In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 23 Grudnia 2013

„Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas...”

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Takie świadectwo daje św. Jan Ewangelista. My zaś za pasterzami chcemy wołać: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił.

W ustalonym przez Kościół od wieków czasie, ogłaszamy światu – Bóg się narodził! Przyszedł, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu, aby dać nam wolność dzieci Bożych. W wielu jeszcze słowach można by opisywać to, co rozpoczęło się w Betlejem. My wyrażamy to w Święta Bożego Narodzenia przez dobre słowo, upominek, pamięć o bliskich i dalszych, o potrzebujących i ubogich.

Życzymy wszystkim Parafianom ,Gościom oraz Czcicielom Świętego Józefa, aby w te Święta Nowonarodzony obdarzał Swoim pokojem, miłością i radością. Niech moc wiary, nadzieji i miłości, płynące z cudu Narodzin Bożego Syna, prowadzi Wszystkich drogami pokoju i pojednania. Niech Święty Józef uczy nas, jak strzec Największego Skarbu – Wiary w Syna Bożego, który prowadzi nas w Duchu Świętym do Ojca. Niech ten blask, który rozświetlił Noc Betlejemską, rozpromienia mroki naszego życia i obejmuje czas Świąt i cały zbliżający się Nowy Rok 2014.

Do tych życzeń dołączamy fragment Wiersza staroświeckiego autorstwa ks. Jana Twardowskiego:

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplatało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

(...)

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska - cichych, ufnych -
na zawsze wzięła w swoje ręce.

Ks. Prałat dr Jacek Plota - Proboszcz Parafii, Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, wraz z Księżmi posługującymi w Parafii, Siostrami Służebniczkami oraz  Pracownikami.