In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 6 Lutego 2014

Modlitwa w intencji rodzin
i obrony poczętego życia
w miesiącu lutym

ks. Krzysztof Duchnowski

Modlitwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia w Sanktuarium św. Józefa w miesiącu lutym, była przeprowadzona w klimacie zamyślenia nad narzeczeństwem, które dobrze przeżyte, prowadzi do właściwego podejścia do życia w małżeństwie sakramentalnym. Spotkanie u stóp wizerunku Świetej Rodziny z Nazaretu miało miejsce 6 lutego 2014 r. Do udziału w spotkanie w sposób szczególny zostali zaproszeni  kapłani i wierni z dekanatów: Bolesławieckiego, Pleszewskiego i Zdanowskiego Diecezji Kaliskiej.

Galeria

Temat spotkania brzmiał:

Święty Józefie, prosimy, wyjednaj młodym czystą miłość – o sile zakochania, o dobrym wykorzystaniu czasu narzeczeństwa i o miłości na całe życie dla trwałego budowania małżeństwa i rodziny.

Przybyłych do Sanktuarium  pielgrzymów w imieniu Kustosza, Księdza Prałata Jacka Ploty, powitał Ksiądz Mariusz Andrzejczak – wikariusz, powiedział m.in.:

W imieniu Kustosza Ks. Prałata Jacka Ploty, który wraz z grupą pielgrzymów przebywa w Ziemi Świętej  bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich zebranych tu w Domu Św. Józefa w Kaliszu na comiesięcznej modlitwie w intencji rodzin i poczętego życia. Również bardzo serdecznie witam i pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i Radia Rodzina oraz widzów Telewizji TRWAM w kraju i za granicą łączących się z nami w modlitwie.

Trwamy w czasie radosnego oczekiwania i duchowego przygotowania do tego wielkiego wydarzenia w dziejach Kościoła i naszego Narodu jakim będzie kanonizacja dwóch  papieży: Bł. Jana XXIII i Bł. Jana Pawła II. Musimy sobie ciągle przypominać, że 4 czerwca 1997 roku Papież Jan Paweł II przybył tu do kaliskiego Sanktuarium aby pokłonić się Św. Józefowi. Ukazał nam wówczas Św. Józefa jako patrona życia, małżeństwa i rodziny. Także wtedy zawierzył opiece Św. Józefa obronę poczętego życia oraz wszystkie rodziny w Polsce i na świecie.

Nabożeństwo adoracyjne w Kaplicy Cudownego Obrazu: za rodziny i w intencji obrony życia oraz o dar czystej miłości dla każdego poprowadzili członkowie wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel z Kalisza oraz Ks. Szymon Rybak .

Po zakończeniu nabożeństwa, ks. Prałat Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina w Kaliszu, przedstawił prelegentów, którymi byli: Beata i Andrzej WÓJTOWICZOWIE - dyrektorzy Krajowej Szkoły Nowej Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce. Koordynatorzy Koinonii Jan Chrzciciel  z Krakowa.

Ks.  Leszek wprowadził również w tematykę konferencji pt.: Na drodze do sakramentalnego małżeństwa - o miłości na całe życie, która jest możliwa.

Na wstępie Pan Andrzej powiedział:

Małżeństwo to przede wszystkim cudowna i wspaniała przygoda, nie tylko na dzień Walentynek, ale na całe życie małżeńskie… Małżeństwo wymaga dojrzałości, wymaga dojrzałości wzajemnej, wymaga otwarcia serca, wymaga odpowiedzialności za siebie nawzajem. Czas narzeczeństwa jest czasem takiego dobrego przygotowania się do małżeństwa, które jest zanurzone w Bogu, który kocha. Bóg jest miłością i małżeństwo otrzymuję ten dar miłości. Narzeczeni otrzymują ten dar miłości, aby go podjąć, wziąć za niego odpowiedzialność, aby żyć tą miłością jako owocem życia małżeńskiego.   

Pani Beata podejmując zagadnienie przygotowania w narzeczeństwie do małżeństwa powiedziała:

Bardzo ważnym, kolejnym etapem przygotowania jest zapytanie się tej drugiej osoby, która będzie ze mną na całe życie, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kto to jest dla Ciebie?... Wszyscy ci, którzy przygotowujecie się do tego pięknego sakramentu, zapytajcie się siebie nawzajem, tu nie chodzi o odrzucenie, tu nie chodzi o oskarżenie, ale chodzi o to na czym chcesz zbudować swoje małżeństwo, na Kim chcesz zbudować to małżeństw. Bo przecież małżeństwo to sakrament, czyli obecność Jezusa pośród nas. My chcemy to przeżywać świadomie, prawdziwie budować na Nim, On jest przyjacielem, to On mnie uczy przebaczać mojemu mężowi, to on mnie uczy zapominać o sobie. 

Konferencja Państwa Beaty i Andrzej Wójtowiczów

O. Ashenafi Abebe
 

Eucharystii o godz. 1800 przewodniczył i homilie wygłosił: Bp Stanisław NAPIERAŁA – Biskup Kaliski Senior.

Mszę św. koncelebrowali: Ks. Bp Senior Wilski,  O. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji Trwam oraz ok. 50 kapłanów.

Ks. Bp Stanisław w homilii mówił m.in.

Na wstępie Ks. Bp zwrócił uwagę na Ojca Świętego Franciszka, który wytyczając kierunek duszpasterstwa w Kościele, kieruje swoje spojrzenie na rodzinie.

W październiku br. odbędzie się Nadzwyczajny Synod Biskupów, poświęcony rodzinie. Jest znamienne, że w zamierzonej reformie kościelnej papież Franciszek na pierwszym miejscu stawia odnowę rodziny. Prosi by przez wstawiennictwo Świętej rodziny z Nazaretu, modlić się, aby zapowiedziany Synod „mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny i jej piękna w bożym zamyśle

Następnie Ks. Bp podjął  refleksję nad zagadnieniem „piękna rodziny w Bożym zamyśle”.

Piękno rodziny w Bożym zamyśle. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym pięknem. Piękno rodziny. Piękno człowieczeństwa, piękno kobiety, piękno mężczyzny, nigdzie nie odsłania się tak wymownie jak w rodzinie. Ile jest piękna, kiedy rodzice i dzieci przestają ze sobą. Czy jest piękno większe, niż piękno dziecka promieniującego radością i szczęściem w objęciach matki. Cóż dorówna pięknu mężczyzny, męża i ojca, spoglądającego w oczy żony i dzieci, osób, które zawierzają  mu bezgranicznie i obdarzają najpiękniejsza miłością.

W refleksji nad zamysłem Bożym nad rodziną Ks. Bp Stanisław powiedział min.:

On, Piękno niestworzone stworzył piękno rodziny, stworzył bowiem człowieka na Swój obraz go stworzył, stworzył mężczyznę i kobietę. Błogosławił im i powiedział :”Bądźcie  płodni rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ja sobie poddana”. Boży zamysł piękna wobec rodziny objawił się najpiękniej, najpełniej małżeństwie Maryi i Józefa, oraz na nim opartej rodzinie, Świętej Rodzinie, Rodzinie Jezusa naszego Zbawiciela, Rodzinie, która jest wzorem każdej rodziny.


Cały tekst homilii Ks. Bpa Stanisława Napierały

Przed błogosławieństwem Ks. Bp Stanisław Napierała w Kaplicy Cudownego Obrazu odmówił Akt Zawierzenia Rodzin Świętemu Józefowi.

Następnie Ksiądz Biskup Stanisław Napierała w imieniu Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Janiaka, podziękował wszystkim za przybycie. Osobne słowa wdzięczności Ksiądz Biskup Stanisław, złożył O. Tadeuszowi Rydzykowi za dzieło telewizji TRWAM. Złożył również gratulacje na ręce Ojca Dyrektora z racji zbliżającej się daty rozpoczęcia nadawania telewizji TRWAM przez Multipleks, w systemie cyfrowej telewizji naziemnej.