In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 26 Grudnia 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

Jubileusze 25 i 50-lecia małżeństwa

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia do Sanktuarium Św. Józefa zaproszeni zostali nasi Parafianie, którzy w mijającym roku obchodzili Jubileusz 25 lub 50-lecia małżeństwa.

Galeria

Mszy św. o godz. 1100 przewodniczył Proboszcz Parafii, ks. Prałat Jacek Plota. Podczas Mszy św. Jubilaci odnowili Swoje przyrzeczenia małżeńskie. Po zakończonej Eucharystii Ksiądz Prałat złożył Jubilatom gratulacje i życzenia dalszego trwania w we wspólnocie małżeńskiej. Wyraził również radość z obecności na Uroczystości członków rodzin par obchodzących Swoje jubileusze. Po błogosławieństwie każda z par otrzymała pamiątkę Jubileuszu.