In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Sobota, 30 Listopada 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

XVII - ta rocznica sakry biskupiej
Księdza Biskupa Edwarda Janiaka
– Ordynariusza Diecezji Kaliskiej

W liturgiczne Święto św. Andrzeja Apostoła w Bazylice św. Józefa w Kaliszu, Ksiądz Biskup Edward Janiak sprawował Msze św. dziękczynną w XVII – tą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Uroczystą Mszę św. o godz. 1800 koncelebrowali Księża Prałaci i Księża Kanonicy Gremialni Kapituły Kolegiackiej w Kalisz. Na początku wszystkich zgromadzonych przywitał Ks. Prałat Jacek Plota – Kustosz Sanktuarium. Homilie wygłosił Ks. Kan. Sławomir Kostrzewa – Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Kaliszu.

Galeria

W homilii mówił między innymi o potrzebie dziękczynienia Bogu za dar powołani do służby w Kościele:

Gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu za dar powołania, za to, że wzbudza w sercu człowieka takie pragnienie jakie było w sercach Apostołów. W sercach Andrzeja, Piotra, Jakuba, Jana. Dziękować za powołanie do kapłaństwa Księdza Biskupa, naszego Pasterza.

Ksiądz kaznodzieja zwracał uwagę na główne zadanie tych, którzy są powołani, a tym zadaniem jest głoszenie Słowa Bożego, aby wiara w Boga rodziła się w sercach ludzi na wszystkich krańcach świata:

Wiara sercem przyjętym, jak słyszeliśmy w dzisiejszym Słowie Bożym, wiara która ma się rozchodzić po całej ziemi, aby wszyscy uwierzyli, że Jezus jest Panem, że On jest tym, który nas najbardziej kocha, że On ma rozwiązanie wszystkich naszych problemów. On widzi całe nasze życie, całą nasza wieczność i posługę biskupia i posługę kapłańską i wspaniała posługę sióstr i posługę mamy i posługę taty.

Na zakończenie kaznodzieja w nawiązaniu do przytoczonego przykładu o wędkarzu, zwrócił się z prośba do Księdza Biskupa Jubilata, aby On był tym, który wskazuje jak działać, aby łowić dusze wiernych dla Chrystusa.

I my korzystamy z doświadczenia głoszenia Ewangelii Księdza Jubilata, Księdza Biskupa Ordynariusza. Księże Biskupie, Ty nam mów gdzie zarzucać sieci, aby połów był obfity, aby wiara w ludziach wzrastała, aby Królestwo Boże tutaj na ziemi się poszerzało.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup Edward zawierzył siebie i całą Diecezje Kaliska św. Józefowi.

Kustosz Sanktuarium Ks. Prałat Jacek Plota w imieniu Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu złożył życzenia Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi, życząc mu opieki św. Józefa. Złożył też życzenia imieninowe Księdzu Prałatowi Andrzejowi Latoniowi - Wikariuszowi Generalnemu.

Przed udzielieniem pasterskiego błogosławieństwa, Ksiądz Biskup podziękował Bogu i ludziom za swoje powołanie, powiedział:
Widzę jak Pan Bóg stawia na mojej drodze życia wspaniałych ludzi i to jest ogromna tajemnica powołania do kapłaństwa. Z tych lat to połowa jest w biskupstwie, służbie Kościołowi i za to z głębi serca dziękuję Panu Bogu za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny i jej małżonka św. Józefa oraz św. Andrzeja, patrona dnia dzisiejszego.

Ksiądz Biskup Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. we Wrocławiu. Nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej otrzymał 26 października 1996 roku., a święcenia biskupie przyjął 30 listopada 1996 roku.

21 lipca 2012 roku został mianowany przez Ojca świętego  Benedykta XVI Biskupem Kaliskim. Uroczysty ingres do Katedry Kaliskiej odbył się 12 września 2012 roku.

Jego dewizą biskupią są słowa: "Oportet servire" (Trzeba, abym służył).