In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Czwartek, 14 Listopada 2013

ks. Krzysztof Duchnowski

Sprawozdanie ze spotkania Rady Duszpasterskiej

W czwartek 14 listopada 2013 odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej działającej przy naszej Parafii. W spotkaniu pod przewodnictwem Proboszcza Księdza Prałata Jacka Ploty, wzięło udział 19 członków Rady. Po przypomnieniu sprawozdania z poprzedniego spotkania podjęte zostały następujące tematy i kwestie:

 1. Zostało omówione zakończenia Roku Wiary, w wymiarze Diecezjalnym, które odbędzie się w Katedrze, oraz zakończenie, które odbędzie się w naszej Parafii i w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata.
 2. Ks. Prałat przedstawił również temat nowego Roku Duszpasterskiego, którego tematem będzie: Wierzę w Syna Bożego.
 3. Zostały omówione pielgrzymki, które zostały zorganizowane w tym roku przez nasza parafię. Były to m.in. pielgrzymki: Maryjne Sanktuaria Europy, Fatima i Santiago de Compostella, oraz kilka pielgrzymek krajowych. Ks. Prałat wyraził również ogromną radość z dużego zainteresowania pielgrzymkami, które odbędą się w przyszłym roku, do Ziemi Świętej, i na Kanonizację bł. Jana Pawła II.
 4. Ks. Prałat zrelacjonował uczestnictwo w XI Międzynarodowym sympozjum Józefologicznym, które we wrześniu odbyło się w Meksyku.
 5. Ważnym punktem było sprawozdanie Ogólnopolskiego Spotkania Rad Duszpasterskich, które odbyło się w Licheniu w dniach 14 – 15 września br.
  Nasza parafie reprezentowały na tym spotkaniu Pani Teresa Kiełbik i Pani Anna Kliber. Panie zreferowały najważniejsze zagadnienia poruszone na spotkaniu:
  1. Zwrócono  uwagę na rodziców, którzy w odniesieniu do swoich dzieci spełniają potrójna misję ChrystusaChrystusa: *misje prorocką – głoszą dzieciom Słowo Boże, *misję kapłańską – uczą swojemodlitwy, *misje królewska – dyscyplinują swoje dzieci w wychowaniu
  2. Zwracano również uwagę na trzy ważne elementy, które muszą znajdować się w działaniach duszpasterskich:
  * Diakonia – jak służyć? * Martyria – jak dzielić się wiara? * Liturgia – jak celebrować wiarę?
 6. Pod wpływem powyższych zagadnień, podjęto ważne ustalenia. Mianowicie postanowiono od I Niedzieli Adwentu zaangażować dorosłe osoby świeckie do czytania czytań mszalnych na niedzielnych Mszach św.
 7. Podjęto również ustalenia dotyczące organizacji Balu Charytatywnego organizowanego przez nasza parafię.
 8. Ks. Prałat poprosił również członków Rady o wypełnienia ankiet, które Stolica Apostolska nadesłała do wszystkich diecezji w całym Kościele w związku z przygotowaniem do Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.
 9. Kolejne spotkanie Rady Duszpasterskiej odbędzie się z racji spotkania opłatkowego.