In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Niedziela, 23 Listopada 2008

fot.: ks. Łukasz Przybyła

Chrystusa Króla - Patronalna
Uroczystość Akcji Katolickiej

Tekst: ks. Łukasz Przybyła

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 23 listopada 2008 roku, członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej obchodzili swoje święto patronalne. W ramach tego święta po raz szósty przybyli oni do Sanktuarium Świętego Józefa, by uczcić Patriarchę z Nazaretu, któremu 31 grudnia 1995 roku w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu biskup ordynariusz Stanisław Napierała powierzył rozwój Stowarzyszenia, ogłaszając „Dekret o ustanowieniu Akcji Katolickiej w Diecezji Kaliskiej”. Biskup Kaliski i tym razem obecny był z Akcją Katolicką, przewodnicząc Eucharystii w Bazylice Świętego Józefa.

Galeria

W uroczystości wzięli również udział między innymi: asystent kościelny ks. prałat Henryk Orszulak, zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z prezesem dr Elżbietą Kałużą-Maniewską i przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z całej diecezji wraz z pocztem sztandarowym, w tym Oddział z Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Świętego Józefa rozpoczęła się o 16.45 od spektaklu pt. „Dialogi” opracowanego na podstawie trzech dramatów Karola Wojtyły i wykonanego przez amatorski Teatr Niepokojów Twórczych z Raszkowa. Spektakl wyreżyserował Marian Rybicki a muzykę ułożył Jakub Tomalak. Zagrali: Angelika Stasiak, Aneta Nowicka, Andrzej Jarmuszczak, Bartosz Dawid, Miłosz Dawid, Mikołaj Maśliński, Mateusz Cieloch i Marian Rybicki. Sceną aktorów stała się cała świątynia, ze specjalnie przygotowanymi scenerią, oświetleniem i muzyką. Aktorzy zagrali fragmenty dramatów Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”, „Brat naszego Boga” i „Promieniowanie Ojcostwa”, układając je w swoiste dialogi, jakże aktualne wobec problematyki współczesnego człowieka. Spektakl stał się więc zachętą do tego, by „(...) dać się kształtować miłości (...)”, bo Boże miłosierdzie i miłość ostatecznie wszystko wyjaśnia i rozwiązuje.

O godzinie 18.00 Biskup Kaliski sprawował Mszę Świętą w intencji Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał, że Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata, „dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi”. „A władza Chrystusa zmierza do tego, by dać ludziom życie. Jezus Chrystus chce, by każdy człowiek miał udział w tym Królestwie, jakim jest Boże Życie.”

Ksiądz Biskup stwierdził także, że człowiek może nie chcieć tego króla, odrzucić Go, zamknąć się na Niego, powtórzyć za tłumem: „Precz z Nim!” Skutkiem takiej postawy byłoby jednak nie godzenie w Króla, ale godzenie człowieka w samego siebie. „Los swój człowiek określa przyjmując Króla, lub Go odrzucając.” Konsekwencją więc może być udział w Bożym Życiu albo w wiecznym potępieniu.

Nawiązując do niedzielnej ewangelii, Biskup Kaliski przypomniał także, że Król jest również sędzią. W dniu ostatecznym ludzie dowiedzą się, że mogli widzieć Jezusa w człowieku, ponieważ Jego Królestwo jest w każdym człowieku, a z nim Jezus jest zjednoczony.

„Król kieruje się prawem miłości, jednej miłości: miłości Boga i miłości bliźniego. Nikt nie obejmie miłością człowieka, jeśli nie obejmie miłością Boga i nikt nie obejmie miłością Boga, jeśli nie obejmie miłością człowieka.”

Po Eucharystii, w którą czynnie włączyli się członkowie Akcji Katolickiej, przygotowując liturgię słowa, Ksiądz Biskup w asyście kapłanów zawierzył Stowarzyszenie świeckich katolików św. Józefowi w Kaplicy Cudownego Obrazu. Następnie Prezes Zarządu Głównego AK pani Elżbieta Kałuża-Maniewska podziękowała Księdzu Biskupowi za zbliżenie przez złożenie Najświętszej Ofiary do Króla Wszechświata, Jezusa Chrystusa i zapewniła, że za przykładem Świętego Józefa Akcja Katolicka będzie realizowała cele, jakie stawia przed nią Kościół.

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną i duchowieństwem w szerzeniu i ugruntowywaniu nauki Jezusa Chrystusa. Wspólnie z księżmi realizuje cele apostolskie Kościoła Katolickiego. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o katolikach świeckich, że ,,winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła” i ,,winni uświadomić sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem - wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża oraz pozostających z Nim w łączności Biskupów” (KK 33; DA.20; ChL.9).

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej prowadzi swoją działalność opierając się na Statucie AK w Polsce opracowanym w 1996 roku i zmienionym w 2000 roku oraz rocznych programach działalności i rocznych preliminarzach budżetowych. Myśl o powołaniu Akcji Katolickiej na terenie naszej diecezji została wyrażona przez księdza biskupa ordynariusza Stanisława Napierałę 10 grudnia 1994 roku. A 3 grudnia 1995 roku zostało odczytane we wszystkich kościołach „Słowo Biskupa Kaliskiego” zapowiadające powołanie Akcji Katolickiej, utworzonej wspomnianym dekretem 31 grudnia 1995 roku.