra Klara Żygo.

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny przy Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu skupia rodziny i osoby samotne. Grupy Stowarzyszenia i osoby zainteresowane spotykają się tam, gdzie posługują Siostry Nazaretanki, uczestniczą w dniach skupienia w ciągu roku, a w czasie wakacji w tygodniowych rekolekcjach. Od początku istnienia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszka Siedliska), widziała potrzebę współpracy z osobami świeckimi w szerzeniu Królestwa Bożego. W pierwszych konstytucjach z 1887 r. umieściła rozdział o “Bractwie Najświętszej Rodziny”.

Dzisiaj Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu kontynuują inicjatywę naszej Założycielki poprzez prowadzenie Stowarzyszenia.

“Pragniemy ubogacać świat
ideą Nazaretu
i wprowadzać w rodziny jego atmosferę,
by wspólnie z nimi dawać świadectwo życia Ewangelią
i dążyć razem do pełni Królestwa Bożego”.

W roku 1994, który był Rokiem Rodziny, rozpoczęły się spotkania dla rodzin w Warszawie, które kontynuowane są dalej w ramach Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Obecnie (czyli na dzień 31 grudnia 2013 r.). Stowarzyszenie liczy 113  członków i 90 “Dzieci Nazaretu” oraz około 200 sympatyków