In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 12 Grudnia 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

Jubileusz 60-lecia Życia Zakonnego
Siostry Klemensy i Siostry Rafaeli

W czwartek 12 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 1200 Siostry Klamensa i Rafaela – Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej przeżywały Swoje Jubileusze  60 –lecia życia zakonnego. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium, koncelebrowali ks. Marek Piekarski – Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy i ks. dr Sławomir Kęszka, który wygłosił kazanie podczas Mszy św. jubileuszowej. We Mszy św. uczestniczyły również Siostry Służebniczki posługujące w naszym Sanktuarium i Siostry Służebniczki z Liskowa, jak również zaproszeni goście. Na początku Mszy św. czcigodne Siostry Jubilatki i wszystkich zgromadzonych przywitał ks. Prałat Jacek Plota. Powiedział min.:

Galeria

Gromadziny się przed obrazem św. Józefa w Adwencie, kiedy na wzór Maryi oczekujemy na przyjście Zbawiciela. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 60 –lecia życia zakonnego siostry Klemensy i Rafaeli. Siostra Klemensa przez wiele lat pracowała w naszym Sanktuarium jako zakrystianka, jej praca była bardzo owocna. Cieszymy się i ogarniamy modlitwą dziękczynna za powołania sióstr Klemensy i Rafaeli.

W kazaniu ks. Sławomir powiedział min.:

Jubileusz, to wyjątkowo doniosły czas, czas najbardziej ciężki i wartościowy. W rodzinnym Nazarecie, przemawiając w synagodze Jezus mówi: Posłał Mnie, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4,19). My wspólnie modlimy się we Mszy św. dziękczynnej podczas której nasze Drogie Jubilatki: Siostra Klemensa  i Siostra Rafaela, dziękują Panu Bogu za 60 lat profesji zakonnej w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Starowiejskich NMP Niepokalanie Poczętej. W znaczeniu chrześcijańskim bowiem – napisał bł. Jan Paweł II każdy Jubileusz 25-lecia kapłaństwa czy małżeństwa (a my dodajmy: życia zakonnego!) nazywany srebrnym, 50-lecia natomiast złotym, a 60-lecia diamentowym – stanowi szczególny rok łaski, którą dana osoba otrzymała.

Na zakończenie Mszy św. ks. Prałat Jacek Plota złożył Siostrom Jubilatkom serdeczne życzenia. Przywołał znany wierszyk siostry Klemensy, który często powtarzała oprowadzając pielgrzymów po Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu: Święty Józefie idź przede mną, bo źle będzie ze mną. Potem nastąpiło zawierzenie Sióstr Jubilatek opiece św. Józefa.

Po Mszy św. Jubilatki, siostry, kapłani i zaproszenia goście spotkali się na uroczystym obiedzie w Restauracji św. Józefa. Podczas posiłku, goście złożyli Jubilatkom życzenia. Wielu z nich  podzieliło się również świadectwem swojego spotkania i współpracy z siostra Klemensą, podczas jej posługi w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Siostry Klemensa i Rafaela obecnie przebywaja w domu Sióstr Słóżebniczek w Liskowie. Siostra Rafaela przez 45 lat była dyrektorks domu Małego Dziecka w Czestochowie, który prowadzą Siostry Służebniczki.